Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jakie Czynniki Wpływają na Ceny CFD na Opcje?

Data modyfikacji: 06.08.2023

Ceny CFD na Opcje bazują na cenie opcji którymi handluje się na rynku. Aby zrozumieć jak ceny CFD na Opcje są wyznaczane na platformie Plus500, musimy zbadać w jaki sposób wyceniane są tradycyjne Opcje oraz jakie czynniki mogą wpływać na cenę.

Jak Wyceniane są Opcje?

Wartość Opcji na tradycyjnym rynku zależy od takich zmiennych jak cena instrumentu bazowego, Cena Wykonania, zmienność i czas do wygaśnięcia. Handlowcy mogą następnie analizować te zmienne i wykonać ich analizę w strategiach handlowych w celu zmaksymalizowania zysków.

CFD na Opcje uwzględniają czynniki wzięte wprost z instrumentu bazowego, włączając w to cenę rynkową instrumentu bazowego oraz Cene Wykonania. Wpływają na nie także te same ruchy rynkowe co w przypadku tradycyjnych Opcji. Handlując CFD na Opcje, głównym celem jest spekulacja na cenie instrumentu bazowego i decyzja czy cena wzrośnie czy też spadnie przed datą wygaśnięcia. Następnie handlowiec ma “opcję” zamknięcia pozycji aby osiągnąć zysk lub stratę (w zależności od ruchów rynkowych instrumentu bazowego).

Chmura słów o Opcjach i powiązanych terminach

Co Wpływa na Wartość Opcji

Oto w jaki sposób może kształtować się Wartość Opcji:

Cena Instrumentu Bazowego: CFD na Opcje na ogół podążają za ruchami rynkowymi bazowych opcji. Ruchy rynkowe w większości odzwierciedlają popyt i podaż instrumentu bazowego. Wpływa to z kolei na sposób w jaki zachowuje się Opcja Kupna (Call) i Opcja Sprzedaży (Put). Gdy rośnie cena instrumentu bazowego, Opcja Kupna (Call) na ogół ma tendencję do wzrostu wartości. To oznacza, że kupujący CFD na Opcje Kupna (Call) mogą zyskiwać na rosnącej cenie instrumentu bazowego, jednakże może im to także przynieść stratę gdy cena spada. A jednocześnie Opcje Sprzedaży (Put) na ogół mają tendencję do spadku wartości gdy cena instrumentu bazowego spada, a więc kupukujący Opcji Sprzedaży (Put) mogą zyskiwać na opadającej cenie rynkowej.

Tym niemniej, jeśli spekulacja nie jest prawidłowa i cena akcji zmienia się w przeciwną stronę, opcja może stracić wartość i pozycja zostanie zamknięta ze stratą.

Cena Wykonania: Określając wartość Opcji, Cena Wykonania jest prawdopodobnie najważniejszą zmienną. Cena Wykonania jest ceną jaką instrument bazowy musi osiągnąć zanim Opcja wygaśnie. Ceny Wykonania są z góry określone i są stałe przed rozpoczęciem kontraktu. Cena pomiędzy ceną instrumentu bazowego a Ceną Wykonania, określa wartość Opcji. CFD na Opcje są także dostępne w różnych Cenach Wykonania, jednakże nie mogą być one wykonane.

Zmienność: Efekt zmienności na cenę Opcji zależy od wartości nazwanej Zmiennością Historyczną (także znaną jako Zmienność Statystyczna). Jak sugeruje nazwa, bada ona przeszłe ruchy cenowe instrumentu bazowego w wyznaczonym okresie. Doświadczeni handlowcy będą używać modeli wyznaczania ceny Opcji aby określić przyszłą zmienność w tym okresie. Aby zrozumieć to pojęcie, handlowiec musi wyznaczyć wstecz model cenowy i przeanalizować wszystkie inne zmienne by wyliczyć prognozę. Na rynku tradycyjnym, obejmuje to wyliczenia stóp procentowych, dywidend i wartości czasowej. Gdy następuje okres zmienności, Opcje na ogół zyskują na wartości. Ceny CFD na Opcje reagują gdy instrument bazowy znajduje się w wysokiej zmienności. Może to spowodować że cena CFD na Opcje będzie się zmieniać bardziej niż instrument bazowy.

Implikowana Zmienność to kluczowy parametr który pozwala handlowcom na spekujację jaka będzie przyszła zmienność. Handlowcy wyznaczają prawdopodobieństwo przyszłych zmian cenowych przez zachowań zmienność instrumentu bazowego w obecnych ramach czasowych. Pomiary Historycznej Zmienności dokonywane są w przeszłych zmianach rynkowych.

Wartość Czasowa: Wartość Czasowa ma dwie zmienne (zakładając że nie było zmian w cenie i poziomach zmienności instrumentu bazowego): (1) czas do wygaśnięcia oraz (2) jak blisko Cena Wykonania znajduje się od ceny instrumentu bazowego. Im dłużej do daty wygaśnięcia, tym więcej czasu ma rynek aby osiągnąć Cenę Wykonania. Wartość Czasowa może być zróżnicowana w zależności od tego jak blisko Cena Wykonania znajduje się wobec instrumentu bazowego.

Dewaluacja w Czasie mierzy kurs wymiany zmniejszającej się wartości Opcji gdy zbliża się czas wygaśnięcia. Dzieje się to z powodu mniejszej ilości czasu dostępnego aby osiągnąć zysk. W ostatnim miesiącu przed wygaśnięciem, wartość Dewaluacji w Czasie będzie rosnąć.

Końcowe Wnioski

Istnieje kilka czynników które wpływają na cenę Opcji. W tradycyjnym rynku, główne zmienne obejmują cenę instrumentu bazowego, Cenę Wykonania, zmienność i czas do wygaśnięcia. Na rynku CFD, kontrakty CFD na Opcje są wyznaczane z instrumentu bazowego, poza tym, że handlowiec nie ma praw do wykonania Opcji. Zamiast tego, handlowiec może osiągnąć zysk lub stratę z różnicy w cenie otwarcia i zamknięcia pozycji. Warto rozważyć te wszystkie zmienne zanim zdecydujesz się na otwarcie pozycji na CFD na Opcje.


Uzyskaj więcej od Plus500

Poszerz swoją wiedzę

Poznaj spostrzeżenia dzięki pouczającym filmom, artykułom i przewodnikom znajdującym się w naszej kompleksowej Akademii handlowej.

Zapoznaj się z +Insights

Odkryj, co zyskuje na popularności w Plus500 i poza platformą.

Przygotuj się na handel

Nasz kalendarz ekonomiczny pomoże Ci odkryć wydarzenia na rynku globalnym.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7