Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Zrážková daň z amerických akciových derivátov – 871(m)

Na základe predpisov vydaných americkým úradom pre správu dane ('IRS') podľa oddielu 871(m) daňového zákonníka, zahraniční držitelia amerických akciových derivátov sú zdanení na úpravách dividend rovnako ako zahraničný držitelia skutočných amerických dividend.

Plus500 má podľa tohto amerického daňového predpisu povinnosť získať dokumentáciu od zákazníkov obchodujúcich nástroje, ktoré odkazujú na americké akcie. Ak obchodujete alebo chcete obchodovať nástroje, ktoré odkazujú na americké akcie, vyplňte prosím registračný formulár.

Informatívne otázky a odpovede

Ak obchodujete alebo chcete obchodovať nástroje, ktoré odkazujú na americké akcie, musíte vyplniť formulár vo svojom obchodnom účte čo možno najskôr. Ak vyplnený formulár neposkytnete, môže dôjsť k obmedzeniu obchodovania na vašom účte.

Vyplnenie formulára by malo zabrať minútu alebo dve. Môžete si byť istí, že vami poskytnuté informácie budú bezpečne uložené u Plus500 v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia webové stránky a platformy, a budú zdieľané len vo chvíli, keď to bude z regulačných dôvodov potrebné.

Zákazníci Plus500, ktorí sú súkromnými osobami musí vyplniť jeden z nasledujúcich formulárov podľa svojho statusu -

  • Formulár W-8BEN (pre osoby mimo USA) – Osvedčenie o zahraničnom statusu skutočného vlastníka pre zrážku a hlásenia daní v USA.
  • Formulár W-9 (pre občanov alebo rezidentov USA na daňové účely) – Žiadosť o identifikačné číslo daňovníka a osvedčenie.

Pre viac informácií navštívte IRS webovú stránku.

Štandardne všetky súkromné osoby podliehajú 30% zrážkovej dani podľa predpisov USA. Avšak Spojené štáty podpísali s niektorými krajinami daňové zmluvy, ktoré vás môžu v prípade, že ste spôsobilý/á, oprávňovať na zníženie zrážkovej dane. Napríklad rezident VB môže mať nárok na 15% zrážkovú daň namiesto 30%.

Aby sme mohli použiť príslušnú sadzbu v súlade so zmluvou, ktorá platí vo vašom prípade, mali by ste vyplniť formulár, aby ste získali zníženú sadzbu podľa platnej zmluvy.

Ak neposkytnete vyplnený formulár v požadovanom časovom rámci, môže dôjsť k obmedzeniu vášho obchodného účtu.

Čiastka dane je platená spoločnosťou Plus500 bez toho, aby to malo vplyv na zostatok zákazníkov, preto majú naši zákazníci nárok na 100% úpravu dividendy. Avšak podľa predpisov USA sú naši zákazníci stále povinní poskytnúť daňové formuláre, aby došlo k dokumentácii ich statusu. Pokiaľ ide o platformu Invest, zákazníci dostávajú dividendu v hodnote po odpočítaní daní.

Táto zrážková daň sa týka úprav dividend vyplatených za pozície jedného z nasledujúcich nástrojov:

  • Akcie a CFD akcie v spoločnostiach zapísaných v USA
  • CFD ETF, ktoré sledujú americké akcie
  • Akékoľvek nekvalifikované CFD indexy, ktoré obsahujú americké akcie

Daň sa nevzťahuje na kvalifikované indexy: ako sú: Dow Jones (USA 30 - Wall Street), S&P 500 (USA 500)

Predpisy sa vzťahujú na dlhé pozície uvedených nástrojov otvorených po 1. januári 2017.

Pre každú dividendu vyplatenú za pozíciu v uvedenom rozsahu vypočítame úpravu dividendy a odpočítame 30% zrážkovú daň (alebo menšie, ak sa na váš účet vzťahuje relevantné zmluva), dividenda bude odrážať iba zvyšných 70% (alebo viac).

Plus500 preberá splatnú sumu dane a platia daň za našich zákazníkov, preto úpravy dividendy reflektujú 100% sumy, pokiaľ nebude uvedené inak. Pokiaľ ide o platformu Invest, zákazníci dostávajú dividendu v hodnote po odpočítaní daní.

Úrad IRS vydal predpisy podľa oddielu 871(m), ktoré zaisťujú, aby zahraniční držitelia amerických akciových derivátov boli zdanení na príjme z dividendy rovnako ako zahraničný držitelia podkladových akcií. Úprava dividendy u derivátov, ktoré odkazujú na americké akcie, sú "dividendové ekvivalentné platby", preto sú považované za príjem z dividend zo zdrojov v USA. V súlade s tým sú dividendy vyplatené za nástroje odkazujúcich na americké akcie považované za zdroj príjmu z USA a musia byť podľa daňových predpisov USA zdanené.
Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora