Ponuka

Podmienky a zmluvy

Používateľská zmluva

Zmluva, ktorá upravuje vzťah medzi klientom a spoločnosťou, obsahuje všetky podmienky používania obchodných služieb ponúkaných spoločnosťou Plus500UK.

Podmienky používania internetovej stránky

Prístup k tejto internetovej stránke sa riadi našimi zmluvnými podmienkami, ďalšími vyhláseniami a oznámeniami.

Oznámenie o odhalení rizík

Naša správa o riziku poskytuje klientovi informácie o rizikách spojených s CFDs, ale nemôže zahrnúť všetky riziká, ani spojenie týchto rizík s konkrétnou klientovou osobnou situáciou. Je dôležité, aby naši klienti plne porozumeli možným rizikám, predtým ako sa rozhodnú s nami vstúpiť do obchodného vzťahu.

Zásady zabezpečenia súkromia

Naše zásady pre riadenie a ochranu vašich osobných údajov.

Politika konfliktu záujmov

Naše zásady o sledovaní a riadení pri vzniku prípadných konfliktov záujmov v spoločnosti Plus500UK, medzi Plus500UK a jej klientami, a medzi klientami spoločnosti Plus500UK. Našim cieľom je podporovať najlepšie záujmy našich klientov.

Zásady pre vykonávanie príkazov

Naše zásady ohľadne ponúkania „najlepšieho výkonu“, keď zariaďujeme objednávky v mene klientov. Plus500UK podniká rozumné kroky, aby pre klientov zabezpečila najlepší možný výsledok. Je našou povinnosťou s vami podnikať čestne, spravodlivo, profesionálne a pri zariaďovaní objednávok konať vo vašom najlepšom záujme.

Zásady pre sťažnosti klientov

Podrobné informácie o postupoch pri riešení sťažností sú k dispozícii tu.

Dokument s kľúčovými informáciami

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o našich investičných produktoch.

Zásady pre kategorizácii klientov

Tieto zásady obsahujú informácie a postupy toho, ako Plus500UK klasifikuje svojich klientov do dostupných kategórií.

Prečo Plus500?

Pochopiteľná platforma

Konkurenčné rozloženia

Autorizované a regulované

Nonstop online podpora

Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora