Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är skillnaden mellan CFD-optioner och traditionella optioner?

Ändrad datum: 2023-08-06

Vad är traditionella optioner?

En traditionell option är ett kontrakt där säljaren ger rättigheten, men inte skyldigheten, till köparen att köpa eller sälja ett underliggande kontrakt, exempelvis en råvara, forexpar, index, eller ett annat tillgångsslag med ett förbestämt pris och tidsbegränsning. Om priset av det underliggande instrumentet inte möter lösenpriset tills utgångsdatumet passerar, kommer positionen att gå ut utan värde. Innehavare har möjligheten att köpa eller sälja det underliggande instrumentet. Traditionella optioner ger innehavaren möjligheten att bestämma sig för att antingen gå med på affären, eller inte. Om handlaren gör rätt beslut, finns det fler ‘optioner’ att köpa under marknadsvärdet.

Hur skiljer sig CFD-optioner från detta?

CFD-optioner är ganska lika traditionella optioner, men det finns dock några viktiga skillnader. När du handlar CFD-optioner spekulerar du på det framtida priset (lösenpriset) av ett underliggande referensinstrumentet, exempelvis en aktie, index eller råvara.

Alla CFD-optioner som erbjuds av Plus500 sker utan kontanter (en fysisk leverans av referensinstrumentet sker med andra ord aldrig). Vid utgångsdatumet av CFD-optionen sätts det antingen in eller dras pengar från ditt saldo baserat på skillnaden mellan öppnings och stängningspriset, medan innehavare av traditionella optioner har möjligheten att utföra handeln. Detta är den största skillnaden mellan CFD-optioner och traditionella optioner.

Graf med optioner på en Macbook och iPhone

Illustrativa priser.

CFD-optioner vs traditionella optioner

Här är några nyckelelement att överväga:

Traditionella optioner
  • Exponering för stora förluster som en traditionell säljare av köptoptioner eller säljoptioner.
  • Måste ha en vissa summa på sitt handelskonto (vanligtvis ganska stor).
  • Traditionella optioner erbjuder möjlighet för framtida ägarskap.
  • Handlaren kan behöva betala en provision baserat på positionens storlek.
CFD-optioner på Plus500s plattform
  • Plus500 erbjuder riskhanteringsverktyg som exempelvis Stop Loss, Stoppgräns, Garanterat Stopp osv.
  • Att handla med ett CFD-konto har ett definierat “enhetsbelopp” per instrument, vilket är den minsta tillåtna storleken av en affär eller antalet kontrakt/aktier osv. att öppna vid en position.
  • När du handlar CFD:er på Plus500s plattform kan du förlora lika mycket som du har på ditt konto.
  • Plus500s plattform tar ingen provision på CFD-optioner.
  • CFD-optioner är belånade, därför kan du öppna en större position med samma kapital (en hävstångseffekt förstärker investerarens vinster eller förluster).

Sista tankar

CFD-optioner och traditionella optioner är ganska lika. Båda är derivat, vilket betyder att värdet härleds från värdet av en underliggande tillgång. Den mest noterbara skillnaden är att CFD-optioner sker utan den faktiskt tillgången, medan traditionella optioner kan utföras av innehavaren. Utöver detta handlas CFD-optioner med en hävstångseffekt. Överlag bör du genomföra din egna noggranna undersökning av både traditionella CFD:er och CFD-optioner, dessa kan vara ganska komplexa att handla.


Få mer från Plus500

Öka din kunskap

Lär dig insikter genom informativa videor, artiklar och guider med vår omfattande Trading Academy.

Utforska våra +Insights

Upptäck vad som trendar i och utanför Plus500.

Förbered dina affärer

Vår ekonomiska kalender hjälper dig att utforska globala marknadshändelser.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt