Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Trgovalna akademija
Naučite se bistvenega elementa naše platforme in izostrite svoje trgovalne sposobnosti z našimi videoposnetki z navodili in drugimi izobraževalnimi materiali.

Finančni instrumenti

Kakšne trgovalne instrumente ponujate?

Plus500 ponuja CFD-je na več kot 2800 finančnih instrumentov, kar vključuje delnice, valutne pare, kazalnike, kriptovalute, surovine, ETF-je in opcije.

Preberite več

Kje lahko najdem informacije o vsakem instrumentu?

Uporabne informacije lahko najdete na jezičku "Podrobnosti" pri vsakem instrumentu na trgovalni platformi. Podatki se lahko spremenijo od časa do časa, zato pred trgovanjem preverite informacije (spremembe veljajo le za nove pozicije).

Preberite več

Kaj pomeni razpon?

"Razpon" je razlika med "nakupno" in "prodajno" ceno instrumenta v določenem trenutku.

Plus500 ponuja dva mehanizma razponov za svoje instrumente: dinamični razpon, ki se nenehno prilagaja tržnemu razponu v času, ko je pozicija odprta, in razpon, ki se običajno ne spreminja glede na tržna nihanja v času, ko je pozicija odprta, ampak se lahko ob volatilnosti ali nelikvidnosti trga spremeni na drugo raven, da bolje odrazi razmere na osnovnem trgu. Ne glede na to pa si Plus500 prizadeva zagotavljati najožje možne razpone ves čas.

Preden začnete trgovati, morate vedno preveriti veljavno vrsto razpona in se prepričati, da poznate značilnosti instrumenta. Informacije glede razpona za določen instrument lahko najdete na naši spletni strani ali trgovalnih platformah na ekranu "Podrobnosti", ki se nahaja poleg imena instrumenta.

Preberite več

Kaj je sprememba pri obnovitvi?

Ko terminska pogodba doseže datum veljavnosti, ki ima prav tako nastavljeno samodejno obnovitev za instrument, se vse odprte pozicije in naročila samodejno obnovijo na naslednjo terminsko pogodbo.
Za čim manjši učinek na vrednost odprtih pozicij glede na spremembo cene osnovnega instrumenta za obdobje nove terminske pogodbe se na vašem računu izvede kompenzatorna uskladitev. Uskladijo se tudi Stop naročila in Limitirana naročila, ki tako odražajo ceno instrumenta v novi terminski pogodbo.

Vrednost vaše pozicije še naprej upošteva učinek gibanja trga glede na vašo začetno stopnjo, velikost in razpon*. Če nova pogodba kotira z višjo ceno, je sprememba na kupnih pozicijah negativna, sprememba na prodajnih pozicijah pa pozitivna. In obratno, če nove pogodbe kotirajo z nižjo ceno, je sprememba na kupnih pozicijah pozitivna, sprememba na prodajnih pozicijah pa negativna.

Preberite več

Kaj je datum veljavnosti pri instrumentu?

Instrumenti, ki temeljijo na terminski pogodbi, imajo lahko datum veljavnosti ali datum obnovitve. Poglejte si katerega od dveh s klikom na "Podrobnosti" v glavnem meniju trgovalne platforme ob imenu instrumenta. Ko terminska pogodba doseže datum veljavnosti, se vse odprte pozicije in naročila za tisti instrument prekličejo, tudi če ste naročila nastavili pred tem.

Preberite več

Zakaj je instrument obarvan sivo/ni na voljo?

Občasno lahko pride do začasne prekinitve trgovanja z instrumenti, ko trg omeji povzetke gibanja cen, vključno vendar ne omejeno na: ekstremne volatilnosti, nelikvidnost, osnovne tržne prepovedi, itd.

Preberite več

Kako obravnavate korporacijska dejanja?

Korporacijsko dejanje je dogodek, ki se zgodi na pobudo javnega podjetja in vpliva na delnice/vrednostne papirje, izdane s strani podjetja. Na primer:

Dividende - delež dobička podjetja, ki se razdeli delničarjem. Kadar so dividende izplačajo, vrednost delnic pade.

Oddeljeno podjetje - samostojno podjetje, ki nastane z razdelitvijo novih delnic matičnega podjetja. Delnice matičnega podjetja po oddelitvi izgubijo vrednost, delničarji pa kot nadomestilo prejmejo enakovreden delež delnic novega podjetja.

Izdaja nakupnih pravic - obstoječim delničarjem se ponudi pravica do nakupa dodatnih delnic podjetja po nižji ceni. Zaradi tega se običajno cena delnice podjetja zniža.

Delitev delnic - povečanje števila izdenih delnic z delitvijo posamezne delnice, tržna kapitalizacija pa ostaja enaka. Vrednost delnic pade, ker se poveča njihovo število.

Združitev delnic – zmanjšanje števila delnic s konsolidacijo vseh obstoječih delnic, pri čemer tržna kapitalizacija ostane enaka. Vrednost delnice se poveča, ker se število delnic zmanjša.

Ker niste lastnik fizičnih delnic/vrednostnih papirjev, nimate glasovalne pravice, prav tako nimate pravic iz naslova izdaje nakupnih pravic ali podobnih naslovov, kot npr. delitev delnic, itd.
Zato bo Plus500 po korporativnem dogodku zaradi preprečitve bistvenega vpliva na vaše odprte pozicije samodejno prilagodil vaš račun. V primeru dividende bo na primer Plus500 lahko pri vašem stanju prištel ali odštel znesek, ki ste ga ustvarili kot dodaten dobiček/izgubo (odvisno od smeri pozicije). V primeru cepitve ali združitve delnic bo posodobljeno število delnic in njihova vrednost, kakor je ustrezno. To se imenuje "prilagoditev".

Preberite več

Dodajate dividende?

Dividende so delež dobička podjetja, ki se nakaže delničarjem, presečni datum za lastništvo delnic, ki je podlaga za pravico do izplačila dividende, pa se imenuje presečni datum dividende (ex-dividend date).
Pri Plus500 trgujete s CFDji na delnice, zato same delnice dejansko nimate v lasti. Če imate na presečni datum dividende odprto pozicijo CFDja na delnico ali ETF, bo na vašem računu izvedena prilagoditev glede na dividendo, izplačano na osnovni instrument na trgu. Če imate nakupno pozicijo, boste dividendo prejeli v obliki pozitivne prilagoditve na vašem računu. Če imate prodajno pozicijo, pa bo izvedena negativna prilagoditev. Upoštevajte, da s CFDji na delnice nimate glasovalnih pravic.

Preberite več

Ponujate storitev obnovitve?

Večina instrumentov, ki jih ponujamo in ki temeljijo na terminskih pogodbah, vsebujejo datum obnovitve. Ta podatek lahko najdete s klikom na povezavo "Podrobnosti" na glavnem zaslonu trgovalne platforme poleg vsakega instrumenta.
Ko terminska pogodba doseže datum, ki je nastavljen kot datum samodejne obnovitve za ta instrument, se vse odprte pozicije in naročila samodejno obnovijo na naslednjo terminsko pogodbo s strani Plus500, in sicer brezplačno.
Da bi izničili učinek na vrednotenje odprtih pozicij glede na spremembo cene dotičnega instrumenta za novo pogodbeno obdobje, se izvrši kompenzacijska sprememba, s katero lahko obdržite vaše odprte pozicije, ne da bi to vplivalo na vašo stopnjo kapitala. Stop naročila in limitirana naročila se prav tako sorazmerno spremenita in tako odražata ceno nove pogodbe. Vrednost vaše pozicije še naprej upošteva učinek gibanja trga glede na vašo začetno stopnjo ob odprtju.
Za več informacij o izračunu sprememb obnovitev si preberite: "Kaj je sprememba pri obnovitvi?"

Preberite več

Kako se izračunajo cene pri Plus500?

Plus500 cene z referenco na cene ustreznega finančnega instrumenta in razpona.
Naše cene so pridobljene od različnih tretjih ponudnikov tržnih podatkov, ki svoje vire cen pridobivajo na ustreznih borzah. Sprememba (tj. razpon) se nato samodejno doda, da pridemo do cene pri Plus500. Ta razpon plačate vi, vendar je cena vključena v kotirano ceno in ne predstavlja dodatnega stroška, ki bi ga morali poravnati še poleg kotirane cene.
Izračun razpona se lahko izvede tako, da se prodajna cena odšteje od nakupne cene instrumenta. Informacije glede razpona za določen instrument lahko najdete na naši spletni strani ali trgovalnih platformah na ekranu "Podrobnosti", ki se nahaja poleg imena instrumenta.
Določite cen za naše CFD-je na kriptovalute izvira iz določenih izmenjav s kriptovalutami. Vedite, da se cene kriptovalut lahko močno razlikujejo med izmenjavami s kriptovalutami.

Preberite več
Niste našli odgovora na vaše vprašanje? Kontaktirajte nas!

Plus500 ne trdi, da je uradna akademska ustanova, ki jo je akreditirala katera koli država/vlada.

Preverite svoje znanje

Ste pripravljeni na naslednji korak na svojem potovanju?

Zakaj Plus500?

Varnost in zaščitenost

Vaši podatki so varni, sredstva pa so na ločenih bančnih računih v skladu z regulatornimi zahtevami.

Profesionalna podpora

Neprekinjena podpora strankam v več jezikih.

Regulirano

Plus500EE AS ima dovoljenje in je pod nadzorom estonskega organa za finančni nadzor in reševanje (dovoljenje št. 4.1-1/18).

Zanesljivost

Plus500 Ltd je podjetje FTSE 250, ki kotira na glavnem trgu londonske borze.