Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Klientmedelsskydd

När du öppnar ett konto med oss kommer vi hålla dina medel i enlighet med regler om skydd av kundmedel enligt Estonian Securities Market Act. I enlighet med dessa regler betalar vi in varje kunds medel till ett separat bankkonto för den kunden.

Pengar Skydd för Klienter
Alla klienters kundmedel hålls i segregerade bankkonton i enlighet med regler om skydd av kundmedel enligt Estonian Securities Market Act
Plus500EE AS använder endast egna medel för prissäkring
Plus500EE AS använder inte privatkunders pengar för prissäkring
Plus500EE AS spekulerar inte på marknaden
Plus500EE AS har ingen exponering mot företags- eller statspapper
Plus500EE AS är reglerad av EFSA
Plus500EE AS investerar inte privatkunders pengar för egen räkning

Sektorinriktad investeringsgarantifond

Plus500EE AS är medlem i den sektorinriktade investeringsgarantifonden inom den estniska garantifonden (“Tagatisfond”). Plus500 ger dig tryggheten, resurserna och den globala räckvidden hos ett multinationellt företag med fler än 1 000 000 kunder över hela världen som genomför flera miljoner transaktioner i månaden. Dessutom är Plus500 skuldfritt, har betydande likviditet och signifikant större kapitalreserver än gällande myndighetskrav. 

Jorden och kombinationslås som representerar skydd för kunders pengar

Varför Plus500?

Trygghet & beskydd

Dina data är säkra och ditt kapital förvaras i separata konton, i enlighet med lagstadgade krav.

Professionell kundtjänst

Få hjälp av kundtjänst dygnet runt på flera språk.

Reglerat

Plus500EE AS är auktoriserad och reglerad av den estniska finansinspektionen (licens No. 4.1-1/18).

Pålitlig

Plus500 Ltd är ett FTSE 250-bolag noterat på Londonbörsens huvudmarknad för noterade bolag.
Behöver du hjälp?
Support dygnet runt