Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Podmienky a zmluvy

Oznámenie o produktoch

Chceme našim klientom všetko objasniť a pomôcť im pochopiť udržateľnosť produktu.

Používateľská zmluva

Užívateľská zmluva upravuje náš vzťah s vami.

Podmienky používania internetovej stránky

Váš prístup na túto stránku je predmetom našich obchodných podmienok a ďalších vyhlásení a oznámení.

Oznámenie o odhalení rizík

Naša správa o riziku poskytuje klientovi informácie o rizikách spojených s CFDs, ale nemôže zahrnúť všetky riziká, ani spojenie týchto rizík s konkrétnou klientovou osobnou situáciou. Je dôležité, aby naši klienti plne porozumeli možným rizikám, predtým ako sa rozhodnú s nami vstúpiť do obchodného vzťahu.

Zásady zabezpečenia súkromia

Naše zásady pre riadenie a ochranu vašich osobných údajov.

Zásady pre sťažnosti klientov

Podrobné informácie o postupoch pri riešení sťažností sú k dispozícii tu.

FAIS čestné vyhlásenie

Zákonné sprístupnenie v súlade so zákonom o finančnom poradenstve a sprostredkovateľských službách 37 z roku 2002.

PAIA príručka

Prístup k informačnému procesu, riadený zákonom o podpore prístupe k informáciám (PAIA) 2000, SEKCIA 32 Ústavy.

Politika konfliktu záujmov

Naša politika monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov v rámci Plus500AU, medzi Plus500AU a jej klientmi a medzi klientmi Plus500AU.

Zásady pre vykonávanie príkazov

Naša politika ponúkanie "najlepšieho prevedenie" pri vykonaní príkazov v mene klientov.

Prečo Plus500?

Chránené a zabezpečené

Vaše dáta sú v bezpečí a vaše prostriedky sú uchovávané na oddelených bankových účtoch v súlade s regulačnými požiadavkami.

Profesionálna podpora

Nepretržitý špecializovaný zákaznícky servis v mnohých jazykoch.

Regulované

Licencovaná a regulovaná celým radom popredných svetových regulátorov. Zistiť viac.

Spoľahlivá

Spoločnosť Plus500 Ltd patrí do FTSE 250 a je uvedená na hlavnom trhu londýnskej burzy cenných papierov.
Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora