Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Att bygga en handelsstrategi för råvaror

När du bygger en handelsstrategi för råvaror, då borde du börja med att göra en ordentlig efterforskning för just den råvara som du vill investera i. En bra plats att starta på är att läsa rapporter som han sammanställs av forskningsföretag eller mäklarfirmor. Du borde även följa dagliga råvaru-relaterade nyheter från respektabla nyhetskanaler.

Olika typer av handelsstrategier för råvaror

När du bestämmer dig för att ge dig in, eller gå ur marknaden, så brukar de flesta råvaruhandlare förlita sig på tekniska analyser för att hjälpa dom att få reda på den bästa tiden att göra sina drag. Men teknisk analys är endast en del av bilden. Du behöver även förlita dig på fundamentala analyser av makroekonomiska händelser, samt principen av tillgång och efterfrågan, vilket må bidra med kritisk analytisk information som kommer att hjälpa dig med att göra ett så bra beslut som möjligt. När du väl har valt en handelsstrategi, då kan du testa den på Plus500’s Gratis Demokonto för att se om den fungerar under simulering. Plus500’s handelsplattform erbjuder över 90 avancerade tekniska indikatorer, inklusive volymindikatorer, samt även en Ekonomisk Kalender i realtid som täcker viktiga händelser som kan användas för fundamental analys. Dessutom kan du läsa nyhetskanaler för att få en insikt om marknadsförhållandena.

En iPhone som visar en nyhetstidning med titeln ‘Handelsråvaror’

Illustrativa priser.

Intervallsbunda handelsstrategier

Intervallsbunden handel är en strategi som involverar köp och sälj av en tillgång över en kort tidsperiod. Du kan öppna en köpposition på en finansiell instrument som är prissatt till 20 USD, och tro att den kommer att stiga till 40 USD, och handla det från 20 till 40 USD tills du trycker att det inte kommer att hålla detta intervall längre, med andra ord – med områdesbunden handel så försöker du i princip att genomföra din handel (öppna eller stänga din marknadsposition) nära botten, supportnivån för en prisklass, eller sälja nära toppen, resistansnivån av omfånget. Nyckeln till framgång av handelsstrategin för området är att korrekt kunna identifiera överköpta eller översålda marknadstillstånd. För att göra detta så kan handlare använda tekniska indikatorer som Relative Strength Index (RSI), Stokastiska eller momentumindikatorer för att hjälpa till med att mäta nivån av överköpta eller översålda marknadstillstånd.

Handelsstrategi för utbrytning

En utbrytningsstrategi väntar till ett värdepapper rör sig utanför nivåerna eller områdena som det inte kunde flyttas utanför för ett tag sedan tills priset rör sig utanför denna gräns och når en utbrytning. Med andra ord, utbrytningshandel är ett försök att gå in i marknaden när priset av en aktie är utanför en definierad prisklass. En utbrytning är när priset av en aktie rör sig utanför en definierad support eller resistansnivå med ökat volym, samt att utbrytningshandel generellt sett beskrivs som när en handlare tar en lång position efter att ett aktiepris “utbryter” ovanför resistans eller tar en kort position efter att en aktie “utbryter” nedanför support. Om marknaden handlas ovanför väldefinierade resistansnivåer (handlar till nya toppar), då kommer kraftiga korta positioner att resultera i att marknaden handlas avsevärt högre. I motsats till detta, om priset av ett instrument bryter sig igenom en väldefinierad support (nya lägsta), då kommer likvidering av långa positioner att resultera i en kraft sänkning.

Om du letar efter nya toppar, då kommer du behöva öppna en köpposition för råvaran (“lång position”). Å andra sidan, om du tror att priset på en vara ska nå nya dalar, då kommer du behöva öppna en säljposition på råvaran, d.v.s. (“kort position”).

Teknisk analys används för att identifiera vissa “utbrytnings”-nivåer.

Handelsstrategi baserat på fundamental analys

När du handlar med utbrytning eller omfång, då borde du försöka att följa vissa regler vad gäller timingen av Köp och Sälj, detta för att kunna uppnå någon nivå av framgång. Samma princip gäller för fundamental analys. Fundamentalanalytiker tror att vissa finansiella tillgångar har prissatts fel under en viss tidsram och att deras pris kommer eventuellt att ”rättas” i längden. Med fundamental analys så borde ditt fokus ligga på tillgång och efterfrågan för råvaran som du vill handla. Låt oss exempelvis säga att du vill handla olja efter att nyheter om att ett krig har startats i ett av de stora oljeproducerande länderna i Mellanöstern eller till exempel kriget som bröt ut i Ukraina i februari 2022. Din fundamentala analys må indikera att tillgång av råolja kommer att stramas åt, vilket leder till möjliga brister på marknaden, samt därmed en höjning av priserna. Fundamentala analyser kan dock vara ganska utmanande då det kräver grundläggande förståelse för makroekonomiska principer.

Riskhantering inom handel med råvaror

Utöver att ha en bra handelsstrategi för råvaruhandel, så är det även väldigt viktigt att du har riskhanterings strategier för att försöka begränsa potentiella förluster. Råvarumarknader är väldigt flyktiga, samt att ogynnsamma prisrörelser kan rensa hela ditt konto om du inte övervakar alla viktiga hot mot din öppna position. Några av de verktyg som du kan använda för att hantera din risk när du handlar CFD:er för råvaror är ‘Stop Loss’ och ‘Släpande Stopp’. Med Stop Loss så kommer din position att stängas automatiskt när marknadens pris når ett utsett pris. Det är dock viktigt att komma ihåg att en ‘Stop Loss’ inte är garanterat att genomföras på ditt exakta pris, då priser ibland kan ha en klyfta tack vare glidning. Om du vill vara säker på att din handel stänger vid ett exakt pris, då erbjuder Plus500 även ett ‘Garanterat Stopp’, något som kan aktiveras för en tilläggskostnad. Ett ‘Släpande Stopp’ fungerar på ett liknande sätt som ‘Stop Loss’, förutom att en gräns sätts som en procentenhet (eller pip) - i motsats till en fast siffra.

Artikeln innehåller generell information som inte tar med dina personliga omständigheter i beräkning.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt