Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Obchodujte opciové CFD

Kúpne a predajné opcie na Nemecko 40, ropu a Meta sú dostupné pre obchodovanie s finančnou pákou. Obchodujte na nestálosti s našimi flexibilnými opciovými CFD.
Plus500CY Ltd je vydavateľom finančných produktov na tejto webovej stránke. Plus500CY Ltd je registrovaná Komisiou pre burzy cenných papierov na Cypre (Č. licencie 250/14).

Visa
MasterCard
PayPal
Bankový prevod
Skrill
Apple Pay
* Plus500 ponúka širokú škálu globálnych spôsobov platby.

Obchodujte opciové s finančnou pákou

Môžete obchodovať opcie s finančnou pákou až 1:5, čo znamená, že akékoľvek zisky alebo straty budú násobne vyššia. Môžete začať už s NOK 1 000, aby ste dosiahli na účinok NOK 5 000 kapitálu!
Zobraziť naše opcie

{{activeCategoryName}}

Použite naše nástroje riadenia rizika

Nastavte cenové upozornenia a príkazy Stop, ako sú Stop Loss a Trailing Stop, aby ste mohli riadiť Vaše riziko. Aby ste sa úplne vyhli odchylkám, použite príkaz Garantovaný Stop a pozícia sa uzavrie pri presne takej sadzbe, akú definujete.

Bezproblémové riadenie účtu

Rýchly a hladký proces financovania cez bankový účet, kreditnú/debitnú kartu, PayPal alebo Skrill. Rôzne nástroje pre riadenie Vašej monetárnej a obchodnej aktivity vrátane bezplatných oznámení.

Čo je obchodovanie s opciami?

Obchodovanie s CFD na opcie zahŕňa obchodovanie s kontraktmi na rozdiel na kontraktoch na opcie, ktoré poskytujú právo na nákup (call option) alebo predaj (put option) príslušného aktíva za vopred určenú cenu v určitom časovom rámci. Obchodníci, ktorí sa zaoberajú obchodovaním CFD na opcie, špekulujú v súvislosti s cenami opcií, ktoré sú ovplyvnené okrem iného cenovými pohybmi podkladových aktív. Tieto CFD na opcie ponúkajú pákový efekt a umožňujú investorom špekulovať v súvislosti s rastúcimi aj klesajúcimi trhmi bez toho, aby vlastnili podkladové aktíva.

Ako sa obchoduje s opciami?

Začnite obchodovať s opciami piatimi jednoduchými krokmi:

Prečo Plus500?

Chránené a zabezpečené

Vaše dáta sú v bezpečí a vaše prostriedky sú uchovávané na oddelených bankových účtoch v súlade s regulačnými požiadavkami.

Profesionálna podpora

Nepretržitý špecializovaný zákaznícky servis v mnohých jazykoch.

Regulované

Plus500CY Ltd je autorizovaná a regulovaná Komisiou pre burzy cenných papierov na Cypre (Licencia č. 250/14).

Spoľahlivá

Spoločnosť Plus500 Ltd patrí do FTSE 250 a je uvedená na hlavnom trhu londýnskej burzy cenných papierov.

Často kladené otázky

Keď obchodujete opcie, špekulujete o budúcej cene (realizačná cena) podkladového nástroje ako je akcie, index alebo komodita. Plus500 ponúka dva typy CFD opcií: Kúpna opciu a predajnú opciu - môžete kúpiť alebo predať oba typy. Keď vstúpite do pozície kúpnej / predajnej opcie, vstupujete vlastne do kontraktu na cenu podkladového nástroja, ktorú bude mať (alebo ju prekoná) k dátumu vypršania platnosti.

Predajná – Kupca / predajca "Predajné opcie" očakáva, že cena podkladového nástroja klesne/porastie.

Kúpna – Kupca/predajca "Kúpne opcie" očakáva, že cena podkladového nástroja porastie/klesne.

Tu je uvádzame príklad opcie na akcie Meta:

Kúpna 125 | Nov | Meta

  • Kúpna – Typ opcie (môže byť kúpna alebo predajné).
  • 125 – Realizačná cena, t. j. cena, ktorú podľa vás podkladový nástroj prekoná k dátumu vypršania platnosti.
  • LIS (November 2018) – Dátum vypršania opcie.

V obchodovaní CFD , populárnej forme denného obchodovania, je váš zisk (alebo strata) určený pohybom ceny opcie. Opciu samotnú nekupujete ani nepredávate.

Plus500 ponúka veľkú škálu kúpnych/predajných CFD opcií. Zoznam dostupných opcií nájdete, kliknutím sem.

Obchodovanie opcií má veľmi dôležité výhody:
Môžete okúsiť vyššiu volatilitu – percentuálnej zmeny pri opciách bývajú ďaleko výraznejšie, to znamená, že môžu ponúknuť aj väčšie výnosy (spolu s vyšším rizikom).

Je možné otvoriť väčšie množstvo pozícií s nižšou počiatočnou maržou, pretože ceny opcií sú výrazne nižšie ako ich podkladové nástroje. Napríklad Alphabet (GOOG) je vnímaná obchodníkmi ako drahá akcie, ale cena opcie Alphabet môže byť často ďaleko dostupnejšie - môžete kúpiť viac jednotiek s rovnakým počiatočným kapitálom.

Svoje pozície môžete diverzifikovať obchodovaním s rôznymi realizačnými cenami. Realizačná cena je definovaná hodnota, ktoré podkladový nástroj dosiahne do dátumu platnosti, aby bol obchod ziskový. Ponúkame niekoľko kúpnych/predajných CFD opcií pre každý podkladový nástroj.

Plus500 ponúka obchodovanie len v CFD opciách. Tieto CFD opcie vás vystavujú zmenám v cenách opcie, sú vysporiadané hotovostne a nemôžu byť vykonané vami alebo proti vám, ani nemôžu vyústiť v doručenia podkladového aktíva. Preto je pozícia pri dosiahnutí dáta platnosti CFD uzavretá.

Plus500 CFD opcie vám umožní zvýšiť vaše vystavenie sa trhu bez nutnosti zvýšenia objemu kapitálu. S finančnou pákou až 1:5, môžete za každý vklad 1 000 $ obchodovať opcie až v hodnote 5 000 $. Akékoľvek zisky alebo straty budú v súlade s tým znásobené.

Ak si napríklad vezmeme, že cena akcií spoločnosti Apple má hodnotu 200 $ a cena kúpnej CFD opcie 250 $ (Kúpna 250 | Nov | Apple) je 12 $ za opciu. So 120 $ môžete otvoriť obchodný pozíciu u 10 opcií v hodnote 600 $:

(10 opcií x cena opcie 12 $) x Finanční páka 5 = (10 x 12) x 5 = 600.

Každá opcia má vopred stanovený dátum vypršania. Zvyčajne nastavené na budúci mesiac. Oproti bežným opciám na trhu majú CFD opcie dátum vypršania stanovenej na niekoľko dní pred dátumom podkladových opcií. To je z dôvodu veľmi nízkej obchodné aktivity, ku ktorej v túto dobu dochádza.

V deň vypršania je posledný cena CFD opcie založená na poslednej dostupnej hodnote (ktorá nie je nula).

Hlavnými faktormi určujúcimi cenu opcie sú: (a) aktuálna cena podkladového nástroja, (b) miera volatility na trhu, (c) dátum vypršania a (d) skutočná hodnota opcie, ktorá je definovaná ako hodnota, ktorú by opcia mala v súčasnej dobe.

Okrem toho sú ceny opcie ovplyvnené ponukou a dopytom trhu.

Ceny CFD opcií sú vztiahnuté k pohybom ceny opcií. Keď finančné trhy zažívajú vysokú volatilitu, percentá CFD opcií sa mení výraznejšie ako podkladová akcie alebo index, práve kvôli zvýšeniu volatility.

Príklad 1: Alphabet (GOOG) sa obchoduje za 1 000 $ a vy kúpite kúpnou CFD opciu v hodnote 1 100 $ na jeden mesiac za 70 $. O dva týždne neskôr sa cena akcie Alphabet dostane na 1 050 $ a cena CFD opcie je teraz 90 $. V takom prípade je váš potenciálny zisk 90-70 = 20 $ za CFD opciu. To je rovné výnosu 28 % (20/70 = 0,28), ktorý je ďaleko väčší, než keby ste si kúpili akcie spoločnosti Alphabet za 1 000 $ a získali 5 % (50/1000 = 0,05).

Príklad 2: Alphabet (GOOG) sa obchoduje za 1 000 $ a vy kúpite kúpnou CFD opciu v hodnote 1 100 $ na jeden mesiac za 70 $. O dva týždne neskôr sa cena spoločnosti Alphabet dostane na 950 $ a cena CFD opcie je teraz 50 $. V takom prípade je vaša potenciálna strata 50-70 = -20 $ za CFD opciu. Ekvivalent 28% zmene v cene (20/70 = 0,28), oproti kúpenie akcie spoločnosti Alphabet v hodnote 1 000 $ a strate 5 % (50/1000 = 0,05).

Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora