Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jakie Wydarzenia Wpływają na Rynek Forex?

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na cenę danej pary walutowej i nie jest możliwe wzięcię pod uwagę każdej możliwej zmiennej. Jednakże istnieją określone kluczowe wydarzenia które muszą brać pod uwagę praktycznie handlowcy Forex, dlatego że te wydarzenia mogą wywołać efekt fali dla całej gospodarki. Oto niektóre z głównych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na ceny par Forex.

WebTrader na laptopie z podkreślonymi popularnymi parami forex.

Ceny ilustarcyjne.

Wybory i Wydarzenia Polityczne

Wybory mogą mieć znaczący wpływ na walutę kraju. Niektóre partie mogą być bardziej konserwatywne i fiskalnie odpowiedzialne, natomiast inne są bardziej demokratyczne i chętne do zwiększania wydatków. Ogólnie mówiąc, wyborom może towarzyszyć zwiększona zmienność na rynku.

Dane Makroekonomiczne

Dane makroekonomiczne należą do najważniejszych informacji, na których polega się powszechnie podczas handlu forex. To dlatego, że są to dane najbardziej istotne dla siły gospodarki, tj. mówią zasadniczo jaka jest wycena walut. Te dane możesz znaleźć, używając Kalendarza Ekonomicznego. Do popularnych czynników makroekonomicznych należą:

  • Stopy Procentowe - Stopa procentowa jednego kraju względem drugiego, to jedno z najważniejszych kryteriów, określających kurs walut. Wyższe stopy procentowe będą często prowadzić do wzrostu wartości waluty. Znanym przykładem na to, jak stopy procentowe mogą zwiększać lub zmniejszać wartość pary walutowej jest trzyletnie maksimum dolara amerykańskiego wobec japońskiego jena, które wystąpiło ponieważ Fed ograniczył program emisji obligacji i podniósł stopy procentowe.
  • Stopy Inflacji - Dwa z najuważniej obserwowanych wskaźników inflacji to Indeks Cen Konsumenckich (Consumer Price Index, CPI), ważona średnia cen w koszyku dóbr konsumenckich oraz Indeks Cen Producentów (Producer Price Index, PPI), średnia zmian w cenach otrzymanych przez krajowych producentów za ich produkcję. Niska inflacja może zmusić banki centralne do obcięcia stóp procentowych w kraju, co ostatecznie prowadzi do osłabienia waluty. Na przykład, inflacja w Europie może prowadzić do wzrostu wartości EUR/USD ponieważ powszechnie ta para rośnie, gdy rosną stopy procentowe. Dzieje się tak, ze względu na zwiększony popyt na tą parę.
  • Stopy Zatrudnienia - Wiadomości związane ze stopą zatrudnienia w określonym kraju często determinują, postrzeganie siły krajowej gospodarki. Wyższa stopa zatrudnienia często oznacza silniejszą walutę. W USA, Zatrudnienie w Sektorze Pozarolniczym (Non-Farm Payrolls, ‘NFP’) - raport sporządzany na podstawie oficjalnych krajowych danych o zatrudnieniu - jest publikowany w pierwszy piątek każdego miesiąca i może mieć znaczący wpływ na rynek Forex w świetle faktu, że handlowcy zawsze szukają gospodarczych zmian. Spadek stopy bezrobocia może zwiększyć wartość USD, natomiast niskie liczby nowo zatrudnionych mogą mieć odwrotny efekt, powodując że USD spada.
  • Ankiety Nastrojów - Ankiety nastrojów to przybliżony wskaźnik oczekiwań rynkowych. Na przykład Nastroje Konsumenckie są uważnie obserwowanym wskaźnikiem przyszłych zamiarów wydatków detalicznych. Najbardziej zaawansowane kraje publikują regularnie Indeksy Zakupów Menedżerów (Purchasing Managers Indices, PMI). PMI jest uważnie obserwowany, aby określić przyszłe zamiary wydatków w firmach. Co więcej, handlowcy Fundamentalną Analizą Forex na ogół odnoszą się do ankiet nastrojów podczas handlu, ponieważ na ogół uznaje się je za wskaźnik przyszłego wzrostu gospodarczego.
  • Produkt Krajowy Brutto - PKB to ogólny wzrost gospodarczy w kraju i powszechnie obserwuje się go przez handlowców FX. PKB mierzy się co miesiąc, kwartał lub rok. Raporty o liczbie zatrudnionych i inflacji odgrywają ważną rolę w określaniu narodowego PKB, natomiast wartości PKB mogą wpływać na gospodarkę poprzez odnoszenie się do nich w polityce monetarnej przez banki centralne.

Jak Zidentyfikować Wydarzenia w Kalendarzu Ekonomicznym Plus500

Wydarzenia makroekonomiczne możesz zidentyfikować i zaplanować, używając kalendarza ekonomicznego Plus500, który jest dostępny zarówno na stronie, jak i na platformie.

Ten kalendarz podsumowuje główne wydarzenia ekonomiczne oraz podaje waluty i/lub inne instrumenty finansowe, na które prawdopodobnie będą miały one wpływ.

Musisz spojrzeć na wydarzenia, które mogą mieć wpływ na pary walutowe którymi handlujesz. Zidentyfikuj starannie główne wydarzenia ekonomiczne i obserwuj je w czasie. Nasza Platforma Handlowa Kontraktów CFD oferuje wiele zasobów, w połączeniu z interfejsem przyjaznym dla użytkownika i zestawem zaawansowanych narzędzi handlowych oraz Wskaźników Forex.

Jednakże prosimy pamiętać, że jakiekolwiek informacje zawarte w tym artykule, na stronie Plus500 lub na platformie, mają z natury ogólny charakter i nie biorą pod uwagę twoich osobistych okoliczności.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7