Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Podmienky a zmluvy

Používateľská zmluva

Zmluva, ktorá upravuje vzťah medzi klientom a spoločnosťou, obsahuje všetky podmienky používania obchodných služieb ponúkaných spoločnosťou Plus500EE.

Oznámenie o odhalení rizík

Naša správa o riziku poskytuje klientovi informácie o rizikách spojených s CFDs, ale nemôže zahrnúť všetky riziká, ani spojenie týchto rizík s konkrétnou klientovou osobnou situáciou. Je dôležité, aby naši klienti plne porozumeli možným rizikám, predtým ako sa rozhodnú s nami vstúpiť do obchodného vzťahu.

Zásady zabezpečenia súkromia

Naše zásady pre riadenie a ochranu vašich osobných údajov.

Politika konfliktu záujmov

Naše zásady o sledovaní a riadení pri vzniku prípadných konfliktov záujmov v spoločnosti Plus500EE, medzi Plus500EE a jej klientami, a medzi klientami spoločnosti Plus500EE. Našim cieľom je podporovať najlepšie záujmy našich klientov.

Zásady pre vykonávanie príkazov

Naše zásady ohľadne ponúkania „najlepšieho výkonu“, keď zariaďujeme príkazy v mene klientov. Plus500EE podniká dostatočné kroky, aby pre klientov zabezpečila najlepší možný výsledok. Je našou povinnosťou s vami podnikať čestne, spravodlivo, profesionálne a pri zariaďovaní príkazov konať vo vašom najlepšom záujme.

Podmienky používania internetovej stránky

Prístup k tejto internetovej stránke sa riadi našimi zmluvnými podmienkami, ďalšími vyhláseniami a oznámeniami.

Informácie o spoločnosti

Licenčné informácie a kontaktné údaje Plus500EE AS.

Zásady pre sťažnosti klientov

Podrobné informácie o postupoch pri riešení sťažností sú k dispozícii tu.

Zásady pre kategorizácii klientov

Tieto zásady obsahujú informácie a postupy toho, ako Plus500EE klasifikuje svojich klientov do dostupných kategórií.

Dokument s kľúčovými informáciami - Komodity

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o našich investičných produktoch - Komodity.

Dokument s kľúčovými informáciami - Kryptomeny

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o našich investičných produktoch - Kryptomeny.

Dokument s kľúčovými informáciami - ETF

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o našich investičných produktoch - ETF.

Dokument s kľúčovými informáciami - Forex

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o našich investičných produktoch - Forex.

Dokument s kľúčovými informáciami - Indexy

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o našich investičných produktoch - Indexy.

Dokument s kľúčovými informáciami - Opcie

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o našich investičných produktoch - Opcie.

Dokument s kľúčovými informáciami - Akcie

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o našich investičných produktoch - Akcie.

Prečo Plus500?

Chránené a zabezpečené

Vaše dáta sú v bezpečí a vaše prostriedky sú uchovávané na oddelených bankových účtoch v súlade s regulačnými požiadavkami.

Profesionálna podpora

Nepretržitý špecializovaný zákaznícky servis v mnohých jazykoch.

Regulované

Plus500EE AS je autorizovaná a regulovaná estónskym orgánom pre finančný dohľad a riešenie (licencia č. 4.1-1/18).

Spoľahlivá

Spoločnosť Plus500 Ltd patrí do FTSE 250 a je uvedená na hlavnom trhu londýnskej burzy cenných papierov.
Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora