Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad rör guldets pris?

Från de forntida civilisationerna till den moderna tidsåldern har individer förlitat sig på guld för skönhet, industriella syften, samt som en “store of value”. Denna ädelmetalls historia har varit populär bland investerare under ekonomiska osäkerheter, politiska händelser, samt till och med under börsrusningar.

Med tanke på dess stora globala efterfrågan kan fluktueringar i guldets pris sättas igång av flera olika globala faktorer som exempelvis inflation, tillgång, efterfrågan, samt till och med investerares känslor, något som gör att XAU/USD alltid rör sig.

Faktorer som påverkar guldets pris

Guldets pris påverkas på många sätt av samma faktorer som påverkar andra råvaror. Men dess breda popularitet och behållning av värdet ökar dess exponering för större vinster, men även förluster.

Nyckelfaktorerna som påverkar guldpriset är:

  • Inflation- När en valuta upplever större inflation än normalt, kan handlare föredra att förvara sitt värde i guld eftersom att den är relativt stabil och har behållit sitt värde historiskt sätt.
  • Tillgång- Precis som med andra råvaror som har tillgången kraften att sänka guldets pris om en marknad har blivit övermättad, eller att höja priset om det finns en brist. Nya guldupptäckter ökar tillgängligheten om det exempelvis har funnits en brist.
    Olikt vissa förbrukningsvaror som exempelvis Olja och Majs är guld fortfarande handelsbar efter att den har blivit använd. Om priset blir ännu högre är det mer förmånligt för utvinnare att utvinna nytt guld. Om priset sjunker kanske de inte utvinner lika mycket, något som resulterar i lägre tillgång på marknaden.
  • Efterfrågan- Efterfrågan för guld kan sättas igång tack vare efterfrågan av metall i smycken, industriell tillverkning och handel. Om efterfrågan är större än tillgången kan priset gå upp. Om däremot efterfrågan är låg och marknaden har ett överskott kan priset sjunka för att locka köpare eller så kan de stiga beroende på köparnas efterfrågan.
  • Den amerikanska dollarn- Guldets pris sätts i dollar vilket gör att den amerikanska valutan får ett finger med i spelet för hur attraktiv råvaran är för utländska investerare. Om någon handlar i Euro, Pund, eller annan valuta kan en devalverad amerikansk dollar göra råvaran attraktivare medan en starkare dollar kan ha motsatt effekt.
  • Geopolitiska händelser- Tack vare att det är en global metall kan geopolitiska händelser ha en påverkan på tillgången av denna ädelmetall. Händelser kan även påverka rörelser av valutor och förändra det relativa värdet av guldet, samt potentiellt sett skicka större mängder av handlare till eller från denna råvara.
Ordmoln för guld

Guld som en valutastabiliserare

Guld används av flera länders centralbanker för att stabilisera valutan. Att ha stora lager av guld i ett lands centralbankssystem anses vara ett verktyg för att backa upp värdet av deras valuta med en riktig råvara.

När en valuta blir devalverad kan regeringen godkänna stora köp av guld till dess centralbank. Ibland kan dessa köp vara tillräckligt stora för att påverka guldmarknaden eftersom att handlare ser att stora kvantiteter köps eller överförs och därmed tas bort från den öppna marknaden, något som kan påverka priset.

När detta genomförs på rätt sätt av centralbanker erbjuder detta en snabblösning för att stabilisera valutan genom att återigen inge förtroende.

Guld som en konkurrenskraftig råvara

Som vi har sett rör sig inte guldet baserat på efterfrågan för konsumtion i jämförelse med olja eller kaffe. Tillgång och efterfrågan påverkas av handlare, smyckeshandlare, samt till och med regeringar.

När man handlar denna råvara är det fördelaktigt att ta med alla aspekter av marknaden i beräkning, samt överväga hur olika världshändelser kan röra guldets pris både högre och lägre.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt