Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är Råvaror?

Råvarumarknaden är en av de äldsta marknaderna som finns. Amsterdam Stock Exchange, som grundades 1530, anses vara den äldsta börsen av alla och ses ofta som en råvarumarknad. Hur har denna gamla sektor utvecklats? Vad är historian bakom den och hur kan du handla råvaror? Vi kommer att prata om dessa frågor i denna artikel.

Vad påverkar råvarorna?

Råvaror kan definieras som kommersiella produkter som finns naturligt i marken, eller som kan framställas genom jordbruk. Råvaror spelar en nyckelroll när det gäller att avgöra priset på andra finansiella marknader, då råvaror används som en del av tillverkningsprocessen - vilket betyder att nationella ekonomier generellt sett, samt att publika aktiebolag speciellt, påverkas av deras priser. Förändringar i priset för råvaror tenderar att påverka hela försörjningskedjan. Ett bra exempel på detta är när priset på råolja stiger tack vare geopolitiska omvälvningar i de största oljeproducerande länderna. Under energikrisen på 1970-talet så höjdes priset på råolja ganska mycket, som ett resultat av handelsförbudet i USA, från medlemmar i Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC). Handelsförbudet resulterade i att oljepriset sköt i höjden, vilket skapade en drastisk inflation inom den globala ekonomin. En mer näraliggande händelse avseende detta är att naturgas uppnådde sin högsta nivå på mer än 13 år den 18 april 2022 på grund av den ryska invasionen till Ukraina.

Historik över Råvaruhandel

Chicago Board of Trade (CBOT) grundades 1848, samt är den äldsta börsen för terminer och optioner i världen. Börsen handlar främst med råvaror som majs, etanol, guld, havre, ris, silver, sojabönor och vete. Det bör även noteras att CBOT sammanslogs med Chicago Mercantile Exchange (CME) 2007, vilka tillsammans skapade CME Group.

Chicago Mercantile Exchange (CME) grundades 1898 som en ledande jordbruksbörs för råvaror, känd som Chicago Butter and Egg Board. CME är nu den största börsen för terminer och optioner i världen, samt erbjuder olika råvaruterminer, samt finansiella derivat på produkter, inklusive valuta och räntor.

New York Board of Trade (NYBOT) grundades 1870 som New York Cotton Exchange. Senare, under 2004, så slogs den ihop med Coffee, Sugar and Cocoa Exhange (CSCE) för att tillsammans forma NYBOT. Idag så handlar NYBOT främst med terminer och optioner för fysiska råvaror som kakao, kaffe, bomull, socker, samt apelsinjuice. Den har även att göra med handel av valutor, räntor, samt marknadsindex.

En tidig version av New York Mercantile Exchange (NYMEX) grundades 1872, samt handlade med mejeriprodukter. 1994 så sammanslogs NYMEX med Commodity Exchange (COMEX), samt blev den största fysiska råvarubörsen i dess tid. Men, som ett resultat av den globala finanskrisen 2008, så slogs den återigen samman med CME Group of Chicago. För råvaruhandel utanför USA så är de största börserna London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), London Metal Exchange och Tokyo Commodity Exchange.

Huvudklassificering av Råvaror

Råvaror kan klassificeras i två huvudsakliga typer, 'Hårda Råvaror' och 'Mjuka Råvaror'. Hårda råvaror refererar till råvaror som kräver utvinning eller gruvdrift. Mjuka råvaror är å andra sidan vanligtvis jordbruksprodukter såsom kaffe, spannmål, bomull, vete och boskap som ”lean hogs” och nötkreaturer. Dessutom anses mjuka råvaror vara den äldsta handlade typer av råvaror och kallas för ”mjuka”, ”tropiska råvaror” eller ”mat- och fiberråvaror”.

Underklassificering av Råvaror

Råvaror kan vidare delas in i flera underkategorier såsom jordbruksråvaror, (vete, sojabönor och socker). Underkategorin ”Energier” hänvisar till råvaror såsom råolja, värmeolja, bensin och naturgas. Metallråvaror kan delas in i ädelmetaller såsom guld, silver and platina, eller basmetaller (oädla) såsom kopparoch aluminium. “Boskapsråvaror” hänvisas till köttprodukter som nötkreaturer, levande nötkreaturer och ”lean hogs”.

Hur Kan Man Handla Råvaror?

För er som vill handla råvaror, så finns det flera sätt att göra det på - exempelvis så kan du handla terminer på börsen. Ett terminskontrakt är ett kontrakt som kräver kontrakthållaren att Köpa eller Sälja en råvara till ett bestämt pris, på ett framtida leveransdatum.

Eller så kan du använda CFD:er för att spekulera på hur priset ska röra sig för råvarorna, exempelvis på Plus500s plattform. De flesta råvaru-instrument som erbjuds av Plus500 är baserade på terminskontrakt från världens största börser. Dessa inkluderar Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Board of Trade (NYBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) samt Intercontinental Exchange (ICE).

Du kan också handla CFD:er på råvarurelaterade aktier för att få exponering mot råvarumarknaden. Du kan till exempel handla CFD:e på företag såsom Exxon Mobil Corporation, Newmont Corporation, Rio Tinto, Southern Copper Corporation och andra.

 En WebTraders laptopskärm med de mest populära råvarorna

Illustrativa priser.

Den här artikeln innehåller generell information som inte tar med dina personliga omständigheter i beräkning.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt