Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Naše poplatky

Konkurencieschopná, úprimná a bez nemilých prekvapení
Plus500 ponúka svojim zákazníkom väčšinu svojich služieb zadarmo, a poplatky, ktoré si účtujeme, nejako netajíme.

Obchodujte a plaťte nulové poplatky za

 • Vklady
 • Živé ceny CFD akcií
 • Forexové ceny v reálnom čase
 • Otváranie / zatváranie obchodov
 • Dynamické grafy a diagramy
 • Presunutie vašej pozície

Rozpätie nákupu/predaja

Spoločnosť Plus500 je za svoje služby kompenzovaná najmä prostredníctvom spreadu kúpy/predaja (ponuka/dopyt) (klepnutím sa dozviete viac tu), takže keď otvoríte pozíciu, v podstate „zaplatíte“ rozpätia. Toto rozpätie je zahrnuté do uvedených sadzieb spoločnosti Plus500 a nie je dodatočným poplatkom, ktorý by ste museli platiť navyše.

Ak chcete zobraziť spread pre konkrétny nástroj, jednoducho:

 1. Prihláste do svojho účtu.
 2. Vyhľadajte konkrétny nástroj.
 3. Vyberte ikonu Podrobnosti (i) a posuňte sa nadol na sekciu Informácie o obchodovaní.

Dodatočné poplatky

Poplatky nižšie môžu byť uplatnené na váš účet, záleží na vašej obchodnej aktivite:

Celonočné financovanie

Suma celonočného financovania je buď pridaná, alebo odpočítaná z vášho účtu pri držaní pozície po určitú dobu (označovaná ako "Čas celonočného financovania"). Viac si môžete prečítať tu.

Poplatok za prevod meny

Plus500 bude účtovať poplatok za prevod meny za všetky obchody na nástrojoch, ktoré sú v mene odlišnej od meny vášho účtu. Poplatok za prevod meny sa bude v reálnom čase premietať na nerealizovanom zisku alebo strate otvorenej pozície. Viac si môžete prečítať tu.

Garantovaný stop príkaz

Jedinečný typ príkazu, ktorý vám pomôže spravovať svoje riziká garantovaním úrovne uzavretie pri strate. Ak budete túto funkciu používať, majte na vedomie, že vám garantuje uzavretie pozície za určitú požadovanú sadzbu, preto je predmetom širšieho rozpätia. Viac si môžete prečítať tu.

Poplatok za nečinnosť

Ak sa do vášho obchodného účtu neprihlásite po dobu aspoň troch mesiacov, bude vám účtovaný poplatok v hodnote až 10 USD. Tento poplatok bude od danej chvíle účtovaný raz mesačne, kým sa do účtu neprihlásite.

Vklady a výbery

Neúčtujeme poplatky za vklad a výber!

Väčšinu poplatkov za spracovanie platby pokrývame, aby sme splnili naše záväzky ponúkať najlepšie možné obchodné podmienky. V zriedkavých prípadoch môžete na poplatky naraziť, keď prevádzate peniaze na alebo z vášho účtu Plus5001. Tieto poplatky sú určené a uvalené vydavateľom platby alebo bankou, nie spoločností Plus500.

1 Napr. pre medzinárodné transakcie kreditnej/debetnej karty, prichádzajúce/odchádzajúce bankové prevody a transakcie použitím meny, ktorá nie je podporovaná (smena).

Často kladené otázky

Na Plus500 neexistujú žiadne skryté poplatky. Plus500 je za svoje služby kompenzovaná predovšetkým cez rozloženie. Pre viac informácií, si, prosím, prečítajte: “Účtujete nejaké poplatky za obchodovanie?”

Väčšinu poplatkov za spracovanie platby pokrývame, aby sme splnili naše záväzky ponúkať najlepšie možné obchodné podmienky.
V zriedkavých prípadoch môžete na poplatky naraziť, keď prevádzate peniaze na alebo z vášho účtu. Tieto poplatky sú určené a uvalené vydavateľom platby alebo bankou, nie spoločností Plus500.

Tretie strany môžu na váš účet pridať poplatky za:

 • Medzinárodné kreditné karty - Keď sú transakcie spracované skrze cudzie (nelokální) nadobúdateľa.
 • Prichádzajúci/odchádzajúce bankové prevody - Plus500a obrátene.
 • Smenu mien - Pri vkladaní meny, ktorá nie je podporovaná vo vybranej platobnej metóde.

Plus500 je kompenzovaná za svoje služby prostredníctvom "rozloženia trhu". Napríklad ak obchodujete EUR/USD a nákupný kurz je 1.3128, potom predajný kurz bude 1.3126 (to znamená, že v tomto prípade bude rozloženie 2 body). Na rozdiel od iných poskytovateľov, ktorí si účtujú poplatky za každý obchod, Plus500 neúčtuje žiadne poplatky za sprostredkovanie.

Avšak môžu byť uplatnené nasledujúce dodatočné poplatky:

Celonočné financovanie - Čiastka celonočného financovania je na váš účet buď pridaná alebo z neho je odpočítaná vždy, keď pozícia zostane otvorená aj po stanovenej dobe ("Čas celonočného financovanie").
Čas celonočného financovania a denné percento celonočného financovanie môžete nájsť v odkaze "Detaily" pri názve nástroje na hlavnej obrazovke obchodnej platformy.

Poplatok za prevod meny – Plus500 bude účtovať poplatok za prevod meny za všetky obchody na nástrojoch, ktoré sú v mene odlišnej od meny vášho účtu.
Poplatok za prevod meny bude aktuálne činiť až 0,7 % realizovaného zisku alebo straty obchodu a bude sa v reálnom čase premietať do nerealizovaného zisku alebo straty otvorenej pozície.

Poplatok za nečinnosť - Ak sa do vášho obchodného účtu neprihlásite po dobu aspoň troch mesiacov, bude vám účtovaný poplatok v hodnote až 10 USD. Tento poplatok bude od danej chvíle účtovaný raz mesačne, kým sa do účtu neprihlásite. Poplatok za neaktivitu sa bude rovnať zostávajúcemu zostatku alebo 10 USD (alebo ekvivalentu v závislosti na vašej mene) podľa toho, ktorá suma bude nižšia. Tento poplatok slúži na vyrovnanie nákladov spojených so zabezpečením dostupnosti služby, aj napriek tomu, že nebola používaná. Každopádne majte, prosím, na pamäti, že tento poplatok sa vyberá iba z účtu so skutočnými peniazmi a iba ak sa na účte nachádza dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Aby ste sa vyhli tomuto poplatku, jednoducho sa z času na čas prihláste do svojho obchodného účtu, pretože to sa považuje za dostatočnú aktivitu na odvrátenie uplatnenia tohto poplatku.

Príkaz garantované zastavenie - ak si vyberiete túto funkciu, prosím, pamätajte, že hoci garantuje, že vaša pozícia (obchod) sa uzavrie pri špecifickej požadovanej sadzbe, obchod je predmetom širšieho rozloženia. Pre viac informácií, si, prosím, prečítajte FAQ tému “Obchodovanie” → “Čo je príkaz garantované zastavenie?

* Pre viac informácií ohľadne poplatkov, prosím, nahliadnite do Pravidiel pre používateľa

Čiastka celonočného financovania je na váš účet buď pridaná alebo z neho je odpočítaná vždy, keď pozícia zostane otvorená aj po stanovenej dobe ("Čas celonočného financovanie").

Vzorec pre výpočet sumy celonočného financovanie pozície je:

Veľkosť obchodu * Sadzba pri otvorení * Hodnota jednotky * Denná celonočné financovanie %

Pri obchodovaní CFD akcií bude vzorec nasledujúci:
Veľkosť obchodu * Denná sadzba pri zatvorení * Hodnota jednotky * Celonočné financovanie %, kde je denná sadzba pri zatvorení priemerom [(Nákup+Predaj)/2] poslednej sadzby 30 minút pred časom celonočného financovania (napr. keď je čas celonočného financovania 22:00, budeme brať ako poslednú sadzbu tú o 21:30).

Čas celonočného financovania a denné percento celonočného financovanie môžete nájsť v odkaze "Detaily" pri názve nástroje na hlavnej obrazovke obchodnej platformy. Viac informácií o poplatkoch nájdete na “Účtujete nejaké poplatky za obchodovanie?”

Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora