Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Davek pri viru za izvedene finančne instrumente iz ZDA - 871(m)

V skladu z zakonodajo organa za notranje prihodke ZDA ('IRS') se po členu 871(m) davčnega zakonika ZDA neameriški imetniki izvedenih instrumentov na lastniške instrumente iz ZDA obdavčijo za izravnave dividend na enak način kot neameriški imetniki pravih ameriških dividend.

Plus500 mora v skladu z davčno zakonodajo ZDA pridobiti dokumentacijo od strank, ki trgujejo z instrumenti, ki temeljijo na lastniških instrumentih iz ZDA. Če trgujete ali bi želeli trgovati z instrumenti, ki temeljijo na lastniških instrumentih iz ZDA, izpolnite ustrezni obrazec.

Informativna vprašanja in odgovori

Če trgujete ali bi želeli trgovati z instrumenti, ki temeljijo na lastniških instrumentih iz ZDA, morate čimprej izpolniti obrazec v svojem trgovalnem računu. Če obrazca ne oddate, bo lahko trgovanje z vašim računom onemogočeno.

Za izpolnitev obrazca potrebujete samo minuto ali dve. Lahko vam zagotovimo, da bodo posredovani podatki varno shranjeni pri Plus500 v skladu s politiko zasebnosti spletnega mesta in platforme in bodo posredovani naprej samo na zahtevo pristojnih organov.

Stranke Plus500, ki so fizične osebe, morajo izpolniti enega od naslednjih obrazcev v skladu s svojim statusom -

  • Obrazec W-8BEN (za posameznike, ki niso ameriški državljani) — Potrdilo o tem, da je dejanski lastnik tujec, za namene obdavčevanja pri viru v ZDA in poročanje.
  • Obrazec W-9 (za ameriške državljane ali davčne rezidente) — Zahtevek za davčno številko in potrdilo.

Za več informacij obiščite spletno mesto organa IRS.

Posamezniki so v skladu z zakonodajo ZDA splošno obdavčeni s 30 % davkom pri viru. So pa ZDA z nekaterimi državami podpisale mednarodne pogodbe o obdavčevanju, po katerih ste lahko upravičeni do znižane stopnje davka pri viru. Rezidenti Združenega kraljestva so lahko upravičeni do plačila 15 % davka namesto 30 % davka pri viru.

Da bomo lahko uporabili ustrezno davčno stopnjo v skladu z mednarodno pogodbo, ki morda velja za vas, morate izpolniti obrazec, s katerim zahtevate znižano stopnjo davka pri viru v skladu z ustrezno pogodbo.

Če obrazca ne oddate v zahtevanem času, bo lahko vaš trgovalni račun onemogočen.

Znesek davka plača Plus500 brez vpliva na stanje sredstev stranke, zato so naše stranke upravičene do 100 % izravnave dividend. Kljub temu pa morajo v skladu z zakonodajo ZDA naše stranke oddati davčne obrazce zaradi evidentiranja svojega statusa. V zvezi s platformo Invest pa stranke prejmejo vrednost dividende po davčnih odbitkih.

Ta obdavčitev pri viru velja za izravnave dividend, izplačane za pozicije na enega ali več upravičenih instrumentov:

  • Delnice in CFDji na delnice podjetij iz ZDA
  • CFDji na ETFje, ki spremljajo delnice iz ZDA
  • Kateri koli CFDji na neupravičene indekse, ki vsebujejo delnice iz ZDA

Obdavčitev ne velja za upravičene indekse kot sta Dow Jones (ZDA 30 - Wall Street) in S&P 500

Zakonodaja velja za dolge pozicije na upravičene instrumente, odprte 1. januarja 2017 ali pozneje.

Pri vsaki dividendi, ki se izplača za upravičeno pozicijo, izračunamo izravnavo dividend in odbijemo 30 % davka pri viru (ali manj, če se za račun uporablja stopnja po ustrezni mednarodni pogodbi), izravnava dividend odraža samo preostalih 70 % (ali več, če je ustrezno).

Plus500 prevzame znesek davka za plačilo in plača davek v imenu strank, zato so izravnave dividend odražene kot 100 % zneska, do nadaljnjega. V zvezi s platformo Invest pa stranke prejmejo vrednost dividende po davčnih odbitkih.

Predpis IRS v členu 871(m) zagotavlja, da se neameriški imetniki izvedenih instrumentov na lasniške instrumente iz ZDA glede dohodkov iz dividend obdavčijo enako kot neameriški imetniki osnovnih lastniških instrumentov. Izravnave dividend iz izvedenih isntrumentov, ki temeljijo na lastniških instrumentih iz ZDA, so "dividendam enakovredna izplačila" in zato obravnavane kot dividendni dohodek iz ameriškega vira. Zato so dividende, izplačane za instrumente, ki temeljijo na lastniških instrumentih iz ZDA, ki se obravnavajo kot dohodek iz ameriškega vira, v skladu z zakonodajo ZDA obdavčljive.
Potrebujete pomoč?
24-urna podpora