Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Co Wyznacza Ceny Akcji?

Ogólnie mówiąc, cena akcji firmy ciągle ulega zmianom i mają na nią wpływ wyniki i zyski firmy, jak również ogólne rynkowe i publiczne nastawienie względem firmy. Przedsiębiorcy i inwestorzy, którzy chcą lepiej zrozumieć giełdę i podejmować mądrzejsze decyzje przy wyborze akcji, powinni również mieć świadomość istnienia konkretnych czynników, które wpływają na cenę akcji. I dlatego znajomość poniższych czynników może pomóc Ci w lepszym zrozumieniu giełdy.

Popyt i podaż

Głównym czynnikiem określającym cenę akcji jest popyt i podaż. Jak wskazuje to pojęcie, podaż odnosi się do dostępności określonych akcji, a popyt to zapotrzebowanie na nie. Niska podaż i wysoki popyt podnoszą cenę akcji, a wysoka podaż i niski popyt obniżają ją.

Gdy aktualności i raporty wskazują na dobre wyniki firmy albo przewidują wzrosty w jej sektorze, popyt na jej akcje rośnie, a równocześnie wzrasta cena akcji. Z drugiej strony, negatywne wiadomości i prognozy sprawiają, że popyt się zmniejsza; inwestorzy będą mniej skłonni kupować akcje i bardziej skłonni je sprzedawać, co z kolei zwiększy podaż akcji na rynku i odpowiednio obniży jej cenę.

Na popyt i podaż akcji ma wpływ wiele czynników. Zobaczmy kilka z nich:

Finanse i Wyniki Korporacji

Firmy notowane na giełdach muszą publikować raporty w których znajdują się ich obecne zyski, przepływy pieniężne i prognozy wyników. Raporty i następujące ruchy cen po opublikowaniu tych raportów mogą wpłynąć na popyt i podaż na akcje spółki; dobre wyniki zwiększą popyt na jej akcje, a złe wyniki go zmniejszą.

Ogłoszenia o dywidendach mogą także wpłynąć na cenę akcji. Jeśli dywidendy będą wyższe niż się oczekuje, wówczas ceny akcji mają tendencje wzrostowe i na odwrót.

Dodatkowo, zarządzanie firmą i relacje wewnętrzne także odgrywają rolę w nastawieniu inwestorów do spółki, co z kolei wpływa na cenę akcji firmy. Jeśli zarządzanie jest stabilne i skuteczne, a firma jest znana z porządnej polityki odpowiedzialności społecznej, wówczas uznaje się ją za firmę, która będzie kontynuować rozwój i sukcesy rynkowe. Aby śledzić ważne wydarzenia, takie jak sprawozdania finansowe, przedsiębiorcy mogą przeglądać darmowy kalendarz ekonomiczny Plus500.

Ekonomia

Ceny akcji rosną zazwyczaj podczas ekonomicznego boomu i spadają w trakcie recesji. Stopy procentowe mogą także wpływać na ceny akcji. W warunkach niższych stóp procentowych, inwestorzy zazwyczaj szukają lepszych zwrotów w instrumentach o wyższym ryzyku. To generalnie prowadzi do większych wpływów na rynki papierów wartościowych. I jednocześnie, gdy stopy procentowe są wyższe, inwestorzy skorzystają z oferty wyższych stóp, ponieważ wiąże się to z mniejszym ryzykiem. To na ogół prowadzi do niższego popytu na papiery wartościowe. Oprócz tego uważa się, inflacja wpływa na możliwości zakupowe i wydawania środków spółki, jak również jej klientów i z tego powodu może wywoływać odpowiadające ruchy cenowe.

Czym są akcje "Blue chip"?

Choć akcje zazwyczaj mają gorsze wyniki podczas turbulencji gospodarczych i wysokiej inflacji, istnieją akcje, które według danych historycznych zachowały swoją wartość lub ją zwiększyły. Te rodzaje akcje nazywane są akcjami "Blue chip" i są akcjami firm, które znane są ze swojej stabilności finansowej i reputacji. Czołowymi przykładami akcji "Blue chip" są McDonald’s, Coca-Cola i Disney, które są dostępne na Plus500. Niemniej jednak przeszłe wyniki nie są zawsze wskaźnikiem przyszłych i dlatego przedsiębiorcy powinni pamiętać, że nawet akcje "Blue chip" mogą mieć gorsze wyniki w pewnych warunkach gospodarczych.

Siatka z ikonami dla finansów korporacyjnych, ekonomii, polityki i wyników

Polityka

Czynnik polityczne także odgrywają swoją rolę w kształtowaniu cen akcji, ponieważ w którym działają przedsiębiorstwa jest kształtowane przez rządy. Polityka wywiera bezpośredni wpływ na stosunki międzynarodowe, regulacje, politykę monetarną i fiskalną, tworzenie prawa, opodatkowanie i wiele innych aspektów gospodarki. To z kolei może wpływać na zdolność spółki do prowadzenia interesów, cenę podstawowych materiałów, procesy marketingu i dystrybucji oraz inne. I wszystkie te czynniki mogą mieć mocny wpływ na wyniki firmy. Na przykład sankcje nałożone na Rosję przez Stany Zjednoczone i kraje europejskie w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku wpłynęły na akcje wielu firm. Jednym z przykładów jest brytyjska firma energetyczna, BP, która zanotowała znaczący spadek w wyniku sankcji nałożonych na rosyjską firmę energetyczną, Rosneft. W związku z tym efekty napięć geopolitycznych mogą znacząco wpłynąć na ceny akcji.

Sentyment Rynku

Sentyment rynku to zbiorowa psychologia inwestorów, określająca co oni mogą myśleć o zmianach zachodzących na rynku. Sentyment rynku jest zazwyczaj określany na podstawie czynników wymienionych powyżej, jak również przez aktualności i reputację spółki, a cena akcji może znacząco wzrosnąć lub obniżyć się jeśli ogólny sentyment podąża w określonym kierunku.

Inwestorzy często wyznaczają swoje decyzje handlowe w oparciu o trendy, albo jadąc na fali trendu, albo tworząc pęd, albo wierząc, że trend się wkrótce odwróci i wychodząc przeciw niemu. Umiejętność odczytywania w którą stronę rynek się kieruje, bazująca na zamiarach inwestorów, może pozwolić na osiągnięcie zysku ze zmiany kierunku rynkowego.

Jak analizowane są ceny akcji?

Jeśli interesuje Cię lepsze zrozumienie cen akcji, którymi chcesz handlować, możesz wykorzystać do tego analizę techniczną i fundamentalną. Choć nie możesz zapewnić, że Twoja analiza cen będzie dokładna, być może będziesz mógł ją wykorzystać, by wybrać swoją następną pozycję.

Analiza techniczna wykorzystuje przeszłe ruchy cenowe i powtarzające się wzory, by prognozować przyszłe wzory zmian ceny. Chociaż powtarzające się w przeszłości ceny mogą stanowić przyzwoity wskaźnik przyszłych ruchów, przedsiębiorcy powinni jednakże pamiętać, że rynek jest niezwykle zmienny i że przeszłe wyniki nie są wskaźnikiem przyszłych.

Analiza fundamentalna przygląda się szczegółowo finansom firmy i czynnikom zewnętrznym i jest często wykorzystywana do określenia wartości akcji i mierzenia ruchów cenowych, takich jak rentowność kapitału (ROE), wskaźnik C/Z i względna stopa dywidendy.

Podsumowując

Na ceny akcji mają wpływ różnorodne czynniki, ale ostatecznie cena w danym momencie zależy od popytu i podaży w tym punkcie rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy krótkoterminowi będą ściśle śledzili trendy, inflację i czynniki ekonomiczne aby podjąć decyzje handlowe, a inwestorzy długoterminowi będą się skupiać na wynikach firmy i jej dochodowości.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7