Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Profesionálny obchodníci

Plus500 ponúka bez ďalších výdavkov svojim profesionálnym zákazníkom väčšinu ochrán, ktoré sú ponúkané maloobchodným zákazníkom.

Majte na vedomie: Pákový efekt zväčšuje straty a zisky investorov; Vysoká finančná páka zväčšuje investičné náklady týkajúce sa rozpätia a nákladov na financovanie; Väčší objem obchodovania bude mať za výsledok zvýšenie obchodných nákladov.

Môžete požiadať o Profesionálny účet?

Môžete požiadať o Profesionálny účet?
Vykonali ste priemerne 10 obchodov podstatné veľkosti za štvrťrok počas posledného roka na relevantnom trhu?
Otázka 1 zo 3
Môžete požiadať o Profesionálny účet?
Prevyšuje vaše portfólio finančných nástrojov 500 000 €?
Portfólio finančných nástrojov zahŕňa:
 • Hotovosť
 • Akcie
 • Deriváty*
 • Obchodné účty
 • Dlhové nástroje
Nezahŕňa:
 • Portfólia majetku
 • Priame vlastníctva komodít
 • Neobchodovateľné aktíva
*Iba hotovostné vklady do fondu/zisky z investovania do derivátov.
Otázka 2 zo 3
Môžete požiadať o Profesionálny účet?
Pracovali ste vo finančnom sektore na relevantné pozícii aspoň jeden rok?
Otázka 3 zo 3
Môžete požiadať o Profesionálny účet?
Mohli by ste byť spôsobilí žiadať o profesionálny účet!
Máte už účet na Plus500?
Tabuľka finančnej páky (maximálny pákový efekt)
Ďalšie kritériá
Tabuľka finančnej páky (maximálny pákový efekt)
Kategória nástrojov Profesionálny účet
Forex 1:300
Indexy 1:150
Komodity 1:150
Akcie 1:20
Voľby 1:5
ETF 1:100
Krypto 1:5
Ďalšie kritériá
Kritériá Profesionálny účet
Hotovostné rabaty
Ochrana peňazí klienta
Ochrana negatívneho účtu
Najlepšie prevedenie príkazov
Služba finančného ombudsmana
ICF práva -

Ilustratívny príklad:

Pri predaji EUR/USD CFD v hodnote 15 tisíc € za predajnú sadzbu 1,1750:

 • Profesionálne klienti s pákovým efektom 1:300 budú potrebovať počiatočnú maržu v hodnote 58.75 €.

Kto je spôsobilý požiadať o profesionálny účet?

Klienti, ktorí spĺňajú aspoň 2 nasledujúce kritériá.

 • Dostatočná obchodná aktivita za posledných 12 mesiacov

  Vykonali ste priemerne aspoň 10 transakcií, výrazné sumy, za posledné štyri štvrťroky na relevantnom trhu1 (s Plus500 a/alebo u iných poskytovateľov).

 • Portfólio finančných nástrojov presahujúci 500 000 € (vrátane hotovostných úspor a finančných nástrojov)

  Vklad tohto množstva po vás nebude vyžadovaný.
  Veľkosť vášho portfólia finančných nástrojov2 presahuje 500 000 €.

 • Relevantná skúsenosť v sektore finančných služieb

  Pracujete/pracovali ste vo finančnom sektore aspoň jeden rok na profesionálnej pozícii, ktorá vyžaduje/vyžadovala znalosť súvisiacich transakcií a služieb.

1 Relevantný trh - OTC deriváty, ako sú CFD finančnou pákou, Forex, stávky na rozpätie.
2 Portfólio finančných nástrojov obsahuje akcie, deriváty (hotovostné vklady vložené na účely financovania/zisky z investovania do derivátov), ​​dlhových nástrojov a hotovostných vkladov. Nezahŕňa majetková portfólia, vlastníctvo priamych komodít alebo hypotetickú hodnotu nástrojov s finančnou pákou.

Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora