Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Obchodná akadémia
Získajte základné informácie o našej platforme a zlepšite svoje obchodné zručnosti pomocou našich videí s návodom a ďalšími vzdelávacími materiálmi.

Nástroje na riadenie rizík

Zvládajte vaše riziko s našimi užívateľsky prívetivými, ale silnými obchodnými nástrojmi

Notebook s náhľadom aplikácie Plus500 iPad Pro a iPhone zobrazujúce obchodnú platformu Plus500.

Nastavte si cenovej hladiny 'Uzavretie pri zisku' [Stop Limit] a/alebo 'Uzavretie pri strate' [Stop Loss]

Príkazy 'Uzatvorenie pri zisku' [Stop Limit] a 'Uzatvorenie pri strate' [Stop Loss] môžu byť pridané do vašich obchodov pri otváraní novej pozície/príkazu v procese vybavovania alebo keď upravujete existujúcu pozíciu. Tieto príkazy vám umožní nastaviť konkrétny sadzbu, za ktorú sa vaša pozícia uzavrie, aby ste uchránili svoj zisk, to platí pre Uzavretie pri zisku. Príkaz Uzavretie pri strate zase minimalizuje vašu stratu. Upozorňujeme, že príkazy Uzavretie pri zisku a Uzavretie pri strate negarantujú, že bude vaša pozícia uzatvorená za presnú cenovú hladinu, ktorú ste nastavili. Ak sa trh naraz prepadne alebo prudko vzrastie, za hranicu vášho stopu, tak je možné, že bude vaša pozícia uzatvorená za ďalšiu dostupnú cenu, ktorá sa môže od tej nastavenej líšiť. Tejto situácii sa hovorí 'Slippage (sklz)'.

Príklad:

CFD zlata sa obchoduje za 1405$/1410$ (Kúpiť/Predať) za tehlu. Rozhodli ste sa otvoriť kupujúci pozíciu na 10 jednotkách CFD zlata za 1410$ a váš príkaz Uzavretie pri strate ste nastavili na 1390$.
Cena CFD zlata spadne presne na 1390$ a potom na 1350$. Vaša pozícia sa automaticky zavrie pri 1390$.
Vaša strata je: 10 * (1390 - 1410) = -200$
Ak sa cena CFD zlata 'prepadne' z 1410$ priamo na 1350$, obchod sa uzavrie za 1350$ a nie za 1390$, čo je úroveň Stop Loss, ktorú ste nastavili. Stop nie je garantovaný, keď sa trh náhle prepadne a prekročí 1390$, pozícia bude teda spustená za ďalšiu dostupnú cenu, ktorá je 1350$. V tomto prípade by vaša strata bola: 10 * (1350 - 1410) = -600$

Nastavte cenovú úroveň 'Uzavrieť pri zisku' [Limit] alebo 'Uzavrieť pri strate' [Stop loss]
  • Dostupné zadarmo
  • Zaistite si zisky a obmedzte svoje straty

Garantovaný stop

Pridaním príkazu Garantovaný stop do vašej obchodné pozície, pridávate na potenciálnu stratu absolútny limit. Aj keď sa bude cena nástroja výrazne pohybovať proti vám, bude vaša pozícia automaticky uzatvorená za uvedenú cenu bez rizika sklzu.
Garantovaný stop je dostupný len u niekoľkých nástrojov. Ak nástroj podporuje príkaz Garantovaný stop, tak u neho na platforme nájdete zaškrtávacie políčko (potom, čo zaškrtnete pole 'Uzavrieť pri strate').
Garantovaný stop detaily:
Garantovaný stop môžete umiestniť iba na novú obchodnú pozíciu/príkaz v procese vybavovania, a nemôže byť pridaný na už existujúce pozíciu.
Garantovaný stop môže byť aktivovaný/upravený len, keď je nástroj dostupný pre obchodovanie. Akonáhle je príkaz Garantovaný stop aktívny, nemôže byť odstránený, upraviť/odstrániť ide iba príkaz Uzavretie pri strate.
Dodatočný poplatok rozpätie za Garantovaný Stop je po aktivácii nevratný a pred schválením je zobrazený. Úroveň garantovaného stopu musí byť v istej vzdialenosti od aktuálnej obchodnej ceny nástroja.

Príklad:

Apple CFD sa obchoduje za 148$/150$ (Kúpiť / Predať) za akciu.
Rozhodnete sa kúpiť 10 kontraktov (akcií) na Apple CFD a umiestnite Garantovaný stop na 130$. Upravenie rozpätie za Garantovaný stôp je 10$.
Apple CFD spadne pod 100$, ale vám je garantované zavrieť kúpnej pozíciu za 130$.
S príkazom Garantovaný stop na 10 kontraktov (akcií): P&L = 10 * (130 - 150) - 10 [Úprava rozpätie garantovaného stopu] = -210$
Bez príkazu Garantovaný stop: P&L = 10 * (100 - 150) = -500$

Garantovaný stop
  • Použije sa ďalšia dodatočná marža
  • Limity na vaše riziko
  • Vopred sa informujte o možnej strate

Vlečný Stop - Automaticky obmedzí straty pozície a zaistí uzatvorenie ziskov

Zadanie príkazu Vlečný Stop vám pomôže zaistiť určité množstvo ziskov. Keď otvoríte pozíciu alebo príkaz v procese vybavovania s Vlečný Stop, tak pozícia zostane otvorená, kým sa cena nebude pohybovať k vášmu prospechu, ale automaticky sa uzavrie, keď sa jej cena zmení o konkrétne množstvo pips*.
Vlečný Stop umožňuje zadať príkaz Uzavretie pri strate, ktorý sa automaticky aktualizuje, keď sa trh pohybuje vo váš prospech. Príkaz Uzavretie pri strate je aktivovaný, keď sa trh pohybuje proti vám (podľa vyžadované zmeny pips). Táto funkcia je zadarmo, avšak z dôvodu 'Sklzu' neexistuje garancia, že sa všetky pozície zatvorí presne na úrovni Uzavretie pri strate.

Príklad:

Cena EUR/USD je 1,19400/1,19500 (Predať/Kúpiť).
Rozhodnete sa otvoriť kúpnu pozíciu pre 100 000 jednotiek a umiestnite Vlečný Stop na 100 pips (100 pips = 0,00100). To nastaví príkaz Vlečný Stop na predajnú sadzbu 1,19300 (1,19400 - 0,00100). Cena EUR/USD začne rásť a predajná sadzba dosiahne 1,19450. Príkaz Vlečný Stop bude sledovať zmenu na 1,19350 (1,19450 - 0.00100).
EUR/USD bude pokračovať v raste a predajná sadzba dosiahne 1,19750. Príkaz Vlečný Stop sa automaticky upraví podľa novej trhovej ceny a zmení sa na 1,19650 (1,19750 - 0,00100).
Ak náhle cena EUR/USD zmení smer a spadne o 100 pips (t. j. na 1,19650, vaša Vlečný Stop cena) alebo viac, Plus500 vykoná, pokiaľ to bude možné, príkaz za 1,19650. Ak to možné nebude, tak sa pozícia uzavrie za ďalšiu dostupnú sadzbu.
Ak by sa vaša pozícia uzavrela za sadzbu 1,19650 - Váš zisk bude: 100 000 * (1,19650 - 1,19500) = 150 € (použitím Vlečný Stop ste boli schopní zabezpečiť vaše zisky).

* Pip (skratka anglického price interest point). U všetkých nástrojov Plus500 predstavuje najmenšiu jednotku zmeny ceny.

Trailing Stop - automaticky chráni zápornú pozíciu a uzatvorí kladú pozíciu
  • Pomáha zabezpečiť zisky
  • Automaticky upravuje vašu cenu Uzavretie pri strate
  • Dostupné zadarmo
  • Cena uzavretie nie je garantovaná

Spoločnosť Plus500 netvrdí, že je oficiálnou akademickou inštitúciou, ktorá by získala schválenie od akejkoľvek krajiny/vlády.

Vyskúšajte Svoje Vedomosti

Pripravený zdolať daľší krok v tvojej ceste?

Prečo Plus500?

Chránené a zabezpečené

Vaše dáta sú v bezpečí a vaše prostriedky sú uchovávané na oddelených bankových účtoch v súlade s regulačnými požiadavkami.

Profesionálna podpora

Nepretržitý špecializovaný zákaznícky servis v mnohých jazykoch.

Regulované

Plus500EE AS je autorizovaná a regulovaná estónskym orgánom pre finančný dohľad a riešenie (licencia č. 4.1-1/18).

Spoľahlivá

Spoločnosť Plus500 Ltd patrí do FTSE 250 a je uvedená na hlavnom trhu londýnskej burzy cenných papierov.
Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora