Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

ESG-handel

Miljöfrågor. Sociala frågor. Företagsstyrning. Ta informerade beslut med vår användarvänliga ESG-betygssättning avseende en stor rad av CFD:er på aktier och Plu500:s exklusiva ESG-index.

Påverka handeln med våra exklusiva index

Förbättra din portfölj med våra ESG- och påverkanindex-CFD:er, som strävar efter att uppnå ansvarstagandet, såsom Reducering av global uppvärmning, Livskvalitet, Minskning av fattigdom, Mångfald och inkludering, och Hållbara resurser.
ESG-handelsindex

{{activeCategoryName}}

Vad handlar ESG om?

ESG-betyg mäter ett företags hållbarhet och långvarig uthållighet inom, miljörelateradesociala- och företagsstyrningsfaktorer. Dessa faktorer har finansiell innebörd och inkluderas ofta inte i traditionell marknadsanalys.

Miljöfrågor

Ett företags miljövänlig praktik gentemot lågt koldioxidavtryck.

Sociala frågor

Hur ett företag gör en påverkan på samhället såsom arbetskraft, mänskliga rättigheter, och kundservice.

Företagsstyrning

Standarder av ett företags ledningsprocesser såsom etik, revisioner, aktieägarnas rättigheter och mer.

Varför är ESG-betyg populära hos handlare?

Investerare analyserar ett företags ESG-betyg för att screena efter prestanda, eventuella handelstillfällen, möjlig tillväxt och risker. Ett företag som tar itu med ESG-problem sakkunnigt är mer sannolikt motståndskraftigt och anses ofta som hållbart.

  • Få insikter om ett företags ESG-mål.
  • Gå lång eller kort med CFD: er på aktier genom att använda vår ESG-betygsättning.
  • Övervaka ett företags ESG-betyg efter ändringar inom hållbarhet.
  • Ta informerade beslut baserat på ett företags ESG-rankning.
Påverka handeln med våra exklusiva index

Intuitiv ESG-betygssättning med Plus500

Förstå ett företags hållbarhet med vår enkla ESG-betygssättning baserad på flera aktier.

ESG-totalbetyg

Genomsnittet av alla underkategorier, utan betyg från huvudkategorierna.

Betyg från huvudkategorier

Genomsnittet av deras relevanta underkategorier.

Alla våra betyg

Varje ESG-betyg rankas från 1 (låg) till 10 (hög).

Industrirankning

Ledare, över genomsnittet, genomsnitt, under genomsnittet, eftersläntrare

Se mer

Vårt ESG-partnerskap

Vi tillhandahåller all ESG-betygssättning i samarbete med FactSet, ett ledande analysföretag inom ESG-data, som tillåter oss att tillhandahålla hållbarhetsinsikter från vissa av de mest populära globala företag.
CFD:er har inte några miljömål, sociala- eller bolagsstyrningsmål och konceptet av ”hållbar investering” tillämpas inte för dem. ESG-betyget som finns tillgängligt på Plus500 återspeglar de underliggande tillgångarna av CFD:er och tillhandahålls endast i informationssyfte.
Behöver du hjälp?
Support dygnet runt