Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vad är handel med CFD-optioner?

Kortfattat är en option på den traditionella handelsmarknaden (inte CFD-marknaden) ett kontrakt där säljaren ger rätten, men inte skyldigheten, till säljaren att köpa eller sälja ett underliggande instrument, exempelvis en aktie, råvara, index, forexpar eller annat tillgångsslag. Detta kommer med ett förbestämt pris (lösenpriset) som det underliggande instrumentet måste nå innan ett utgångsdatum. På CFD-marknaden har köparen/säljaren möjligheten att spekulera på prisskillnaden vid öppning och stängningen av optionen, istället för att faktiskt äga optionerna. När CFD-optionen går ut är positionen stängd till det senast tillgängliga priset.

Hur fungerar CFD-optioner?

För att förstå CFD-optioner måste vi först utforska de mest grundläggande fundamentala delarna. CFD-optioner följer traditionella option-funktioner vad gäller hur komponentera är uppbyggda. Detta inkluderar följande:

Det underliggande instrumentet: Det här är namnet på det instrument som optionen är baserad på. CFD-optioner är baserade på detta, samt att komponenterna där är härledda härifrån.

Köpoption och Säljoption: Väldigt förenklat kan man säga att de två huvudtyperna för optioner är köpoptioner och säljoptioner. På CFD-marknaden spekulerar köparen av en köpoption på att priset ska gå upp. Köparen av en säljoption spekulerar på att priset ska falla. Den som håller CFD-optionen har inte rätt att köpa eller sälja, men kommer antingen att dra vinst, eller dra på sig en förlust från skillnaden av öppnings och säljpriset.

Knappar för köpoptioner och säljoptioner

Lösenpriset: Lösenpriset är priset för det underliggande instrumentet som kontraktet är utformat efter. Exempelvis är “Apple | Köpoption 300 | Jul” ett kontrakt som är baserat på om priset för Apple är över eller under $300 när det löper ut i juli. I detta fall är lösenpriset $300. En köpare av detta kontrakt förväntar sig att priset av Apples aktie ska vara över $300 när det går ut.

Utgångsdatum: Alla optionskontrakt kommer med ett utgångsdatum. Om priset för det underliggande instrumentet inte når lösenpriset innan detta datum, kommer optionen att gå ut med litet, eller noll i värde. Ju längre varaktighet optionen har, desto större chans är det att marknaden rör sig i innehavarens favör: med andra ord är tidsvärdet lägre ju närmare kontraktet är dess utgångsdatum. CFD-optioner påverkas av tidsvärdet på samma sätt som det underliggande instrumentet. Plus500s handelsplattform kommer att stänga din position automatiskt vid utgångsdatumet, om den inte stängs vid ett tidigare tillfälle av dig.

Några av de faktorer som påverkar värdet av CFD-optioner hos Plus500s plattform är:

  • Det nuvarande värdet av det underliggande instrumentet.
  • Mängden flyktighet på marknaden.
  • Utgångsdatum (ju längre det är till utgångsdatumet, desto mer tid har marknaden på sig att nå lösenpriset).
  • Tillgång och efterfrågan på den underliggande marknaden av den specifika optionen.

*Vänligen kontrollera utgångsdatumet i detaljsektionen för instrumentet, Plus500s utgångsdatum kan skilja sig från utgångsdatumet på börsen. Utgångsdatumet för CFD-optioner på Plus500s plattform sätts vanligtvis några dagar innan utgångsdatumet för den traditionella optionen på den underliggande marknaden.

Varför skulle jag vilja handla CFD-optioner?

Att handla med CFD-optioner erbjuder generellt sett en större exponering än att handla det underliggande instrumentet, exempelvis CFD-aktier. Det betyder att du kan öppna större positioner med mindre kapital. Exempelvis kan du med en hävsgångseffekt på 1:5, handla upp till ett värde på 5000 dollar, för varje 1000 dollar du sätter in. Det är viktigt att komma ihåg att handel med hävstång både kan förstärka vinster, men även förstärka förluster.

Handlare hos Plus500s CFD-plattform har även fördelen av att kunna använda riskhanteringsverktyg som exempelvis Stop Loss, Stoppgräns, Garanterat Stopp osv. för att förhindra förluster.

Plus500 tar ingen provision för de CFD-optioner som erbjuds på plattformen.

Sista tankar

Att handla CFD-optioner kan ge många fördelar. Dessa inkluderar möjligheten att utöka din marknadsexponering, då CFD-optioner erbjuder en större hävstångseffekt än det underliggande instrumentet, exempelvis CFD-aktier. Det tas inte ut några provisioner för Plus500s CFD-optioner, samt avgörs av skillnanden mellan det öppnande och det stängade priset. Plus500s plattform erbjuder riskhanteringsverktyg som kan hjälpa dig att hantera risken av potentiella förluster. Även om handel med CFD-optioner har sina fördelar, finns det även betydande risker då de handlas med en hävstångseffekt. Med tanke på detta kan CFD-optioner vara något att överväga om du vill öka din exponering.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt