Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Czym są Indeksy?

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy można śledzić trendy rynkowe i nastroje handlowców, ten artykuł jest dla ciebie. Handlowcy mogą próbować oceniać te czynniki przy użyciu indeksów giełdowych.

W tym artykule przeanalizujemy więc indeksy rynkowe, jak się je wylicza, a także korzyści z ich używania w handlu.

Czym jest Indeks Giełdowy?

Indeksy są bardzo popularne wśród handlowców. Po raz pierwszy wyłoniły się w 1884 roku i od tamtej pory są w użyciu. Indeksy rynkowe są kolekcją akcji oraz instrumentów używanych do śledzenia wzrostów lub trajektorii branży albo sektora. Te pełnosektorowe narzędzia pozwalają na wgląd w to, jak zachowuje się część rynku, aby lepiej zrozumieć okazje inwestycyjne wraz z fluktuacjami rynkowymi. Na przykład, Indeks Nasdaq Composite głównie śledzi trajektorię firm technologicznych, a więc handlowcy często odnoszą się do niego przy ocenie wyników sektora technologii. Inne przykłady znanych indeksów giełdowych obejmują między innymi S&P 500 (USA), DAX 40 (Niemcy) i FTSE 100 (Wielka Brytania), z których każdy jest zbiorem największych firm w kraju, pod względem kapitalizacji rynkowej. Co więcej, ponieważ indeks śledzi koszyk publicznie dostępnych spółek i poprzez obserwację indeksu, handlowcy mogą zrozumieć szerzej ruchy i wydarzenia na rynku, planując odpowiednio strategie inwestycyjne.

Jak wyliczane są indeksy giełdowe?

Istnieje wiele czynników, które wiążą się z tymi obliczeniami i ze strukturą indeksu giełdowego, a więc dla lepszego zrozumienia, jak wyliczane są indeksy, ważne jest aby zrozumieć, jak się je buduje.

Każda giełda wymaga od notowanych na niej firm utrzymania wysokiego standardu rachunkowości i publicznych raportów. Firmy takie jak Standard & Poors (S&P), Xetra, Financial Times Stock Exchange Group (FTSE) i inne, dokonują przeglądu tych publikowanych raportów, aby dokonywać audytu zdrowia finansów i perspektyw wzrostu firm notowanych na giełdzie.

Po kompilkacji, te firmy publikują swoje analizy, na których globalni inwestorzy polegają od dziesięcioleci. S&P 500, DAK 40 Xetra oraz FTSE 100 rzetelnie prowadziły inwestorów zarówno przez wymagające czasy, jak i przez okresy wzrosów, zapewniając uczciwy wgląd w największe firmy świata.

Weźmy na przykład FTSE 100, na który składa się 100 firm o największej kapitalizacji rynkowej na London Stock Exchange i jest mierzony przez ważoną kapitalizację rynkową akcji wszystkich tych firm. Tak więc firmy z większą kapitalizacją rynkową będą miały większy efekt na wagę tego indeksu i na odwrót.

Telefon z Indeksem Zmienności VIX.

Ceny ilustracyjne.

Czy mogę zarabiać na handlu indeksami?

Indeksy codziennie spadają i rosną. Wyliczane przez zgrupowanie podobnych firm, handlowcy używają tych narzędzi jako wskaźników całego rynku albo sektorów, aby lepiej zrozumieć ruchy rynkowe.

Handel kontraktami CFD na indeksy oznacza, że możesz potencjalni zyskiwać na ruchach wzrostowych i spadkowych, zależnie od przyjętej pozycji.

Na przykład, po ogłoszeniu wyników przez Netflix, możesz przewidywać, że będą miały one pozytywny wpływn na całą branżę technologiczną. Możesz wtedy otworzyć pozycję Kup na indeks US-Tech 100 na Plus500, mając nadzieję na zysk na ruchu tego indeksu. Jeśli indeks rzeczywiście wzrośnie, możesz zamknąć pozycję i zyskiwać na różnicy pomiędzy ceną zakupu, a ceną zamknięcia. Z drugiej strony, jeśli indeks spadnie, a ty zamkniesz pozycję, poniesiesz stratę.

Jeśli przewidzisz, że wystąpi negatywny wpływ na indeks, możesz otworzyć pozycję Sprzedaj. Jeśli cena rzeczywiście spadnie, możesz zamknąć pozycję i osiągnąć zysk z tej różnicy. Jeśli wartość tego indeksu wzrośnie, a ty zamkniesz pozycję, poniesiesz stratę.

Korzyści z Handlu Indeksami

Popularność indeksów giełdowych bierze się z ich wielostronnej i użytecznej natury. Poniżej wymieniamy kilka przykładów korzyści z kontraktów CFD na indeksy giełdowe:

  • Niższy początkowy depozyt zabezpieczający, z wyższą dźwignią: handel kontraktami CFD na Indeksy oznacza, że uzyskasz dostęp do wielu sektorowych, albo krajowych indeksów z mniejszymi wymaganiami depozytu zabezpieczającego, niż gdybyś rzeczywiście zdecydował się na handel indywidualnym indeksem.
  • Handel kontraktami CFD na Indeksy oznacza, że możesz zyskiwać z ruchów wzrostowych lub spadkowych, w zależności od pozycji.
  • Większa ekspozycja na rynek: zamiast kupowania indywidualnych akcji, możesz spekulować na cenie wielu akcji w niższych cenach, dzięki temu dywersyfikując portfolio i zyskując większą ekspozycję na instrumenty rynkowe.
  • Łatwiejsz dostęp do hedgingu w swoim portfolio: handel kontraktami CFD na Indeksy pozwala na hedging wobec każdej dewaluacji istniejącego portfolio. Robienie tego przy tradycyjnym handlu, przez zakup indywidualnego indeksu, nie jest tak proste i efektywhne kosztowo, jak za pomocą kontraktów CFD.
  • Handel Indeksami może być efektywnym sposobem na zdywersyfikowanie ryzyka handlowca, dlatego że zapewnia szerszą ekspozycję, w porównaniu z handlem indywidualnymi akcjami, dostarczają szerszego obrazu wyników rynku. Handlując pojedynczą spółką, fluktuacje w cenie akcji bazują na dużej liczbie czynników takich jak wyniki, przychodu i zdolność do stworzenia ekscytujących produktów.

Z drugiej strony, należy brać pod uwagę fakt, że Indeksu mogą być różnie wyliczane. Na przykład, niektóre indeksy są ważone cenowo, natomiast inne są ważone kapitalizacją rynkową, co oznacza, że uzyskasz różne albo zniezbalansowane wyceny dla niektórych firm obecnych w różnych indeksach. Co więcej, handel kontraktami CFD przy użyciu dźwigni może znacznie zwiększyć zysk, ale może także zwiększyć stratę.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7