Plus500 levererar inte sina produkter och tjänster till invånare i USA.

Plus500 levererar inte sina produkter och tjänster till invånare i USA.

77% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar.

Innehållen skatt på amerikanska aktiederivat - 871(m)

Efter förordningar som utfärdats av US Internal Revenue Service ('IRS') i avsnitt 871(m) i US tax code, är icke-amerikanska innehavare av amerikanska aktiederivat beskattade på utdelningsjusteringar på samma sätt som icke-amerikanska innehavare av verkliga amerikanska utdelningar.

Plus500 har en skyldighet enligt amerikansk skattelagstiftning att erhålla dokumentation från kunder som handlar med instrument som hänvisar till amerikanskt kapital. Om du handlar eller vill handla med instrument som hänvisar till amerikanskt kapital, vänligen fyll i blanketten som krävs.

Informativa frågor och svar

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt