Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Ekonomski koledar

Podatke priskrbel Dow Jones logotip
Od: Do:
Pričakovani učinek:
Vrsta dejanja:

Zakaj Plus500?

Varnost in zaščitenost

Vaši podatki so varni, sredstva pa so na ločenih bančnih računih v skladu z regulatornimi zahtevami.

Profesionalna podpora

Neprekinjena podpora strankam v več jezikih.

Regulirano

Plus500CY Ltd je avtorizirana in regulirana s strani Ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (št. licence 250/14)

Zanesljivost

Plus500 Ltd je podjetje FTSE 250, ki kotira na glavnem trgu londonske borze.

FAQ (pogosto zastavljena vprašanja)

Ekonomski koledar lahko uporabljate za načrtovanje trgovanja in prihodnja naročila, pa tudi za opozorila o prihajajočih tržnih dogodkih – vključno z obrestnimi merami, stopnjami inflacije, trgovinskimi bilancami, zalogami nafte in zemeljskega plina, mesečnimi poročili o zaposlenosti in drugimi.

Ekonomski koledar je dostopen tudi z glavnega menija platforme.

Ekonomski dogodki so tisti, ki so ekonomsko pomembni za vrednost delnic, indeksov, surovin in drugih finančnih instrumentov ter zajemajo katere koli notranje ali zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na njihovo gibanje (predvsem ponudbe in povpraševanja).

Ekonomski dogodek ima lahko krepitveni, slabitveni ali nevtralen vpliv na instrument ali instrumente, s katerimi je povezan.

Na menjalne tečaje tujih valut (takoimenovani Forex) vpliva vrsta političnih in ekonomskih dejavnikov, povezanih z razliko med vrednostjo posamezne valute ali valute ekonomske regije, na primer evrom (EUR), in valuto druge države ali ekonomske regije, na primer ameriškim dolarjem (USD).

Glavni dejavniki, ki vplivajo na menjalne tečaje valut, so pogoji trgovanja, politična stabilnost in splošna ekonomska uspešnost obeh držav ali regij. To velja tudi za njuno gospodarsko rast (na primer rast BDP), zdravje gospodarstva, obrestne mere, stopnje inflacije in trgovinsko bilanco (tj. izvoz, uvoz in državni dolg).

United States Non-Farm Payrolls report (NFP) je primer pomembnega ekonomskega dogodka, povezanega s Forex. NFP običajno vpliva na te valutne menjalne tečaje: EUR/USD, GBP/USD in USD/JPY.

Padanje ali rast cene delnic posameznega podjetja je običajno odvisno od sprememb njegovega konkurenčnega položaja na trgu. Na konkurenčni položaj podjetja vplivajo različni dejavniki, vključno z novicami o finančni uspešnosti podjetja ali v zvezi z njo, ter korporativna dejanja (dividende, finančna poročila, oddelitve, izdaja delnic s prednostno pravico itd.).

Ekonomski koledar pri Plus500 vam omogoča filtriranje korporativnih dejanj po dividendah in finančnih poročilih znotraj opredeljenih in prilagojenih časovnih okvirov.

Četrtletna finančna poročila za Meta (FB) so primer korporativnega dejanja, ki vpliva na ceno delnice.

Delniški indeks je tehtano povprečje (ali referenčna vrednost) cen izbrane košarice podjetij, ki kotirajo na določenem trgu vrednostnih papirjev. Vrednost delniškega indeksa je odvisna od dejavnikov kot so kraj kotacije, vrsta vrednostnega papirja, tržna kapitalizacija in ponder sestavin. Priljubljeni svetovni tržni indeksi zajemajo: Britanskih 100, US-TECH 100, Japonskih 225 in Francoskih 40.

Eden od glavnih dejavnikov, ki vplivajo na določen indeks CFD, je odstotna sprememba vrednosti delnice, ki je bistvena sestavina tega indeksa, in/ali povprečna odstotna sprememba skupine delnic v določeni panogi, sektorju ali kategoriji. Tudi splošno zaupanje vlagateljev in pričakovana gospodarska rast trga vrednostnih papirjev posamezne države lahko vpliva na ceno njenih indeksov.

Germany Services PMI je primer ekonomskega dogodka, ki lahko vpliva na ceno indeksa Nemških 40, pa tudi na druge delnice, ki kotirajo na nemškem trgu vrednostnih papirjev.

Potrebujete pomoč?
24-urna podpora