Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelsakademi
Lär dig det väsentliga i vår plattform och vässa dina handelsfärdigheter med våra instruktionsvideor och annat utbildningsmaterial.

Finansiella instrument

Hur är Plus500-priser kalkylerade?

Plus500 kvoterar priser med referens till priset av det relevanta underliggande finansiella instrumentet och dess spread.
Våra priser fås från ett urval av sjävständiga marknadsdataleverantörer i tredje part som får sin prisinformation från relevanta börser.

Läs mer

Erbjuder ni en Rollover-service?

De flesta instrument vi erbjuder, som är baserade på terminskontrakt, har ett rolloverdatum. Du kan se denna information genom att klicka på länken "Uppgifter" på handelsplattformens huvudskärm bredvid varje instrument.
När ett terminskontrakt når sitt datum för automatisk rollover som definierats för instrumentet, rullas alla öppna positioner och ordrar automatiskt över till nästa terminskontrakt av Plus500, utan kostnad.
För att nollställa inverkan på värderingen av den öppna positionen, med hänsyn till ändringen i det underliggande instrumentets kurs (pris) för den nya kontraktperioden, görs en kompenserande justering för att tillåta dig att hålla dina positioner öppna utan att inverka på din kapitalnivå. Stop-ordrar och limit-ordrar justeras också proportionellt för att reflektera kursen på det nya kontraktet. Värdet på din position fortsätter att reflektera inverkan av marknadsrörelsen baserat på din ursprungliga öppningsnivå.
För mer information om hur rolloverjusteringar kalkyleras, vänligen läs: "Vad är en rolloverjustering?"

Läs mer

Lägger ni till aktieutdelning?

Aktieutdelning är delen av affärsvinst som delas ut till aktieägare, och det sista datum för delat ägarskap att kvaliciferas för en aktieutdelning kallas för ex-utdelningsdatum.
Hos Plus500 handlar du CFD:er på akiter och därmed äger du faktiskt inte själva aktierna. Om du har en CFD-position på aktie eller ETF öppen på ex-utdelningsdatum, kommer en justering att göras på ditt konto när det gäller aktieutdelning till följd av det gällande instrumentet i den underliggande marknaden. Om du håller en köp-position kommer du att få aktieudelningen som en positiv justering på ditt konto. Men om du håller en sälj position kommer det att göras en negativ justering. Vänligen observera att rösträtt inte fås med CFD:er på aktier.

Läs mer

Hur hanterar ni bolagshändelser?

En bolagshändelse är en händelse som initieras av ett publikt företag som har inverkan på aktierna utfärdade av företaget. Till exempel:

Utdelning – En del av företagets vinster som tilldelas aktieägarna. När utdelning betalas ut faller värdet på aktien.

Avknoppning – Ett oberoende företag skapas genom utdelningen av nya aktier från moderbolaget. Moderbolagets aktier kommer att förlora värde efter en avknoppning och aktieägarna får aktie i det nya företaget till ett motsvarande värde i kompensation.

Nyemission – Befintliga aktieägare erbjuds rätten att köpa ytterligare aktier i företaget till ett rabatterat pris. Detta sänker vanligtvis priset på företagets aktie.

Aktiesplit – Utökar antalet utestående aktier genom att dela varje aktie samtidigt som marknadsvärdet är detsamma som tidigare. Aktievärdet minskar samtidigt som antalet aktier ökar.

Omvänd aktiesplit – Minskar antalet utestående aktier genom att konsolidera befintliga aktier, samtidigt som marknadsvärdet är detsamma. Aktievärdet ökar eftersom antalet aktier minskar.

På grund av att du inte äger fysiska aktier när du handlar CFD:er får du inte rösträtt, och inte heller rättigheter under nyemissioner eller liknande händelser som aktiedelning, etc.
Därför kommer Plus500 att automatiskt justera ditt konto för att säkerställa att företagshändelser inte har någon väsentlig inverkan på dina öppna positioner. Plus500 kan lägga till/dra av belopp från ditt saldo som uppkommit till följd av till exempel en utdelning, vilket skrivs som en ytterligare vinst/förlust (beroende på positionens riktning). Vid en aktiesplit eller omvänd aktiesplit kommer antalet aktier och kurser att uppdateras vid behov. Detta kallas en "justering".

Läs mer

Vad kan förorsaka att ett instrument blir nedtonat/otillgängligt?

Ibland är instrument tillfälligt otillgängliga för handel när marknadshändelser begränsar prisinformationen, som exempelvis men inte begränsat till: extrem instabilitet, obestånd, spänningar i underliggande marknad, etc.

Läs mer

Vad är ett instruments förfallodatum?

Instrument som är baserade på terminskontrakt har antingen ett förfallodatum eller ett rolloverdatum. Du ser vilket som gäller genom att klicka på "Informations"-länken på huvudskärmen för handel bredvid instrumentets namn. Alltid när ett terminskontrakt når sitt förfallodatum avslutas alla öppna positioner och Ordrar för det instrument som avslutas, oavsett av associerade Ordrar du kanske har satt i förväg.

Läs mer

Vad är en rolloverjustering?

Alltid när ett terminskontrakt når sitt förfallodatum och en automatisk rollover har definierats för instrumentet, rullas alla öppna positioner automatiskt över till nästa terminskontrakt.
För att annulera inverkan på värderingen av den öppna positionen, orsakad av ändringen i det underliggande instrumentets kurs (pris) för den nya kontraktsperioden, görs en kompenserande justering till kontot. Stopp-order och limit-order justeras också för att reflektera instrumentets kurs (pris) i det nya kontrakten.

Värdet på din position fortsätter att reflektera effekten av marknadsrörelsen baserat på din ursprungliga öppningsnivå, storlek och spread. Om det nya kontraktent handlas till ett högre pris, kommer köp-positioner att få en negativ justering, och sälj-positioner kommer att få en positiv justering. Om det nya kontraktet tvärtom handlar till ett lägre pris, kommer köp-positioner att få en positiv justering och sälj-positioner kommer att få en negativ justering.

Läs mer

Vad är en Spread?

"Spread" definieras som skillnaden mellan "Köp"-priset och "Sälj"-priset på ett instrument vid en särskild tidpunkt.

Plus500 erbjuder två spreadmekanismer för instrument: dynamisk spread vilket är konstant justerat med marknadens spread under perioden som en position är öppen jämfört med en spread som vanligtvis inte ändras med allmänna marknadssvängningar medan en position är öppen, men när marknaden är volatil och icke-likvid, kan ändras till en ny nivå för att bättre återspegla de underliggande marknadsförhållandena. Trots det strävar Plus500 hela tiden att tillhandahålla så snäva spreads som möjligt.

Du bör alltid kontrollera den tillämpliga spreadtypen och se till att du alltid är medveten om instrumentets egenskaper innan du börjar handla. Information om spreadet för ett givet instrument kan hittas på vår webbsida eller handelsplattform under "Information"-länken bredvid instrumentets namn.

Läs mer

Var hittar jag information gällande varje instrument?

Användbar information om instrument finns i “Informations”-fliken för varje instrument på handelsplattformen. Dessa uppgifter kan ibland ändras, var därför vänlig och försäkra dig om att du granskar informationen före handel (ändringar inverkar endast på nya positioner).

Läs mer

Vilka handelsinstrument erbjuder ni?

Plus500 erbjuder CFD:er på över 2800 finansiella instrument, inklusive aktier, valuta, index, kryptovaluta, råvaror,

Läs mer
Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!

Plus500 gör inte anspråk på att vara en officiell akademisk institution och har inte erkänts av något land eller myndighet.

Sätt din kunskap på prov

Redo att ta nästa steg på din resa?

Varför Plus500?

Trygghet & beskydd

Dina data är säkra och ditt kapital förvaras i separata konton, i enlighet med lagstadgade krav.

Professionell kundtjänst

Få hjälp av kundtjänst dygnet runt på flera språk.

Reglerat

Plus500CY Ltd är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyperns finansiella tillsynsmindighet) (Licens nr. 250/14).

Pålitlig

Plus500 Ltd är ett FTSE 250-bolag noterat på Londonbörsens huvudmarknad för noterade bolag.