Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelsakademi
Lär dig det väsentliga i vår plattform och vässa dina handelsfärdigheter med våra instruktionsvideor och annat utbildningsmaterial.

Handel

Finns det några restriktioner när det gäller handelsmetoder?

Alla handelsmetoder som är förbjudna under villkoren i Användaravtalet, såsom scalping, system för automatiserad datainmatning och spekulering, eller sådana som faller under definitionen för marknadsmissbruk såsom insiderhandel, samt förbjudna aktiviteter som missbruk av vårt bonussystem, tillåts inte på vår handelsplattform. Under sådana omständigheter förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara all din handel och/eller stänga ditt konto. För mer information, vänligen läs vårt Användaravtal som finns tillgängligt på webbsidan.

Läs mer

Kan jag stå i skuld till er? / Kan mitt konto få ett negativt saldo?

Kunder kan inte förlora mer än det kapital de har på sina konton. Egenskapen "Begäran om betalning" finns till för att förhindra att ditt konto får ett negativt saldo. För mer information, vänligen läs “Vad är Begäran om betalning?

Läs mer

Erbjuder ni en Notifikations-service?

Ja, och den är helt gratis! Du kan få notifikationer och alarm varje gång du öppnar/stänger en position, när ett instrument når en viss kurs (pris), före ett Marginalsäkerhetskrav, etc. Genom att använda denna service kan du få en viss kontroll över ditt Handelskonto, även när du är utloggad ur handelsplattformen.

Läs mer

Rapporterar ni skatter?

1. Det är ditt eget ansvar att rapportera och betala skatt enligt lag i din lokala jurisdiktion. Dessutom är vi förpliktigade att innehålla källskatt i vissa länder. Vänligen se Användaravtalet för de relevanta bestämmelserna gällande den här frågan i din jurisdiktion.

Läs mer

Hur kan jag analysera den finansiella statusen av mitt handelskonto?

Du bör bekanta dig med följande definitioner:

Läs mer

Hur kan jag undvika ett Marginalsäkerhetskrav?

Kunder ska hela tiden övervaka sina saldon och försäkra sig om att de har tillräckligt med kapital på sina handelskonton för att underhålla sina öppna positioner. Kunder kan också be om att få ett meddelande via e-post/SMS/Push ifall kontots saldo kommer nära det totala värdet av uppehållsmarginalen. För att göra så, klicka på “Konto” → “Meddelanden” eller om du använder mobila appar, klicka på “Meny” → Prisvarningar!” → ”Meddelanden”.

Läs mer

Hur kan jag få en rapport med min kontoaktivitet?

Det finns två möjliga sätt att generera en rapport över dina stängda positioner, vinster/förluster och mer. Om du handlar på Android eller vår WebApp, logga in på ditt Plus500-konto, klicka på "Meny" → "Verktyg" → "Rapporter". Om du använder en iOS-enhet, gå till "Mer" → "Konto" → "Rapporter".

Läs mer

Hur beräknar jag mina Marginalkrav?

Säkerhetsmarginal = (positions öppningspris*storleken av handeln)*säkerhetsmarginalens procent.
Till exempel, låt oss anta att du köper 30 Meta CFD:er på aktier för $75 styck (en "Köp" position), då skulle värdet av positionen vara 30*75=$2250. Om säkerhetsmarginalens procent var 20% då skulle den krävda säkerhetsmarginalen vara 20%*2250=$450.

Läs mer

Hur fungerar ESG-betygssättning på Plus500?

Ett ESG-betyg hjälper handlare att förstå ett företags hållbarhet och långvarig uthållighet inom faktorer som miljö, sociala frågor och företagsstyrning. Handlare analyserar ofta ett företags betyg och rankning efter prestanda, eventuella handelstillfällen, möjlig tillväxt och risker.

Läs mer

Hur stänger jag en position?

För att stänga en position, klicka på “Stäng positionen”-knappen på huvudskärmen eller på “Öppna positioner”-fliken. När du har klickat på den här knappen, kommer ett popup-fönster att synas och du måste bekräfta eller annullera din begäran att stänga positionen. I popup-fönstret har du också valmöjligheten att delvis stänga din position. Till exempel, om du har en position på 2000 kontrakt på Naturgas, kan du välja att stänga 1000 kontrakt och bli kvar med en mindre position.

Läs mer
Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!

Plus500 gör inte anspråk på att vara en officiell akademisk institution och har inte erkänts av något land eller myndighet.

Sätt din kunskap på prov

Redo att ta nästa steg på din resa?

Varför Plus500?

Trygghet & beskydd

Dina data är säkra och ditt kapital förvaras i separata konton, i enlighet med lagstadgade krav.

Professionell kundtjänst

Få hjälp av kundtjänst dygnet runt på flera språk.

Reglerat

Plus500CY Ltd är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns finansiella tillsynsmindighet) (Licens nr. 250/14).

Pålitlig

Plus500 Ltd är ett FTSE 250-bolag noterat på Londonbörsens huvudmarknad för noterade bolag.