Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Hur du använder CFD-optioner för spekulation och säkring

Vad är spekulation?

En spekulant är generellt sett en handlare som letar efter att göra stora vinster på kort tid. En investerare är å andra sidan någon som har för avsikt att tjäna en vinst på lång sikt, där tillgången förväntas att röra sig i en viss riktning, men under en längre tidsperiod.

Hur du spekulerar med CFD-optioner

Spekulanter försöker generellt sett att göra en kvalificerad gissning om vilken riktning deras affärer ska röra sig under en kort tidsperiod.

Här är ett exempel där CFD-optioner kommer med i bilden:

En spekulant tror att Apple kommer att slå förväntningarna vad gäller deras inkomster under nästkommande dagar. De köper en köpoption med lösenpriset vid, eller strax ovanför det nuvarande aktiepriset. När de större vinsterna sedan annonseras, kommer aktiepriset att stiga i höjden, vilket även gör att priset för köpoptionen stiger. Denna spekulation är korrekt, samt att handlaren kan stänga positionen och dra vinst genom att sälja köpoptionen till ett högre pris.

I kontrast till detta, om spekulaten tror att priset kommer att sjunka i värde, kan en säljoption köpas. Om spekulationen stämmer och det underliggande instrumentets pris sjunker, kan spekulanten sälja säljoptionen till ett högre pris.

Men om spekulanten inte har rätt, samt att aktiepriset rör sig i motsatt riktning, då kan optionen förlora värde, vilket gör att positionen stänger med en förlust.

Vad är säkring?

När handlare bestämmer sig för att säkra, är det för att försöka skydda sin portfölj från dåliga prisrörelser, samt försöka skydda sig själva från potentiella förluster. Detta kan exempelvis genomföras genom att köpa en säljoption som en säkring mot en underliggande portföljposition.

Tre iPhones som visar skärmar relaterade till optionshandel hos Plus500s plattform

Illustrativa priser.

Hur du säkrar med CFD-optioner*

Du kan säkra med alla typer av underliggande instrument, men det krävs efterforskning och erfarenhet för att veta när en säkring kan vara fördelaktigt. Här är ett exempel av en säkring med CFD-optioner:

Låt oss säga att Sara har en lång position i olja. Hon tror att på lång sikt kommer oljepriset att stiga, men hon är samtidigt lite oroad över att det kan bli korta sänkningar i priset tack vare globala omständigheter. För att motverka denna potentiella förlust kan hon därför köpa en CFD för säljoptioner för olja (ett derivat) som stiger i värde om oljapriset sjunker - vilket därmed motverkar en del av de förluster som inträffar genom att ha en köpposition inom olja.

*Kom ihåg att säkringar hos Plus500s plattform endast kan genomföras om det inte bryter mot användarvillkoren med ditt eget konto.

Sista tankar

En spekulant försöker att förutspå prisrörelsen av det underliggande instrumentet på kort sikt, samtidigt som den drar nytta av fördelen. Att spekulera med CFD-optioner kan vara ett utmärkt sätt att handla för de som söker snabba avkastningar, men som samtidigt förstår att det finns en större potential för förluster. CFD-optioner kan även vara ett utmärkt sätt att säkra en portfölj, samt för att försöka förhindra potentiella förluster.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt