Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är ett index?

Om du någonsin har undrat om marknadstrender och handlares sentiment kan spåras är den här artikeln till för dig. Handlare kan försöka bedöma sådana faktorer genom att använda aktieindex.

Följaktligen kommer vi i den här artikeln att undersöka olika typer av index, hur de beräknas och fördelarna med att använda dem vid handel.

Vad är ett aktieindex?

Index är mycket populära bland handlare. De dök först upp 1884 och har varit i bruk sedan dess. Aktieindex är en samling aktier och instrument som används för att spåra tillväxten eller banan för en bransch eller sektor. Dessa verktyg låter oss titta på hur en del av marknaden presterar för att bättre förstå investeringsmöjligheter tillsammans med marknadsfluktuationer. Till exempel spårar Nasdaq Composite Index huvudsakligen teknikföretagens utveckling, vilket gör att handlare ofta hänvisar till det när de bedömer tekniksektorns utveckling. Andra exempel på kända aktieindex inkluderar, men är inte begränsade till, S&P 500 (USA), DAX 40 (Tyskland) ) och FTSE 100 (UK) som alla är ett kollektiv av varje lands största företag baserat på deras börsvärde. Eftersom ett index spårar en samling av börsnoterade aktier, kan handlare förstå de breda rörelserna och händelserna på marknaden och planera sina investeringsstrategier därefter genom att följa indexet.

Hur beräknas aktieindex?

Det finns många faktorer som har ett finger med i spelet när det gäller strukturen av ett aktieindex, och för att bättre förstå hur index beräknas är det viktigt att förstå hur de är uppbyggda.

Varje börs kräver att deras noterade bolag håller en hög standard för redovisning och offentlig rapportering. Företag som Standard & Poors (S&P), Xetra, Financial Times Stock Exchange Group (FTSE) och andra granskar dessa publicerade rapporter för att granska hälsan och tillväxten hos de börsnoterade företagen.

När de väl har sammanställts publicerar dessa företag sina resultat, något som globala investerare har förlitat sig på i årtionden. S&P 500, Xetras DAX 40 och FTSE 100 har på ett tillförlitligt sätt väglett investerare genom både välmående och utmanande tider, och gett en ärlig inblick i några av världens största företag.

Ett exempel är FTSE 100 som består av 100 företag med det största börsvärdet på London Stock Exchange, och mäts genom att väga börsvärdet för alla dessa företags aktier. Därför har företag med ett större börsvärde en större effekt på indexets vikt och vice versa.

Mobiltelefon med VIX Volatility Index.

Illustrativa priser.

Kan jag tjäna på indexhandel?

Index stiger och faller dagligen. Beräknat genom att gruppera liknande företag, använder handlare dessa verktyg som helmarknads- eller sektorindikatorer för att bättre förstå marknadsrörelser.

Att handla CFD:er på index innebär att du potentiellt kan dra nytta av rörelser uppåt och nedåt beroende på din position.

Efter ett tillkännagivande från Netflix kan du t.ex. förutspå att det kommer att ha en positiv effekt på teknikbranschen som helhet. Du kan öppna en köpposition på Plus500:s US-Tech 100, i hopp om att tjäna på detta index rörelse. Om indexet stiger kan du stänga din position och göra en vinst på skillnaden mellan din köpkurs och stängningskursen. Om indexet istället faller och du stänger din position, kommer du att dra på dig en förlust.

Om du förutspår att det kommer att bli en negativ effekt på indexet kan du öppna en säljposition. Om priset faller kan du stänga din position och tjäna pengar på skillnaden. Om indexvärdet stiger och du stänger din position kommer du att drabbas av en förlust.

Fördelar med indexhandel

Aktieindexens popularitet härrör från deras mångfacetterade och målmedvetna karaktär. Nedan listas några exempel på fördelarna med CFD:er för aktieindex:

  • Lägre initialmarginal med högre hävstång: handel med CFD:er på index innebär att du får tillgång till flera sektorspecifika eller landsspecifika index med lägre marginalkrav än om du faktiskt bestämmer dig för att handla ett enskilt index.
  • Att handla CFD:er på index innebär att du kan dra nytta av rörelser uppåt och nedåt beroende på din position.
  • Mer exponering mot marknaden: istället för att köpa enskilda aktier får du spekulera i priset på flera aktier för lägre priser, och på så sätt diversifiera din portfölj och få mer exponering mot marknadstillgångar.
  • Enklare åtkomstsäkring av din egen portfölj: handel med CFD:er på index gör att du kan säkra dig mot eventuell devalvering i din befintliga portfölj. Att göra det samtidigt som man handlar traditionellt, genom att köpa ett individuellt index, är inte lika enkelt och kostnadseffektivt som det är genom CFD:er.
  • Handel på index kan vara ett effektivt sätt att diversifiera risken, eftersom det ger en bredare exponering jämfört med handel på en enskild aktie genom att ge en större bild av marknadens resultat. Vid handel på en aktie baseras fluktuationer i aktiekursen på ett stort antal faktorer som prestanda, intäkter och förtroende för deras förmåga att producera spännande produkter.

Å andra sidan måste man vara uppmärksam på att index kan beräknas på olika sätt. Vissa index är exempelvis prisvägda medan andra är viktade enligt marknadsvärde, vilket innebär att du får olika eller obalanserade värderingar för vissa bolag som ingår i olika index. Dessutom kan handel med CFD:er med hävstång till stor del förstärka dina vinster, men också förstärka dina förluster.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt