Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vilka är de mest handlade råvarorna?

När man handlar med råvaror så bör likviditet var den största faktorn man tar med i beräkning. Anledningen till detta är för att likviditeten av råvaran är sammankopplat med hur enkelt en handlare kan Köpa eller Sälja råvaran. Förenklat så är likviditet ett mätinstrument för hur många köpare och säljare det finns, samt om det går att göra transaktioner enkelt eller inte.

När det både finns betydande nivå av råvaruhandel, samt att det även finns hög tillgång och efterfrågan, då är den relevanta marknaden väldigt likvid. En likvid marknad är generellt sett associerad med lägre risker, då det vanligtvis finns någon som är villig att ta andra sidan av en position. Hög likviditet betyder dock även mindre möjligheter för glidning från handlarens sida.

Glidning definieras som skillnaden mellan det ursprungliga priset som handlaren fått, samt det faktiska priset när handeln genomförs. Glidning kan både vara till din fördel och nackdel - exempelvis så kan handel med råvaror med låg likviditet leda till större förluster.

Utöver detta så har råvaror med låg likviditet oftast ganska skarpa prissvängningar. Om du vill handla på råvarumarknaden så bör du därför försöka att fokusera på råvaror med hög likviditet. Några av dessa högt likvida råvarorna är exempelvis olja, naturgas, ädelmetaller som guld och silver, samt jordbruksprodukter som bomull, sojabönor och vete (d.v.s. råvaror med höga handelsvolymer).

Riskhanteringsverktyg

Ett sätt för att hantera likviditetsrisk är att använda riskhanteringsverktyg som garanterat stopp, en typ av stop-loss (maximal förlust) som säkerställer att din position är stängd på din valda prisnivå.

iPhone App med kaffe, majs, olja, samt guld bredvid telefonen

Illustrativa priser.

De Mest Handlade Råvarorna

Nedanför är en lista med de mest handlade råvarorna, med data framställd av Futures Industry Association (FIA).

  • WTI Råolja
  • Brent Råolja
  • Naturgas
  • Sojabönor
  • Majs
  • Guld
  • Koppar
  • Silver

West Texas Intermediate (WTI) Råolja

West Texas Intermediate (WTI), även känd som Texas light sweet (ticker: CL), är en viss kvalité av råolja som används som ett riktmärke för oljepriser. Det anses vara en av de tre största riktmärkena inom råvaror som det hänvisas till för oljehandel, där de två andra är Crude Oil och Dubai Crude. Detta riktmärke har framför allt sin källa in Permian Basin i USA, och härleds mest från Texas. Som många riktmärken, är även denna väsentlig för Crude Oils köpare och säljare då det ofta hänvisas till deras priser när man köper olja. Denna kvalité anses vara Medium tack vare dess relativt låga densitet, samt färsk tack vare dess låga innehåll av svavel på cirka 0,34 %. Det är den underliggande råvaran av New York Mercantile Exchange’s terminskontrakt av olja.
Klicka här för att lära dig mer om handel med CFD:er med Olja >

Brent Råolja

Brent Crude (kortnamn: EB) är en av de tre stora oljeriktmärkena och det anses som en klass för två tredjedelar av världens oljekontrakter. Därför anses Brent Crude vara det mest använda riktmärket värdsvidd. Den extraheras från Nordsjön, samt är en större handelsklassificering av färsk, lätt råolja, som även används som ett riktmärke för priser angående köp av olja i hela världen. Denna kvalité anses vara lätt tack vare dess relativt låga densitet, samt vara färsk tack vare dess låga innehåll av svavel.
Klicka här för att lära dig mer om handel med CFD:er med Brent Råolja >

Sojabönor

Sojabönor (ticker: ZS) är en av de mest aktiva och populära jordbruksvarorna. Dess produktion i världen har växt enormt under de senaste 20 åren, och det har dubblats till ett börsvärde på 123 USD. Det kan delvis våra på grund av dess mångsidiga och flerfunktionella natur eftersom den kan användas för tillverkning av sojabönsolja och sojabönskött och annat. Enligt US Department of Agriculture (USDA), så är USA den ledande producenten och exportören av sojabönor, samt exporterar främst till Kina, EU, Japan, Mexiko och Taiwan. Sojabönor står för 90% av alla producering av oljeväxter i USA, vilket stog för 44% av världens totala export av Sojabönor 2010, samt 35% av den totala produktionen av Sojabönor 2010.
Klicka här för att lära dig mer om handel med CFD:er med Sojabönor >

Naturgas

Naturgas (kortnamn: NG) är icke-förnybar kolväte som som de flesta fossilbränslen uppstår av växter, djur och mikroorganismer som har levt sedan många år tillbaka. Denna fossilbränsle används också som energikälla för flera olika syften såsom inom industrin, hemmet och för elproduktion. Därför används den för uppvärmning, matlagning och elproduktion. Det används också som bränsle för fordon och som kemisk råvara inom tillverkning av plaster och andra kommersiellt viktiga organiska kemikalier. Mest av världens naturgas produceras i USA och sedan i Ryssland, Iran, Qatar, Kina och Kanada och stor förbrukning har USA, Ryssland och Kina.
Klicka här för att lära dig mer om handel med CFD:er med Naturgas >

Majs

En viktig livsmedelskälla, Majs (ticker: ZC) används även vid produktionen av djurmat, samt etanol. De största producenterna av majs är Argentina, Brasilien, Kina och USA. Eftersom att majs är en jordbruksprodukt, så kan dess tillgång påverkas grovt av dåligt väder. En annan faktor som kan påverka priset av majs är antalet jordbrukssubventioner som ges av myndigheter. I USA så är produktionen av majs starkt subventionerad för att kunna erbjuda ett starkt incitament för bönder att fortsätta odla denna gröda. Men det är inte allt, spannmålproduktionen kan också påverkas av geopolitik. Eftersom många länder som Kina, Egypten, Iran och Israel importerar sin spannmålproduktion från Ukraina, påverkade kriget mellan Ryssland och Ukraina, som började i februari 2022, mycket leveranserna av spannmål till dessa länder. Som ett resultat, steg spannmålspriset samt andra livsmedelspriser enormt.
Klicka här för att lära dig mer om handel med CFD:er för Majs >

Guld

Under all sin tid har guld (kortnamn: XAU) varit mycket eftersökt för sin skönhet samt för sitt värde. Guld utvinns mestadels i Ryssland, Australien, Sydafrika, USA och Kanada. Det bedöms också vara en av de äldsta historiska valutorna. Det anses därför som en säker tillgång. Medan den traditionella användningen av guld inte har ändrats, anses det idag också som nyckelkomponent vid tillverkning av elektronik. Emellertid, medan guldpriser är relativt stabila, finns det många faktorer som inflation och deflation. Även FED:s penninpolitik, försörjning och efterfrågan och geopolitik kan påverka priset av denna ädelmetall.
Klicka här för att lära dig mer om handel med CFD:er för Guld >

Koppar

Precis som Guld så används Koppar (ticker: HG) väldigt mycket inom elektronikindustrin, då den är en väldigt bra ledare av elektricitet. Tack vare dess stora utspridning inom tillverkningsindustrin, så kan priset för koppar fluktuera enligt ekonomisk produktion. Nyckelproducenterna för dessa metaller är Chile, Kina och Peru.
Klicka här för att lära dig mer om handel med CFD:er för Koppar >

Silver

Likt Guld så är Silver (ticker: XAG) en väldigt eftertraktad ädelmetall. Men, silver används mycket inom tillverkningen av solpaneler och fotografisk film. Även om silver anses vara en ädelmetall, så föredrar de flesta guld, då den bevarar värde på ett mer pålitligt vis.
Klicka här för att lära dig mer om handel med CFD:er för Silver >

Handla Populära Råvaror

Det bör noteras att varje enskild råvara är annorlunda, vilket gör att dess priser påverkas av olika faktorer. Guld och silver kan exempelvis påverkas av ökad eller minskad efterfrågan av smycken, samt av förändringar angående efterfrågan på något som bevarar värdet. Under ekonomiska osäkerheter så kan efterfrågan för guld eller guld-relaterade investeringar öka, då investerare vill skydda sina tillgångar. Det är därför kritiskt att du genomför en noggrann analys innan du bestämmer dig för att handla råvaror.

Plus500 erbjuder CFD-handell av världens ledande råvaror. Den är användarvänlig, men fortfarande en avancerad CFD-plattform som inkluderar ett gratis testkonto, en bred samling av utbildningsmaterial, samt handelsverktyg som är tillgängliga för nya, samt erfarna handlare. Handlare kan också njuta av Plus500:s kostnadsfria Handelsakademi där det finns hjälpfulla svar på frågor, hur du handlar-videor, och en gratis e-bok. Företagets spridning är bland den lägsta inom branschen, samt att den intuitiva plattformen är enkel att använda, utan att den kompromissar med djupgående analytiska instiker, samt sofistikerade handelsalternativ. Du kan träna dina strategier genom att använda ett Gratis Plus500 Demokonto samt få en känsla för handel med många olika råvaru-instrument, innan du satsar riktiga pengar.

Den här artikeln innehåller generell information som inte tar dina personliga omständigheter med i beräkning.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt