Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Czym są Akcje?

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie, prawdopodobnie spotkałeś się w przeszłości ze słowami "akcje" lub "udziały". Mogły pojawić się w wiadomościach, gdyż dziennikarze omawiają akcje o najwyższych obrotach lub akcje firm, które zanotowały straty albo być może natrafiłeś na nie oglądając kompulsywnie popularny serial z Hollywood, w którym wspomniane są Wall Street i giełda. Niezależnie od tego, gdzie się z nimi spotkali, akcje czy udziały niekoniecznie są dla ludzi nieznanymi koncepcjami, ale czy kiedykolwiek poświęciłeś chwilę na to, by zastanowić się, co właściwie oznaczają, jak działają i tak dalej?
Akcje to udziały, na które podzielona jest własność firmy. Ci, którzy posiadają akcje, nazywani są akcjonariuszami. Posiadanie akcji uprawnia akcjonariuszy do ułamka aktywów i przychodów firmy (proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji). Akcjami handluje się zazwyczaj na giełdach papierów wartościowych.

Dlaczego firmy emitują akcje?

Firmy wchodzą do obrotu publicznego i emitują akcje, by zebrać pieniądze na inwestycje w swoją działalność i wspomóc rozwój firmy.

Oto niektóre powody, dla których firmy mogą zdecydować się na emitowanie akcji:

 • Aby zmniejszyć długi: kiedy firmy emitują akcje, praktycznie unikają ryzyka radzenia sobie z długiem samodzielnie, ponieważ emitowanie akcji dla akcjonariuszy działa jako szybki dopływ pieniędzy, który pokryłby długi firmy.
 • Aby zwiększyć swój dostęp do pożyczek: firmy, które emitują akcje, mogą zwiększyć swoją zdolność do brania pożyczek w przyszłości. Wynika to z tego, że firmy, które otrzymują pieniądze od akcjonariuszy, jednocześnie obniżają potrzebę występowania o pożyczki, tym samym zwiększając szansę na uzyskanie pożyczek w przyszłości.
 • Aby zebrać fundusze na rozbudowę: duże firmy mogą sprzedać akcje, by spowodować przypływ pieniędzy, by zebrać fundusze na rozbudowę działalności. Kiedy firma jest atrakcyjna dla wielu inwestorów, szanse tego, że jej rozbudowa w oparciu o akcje przyniesie zyski, są większe.

Dlaczego warto inwestować w akcje?

Inwestorzy, patrząc z drugiej strony, kupują akcje, by spróbować zarobić pieniądze i dywersyfikować swoje inwestycje. To dlatego, że podczas gdy inwestorzy płacą firmie, by kupić akcje, firma przyznaje im dostęp do prawa do głosowania i do ułamka swoich zysków. Inwestują w akcje, ponieważ przynosi to wiele korzyści, które obejmują:

 • Strategię pozostawiania inflacji w tyle: z historycznego punktu widzenia, akcje są postrzegane jako przynoszące duże zyski, umożliwiając otrzymywanie rokrocznych przychodów, które są wyższe niż stopa inflacji.
 • Płynność: akcje mają względnie wysoką płynność. Możesz zdecydować się na zamianę swoich akcji na pieniądze względnie szybko.

Jednakże inwestorzy powinni pamiętać, że ceny akcji się zmieniają, co oznacza, że wartość firmy albo rośnie albo spada. W związku z tym może również przynieść straty.

Aby handlować akcjami, indywidualni inwestorzy zazwyczaj zwracają się do maklerów (w dzisiejszych czasach są to często maklerzy internetowi) takich jak Plus500 Invest, którzy mogą przeprowadzać transakcje w ich imieniu.

Handlowanie CFD na akcje

Poza inwestowanie w akcje, przedsiębiorcy mogą również zyskać dostęp do akcji handlując Kontraktami na różnice (CFD) na akcje z Plus500. W przeciwieństwie do normalnego inwestowania w akcje, CFD na akcje nie umożliwiają Ci posiadania akcji. Zamiast tego są sposobem spekulowania odnośnie przyszłego kierunku ceny bazowych akcji, co umożliwia przedsiębiorcom handlowanie nawet na zniżkujących rynkach. CFD umożliwiają Ci ustawienie różnicy pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia. Handlowanie CFD na akcje oznacza, że przedsiębiorcy otrzymują dostęp do handlu z dźwignią, co z kolei znaczy, że mogą potencjalnie zwiększyć swoje zyski z początkowo niewielkim kapitałem i mogą zyskać dostęp do wielu i bardziej zróżnicowanych rynków finansowych. Jednakże ważne jest mieć świadomość, że handlowanie CFD wiąże się z ryzykiem; handlowanie z dźwignią może zwiększyć potencjalne zyski, ale także powiększyć potencjalne straty. Możesz przeczytać więcej o handlu CFD tutaj.

Zarówno kontrakty na różnice, jak i handel akcjami oferują sposoby na wykorzystanie ruchów cenowych na rynkach finansowych i mogą stać się częścią Twojego portfela.

Chmura słów z popularnymi pojęciami akcji

Jaka jest różnica pomiędzy handlowaniem CFD na akcje i inwestowaniem w akcje?

Krótko mówiąc, handlowanie CFD na akcje i inwestowanie w akcje to dwie różne rzeczy. Gdzie to pierwsze jest zazwyczaj prowadzone w nadziei osiągnięcia zysku w krótkim czasie, do to drugie przeprowadzane jest przez inwestorów, którzy mają nadzieję osiągnąć zyski bardziej długoterminowe. W związku z tym to, czy chcesz inwestować w akcje, czy też handlować CFD na akcje, zależy od Twoich celów i wizji finansowej. Możesz przeczytać więcej o różnicach pomiędzy nimi tutaj.

Rynki Akcyjne

Akcjami na ogół handluje się na giełdach papierów wartościowych, które zapewniają rynek na kupno i sprzedaż akcji. Giełdy papierów wartościowych śledzą popyt i podaż na akcje każdej korporacji, od czego wyznaczana jest cena określonych akcji. Oto największe giełdy papierów wartościowych i ich kapitalizacja rynkowa na grudzień 2021:

 • Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych - 27,69 bilionów dolarów amerykańskich.
 • Giełda Papierów Wartościowych NASDAQ - 24,56 bilionów dolarów amerykańskich.
 • Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych - 8,15 bilionów dolarów amerykańskich.
 • Euronext - 7,33 bilionów dolarów amerykańskich.
 • Japan Exchange Group - 6,54 bilionów dolarów.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Shenzen - 6,22 bilionów dolarów amerykańskich.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu - 54,43 bilionów dolarów amerykańskich.
 • Londyńska Giełda Papierów Wartościowych - 3,8 bilionów dolarów amerykańskich.

Każda giełda ma swoją własną listę wymagań które muszą spełnić korporacje, aby być na niej notowane. Wymagania są najczęściej związane z liczbą akcji, kapitalizacją rynkową i zarobkami w kilku ostatnich latach.

Aby wybrać gdzie się zarejestrować, firmy muszą wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak:

 • Lokalizacja korporacji i giełdy.
 • Typ giełdy.
 • Koszty rejestracji i spełnienia wymogów.
 • Przystosowanie do zasad giełdy.

Giełda, na której akcje są notowane, wyznacza godziny handlu konkretnych akcji. Większość giełd ma ustalony terminarz z określonymi godzinami otwarcia i zamknięcia, zaadaptowanymi do czasu lokalmego. Niektóre rynki oferują również handel przed otwarciem i po godzinach.

Ważne Pojęcia Wykorzystywane w Handlu Akcjami

 • Raport Roczny - raport zawierający informacje o zarządzaniu firmą i o jej sytuacji finansowej.
 • Cena Ask - Cena po której sprzedający zamierza sprzedać swoje akcje.
 • Rynek Niedźwiedzi - odnosi się do rynku akcji znajdującego się podczas okresu spadku cen.
 • Cena Bid - Cena którą kupujący chce zapłacić za akcje.
 • Broker - Osoba która zawiera transakcje (kupna lub sprzedaży) w twoim imieniu za opłatą.
 • Rynek Byków - odnosi się do rynku akcji znajdującego się podczas okresu wzrostu cen.
 • Dywidenda - Cześć zysków, która wypłacana jest okresowo przez korporację swoim udziałowcom.
 • Wyniki Finansowe - Kwartalne oświadczenie przedstawiające szczegóły zysków lub strat korporacji.
 • Giełda - Miejsce w którym odbywa się handel
 • Pierwsza Oferta Publiczna(IPO) - Pierwsza publiczna oferta akcji firmy.
 • Płynność - Reprezentuje wolumen dostępny do kupna lub sprzedaży akcji.
 • Portfolio - Kolekcja instrumentów które posiada określony inwestor.
 • Sektor - Grupa akcji z tej samej branży.
 • Spread - Różnica między cenami kupna i sprzedaży określonych akcji.
 • Symbol - Skrót (najczęściej od jednego do czterech znaków) który reprezentuje określoną akcję na rynku.
 • Zmienność - Prędkość z jaką instrument porusza się w dowolnym kierunku. Im większe i szybsza są wahania cen akcji, tym jest ona bardziej zmienna - i ryzykowna.
 • Wolumen - Liczba akcji firmy, którymi handluje się w określonym czasie.

W Jaki Sposób Handlować Kontraktami CFD na Akcje?

Plus500 oferuje alternatywny sposób na handel Akcjami, przez Kontrakty na Różnice (CFD). To pozwala handlowcom na używanie dźwigni do spekulacji na ruchach cenowych wiodących firm, bez potrzeby inwestowania dużych kwot w instrument bazowy. To pozwala na wzmocnienie wszystkich zysków, ale oznacza też, że straty również są zwiększone. W przypadku niektórych dostawców kontraktów CFD, może to wiązać się z utratą więcej niż początkowego depozytu.

Handlując kontraktami CFD na akcje możesza otworzyć albo pozycję KUP albo pozycję SPRZEDAJ, w zależności od tego, czy uważasz, że cena wzrośnie, czy spadnie. To zapewni możliwość zarabiania zarówno na rynkach rosnących, jak i opadających. Tym niemniej należy pamiętać, że kontrakty CFD to złożone instrumenty które wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy ze względu na dźwignię.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7