Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Podstawowe Wskaźniki i Strategie Handlowe Forex

Data modyfikacji: 26.07.2023

Różnorodność rynku Forex oraz jego wielkość, pozwala handlowcom zyskać okazję na stworzenie strategii bazujących na ruchach rynkowych. Handlując Forexem, istnieje wiele strategii handlowych i wskaźników, spośród których możesz wybierać. Każda strategia może być dostosowana lub wykrojona do indywidualnych potrzeb handlowca i użyta w połączeniu z innymi strategiami.

Rozważając, która strategia handlowa będzie dla ciebie najlepsza, musisz wziąć pod uwagę osobiste cele, apetyt na ryzyko, doświadczenie i preferencje handlowe. Zanim przejdziemy do przedstawienia różnych strategii handlowych, najpierw omówimy dwie główne metodologie handlowe: analizę fundamentalną i techniczną.

Analiza Fundamentalna vs. Analiza Techniczna

Handlowcy generalnie dzielą się na dwie kategorie: fundamentalnych lub technicznych.

1. Handlowcy fundamentalni będą głębiej analizowali szersze gospodarcze, polityczne, społeczne i globalne zmienne, aby określić czy i która para walutowa wzrośnie lub spadnie i aby ocenić wartość waluty. Implementując Analizę Fundamentalną w handlu Forex, handlowcy mogą bazować decyzje na następujących elementach:

 • Geopolityka: zmiany w lokalnej polityce, tarcia między państwami i nowe sojusze lub różnice mogą wpłynąć na rynek. Tak więc bycie świadomym geopolitycznego statusu może wspomóc handlowców w ich fundamentalnym podejściu.

 • Banki Centralne: banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna, mogą wpływać na politykę monetarną przez decyzje takie jak stopy procentowe, które mogą wpływać na wartość par walutowych.

 • Raporty Ekonomiczne: aby pokazać to na prostym przykładzie, jeśli raport ekonomiczny okaże się szczególnie korzystny, może wskazać że wartość jednej waluty będzie rosła w porównaniu z inną walutą. Jeśli jednak handlowcy oczekują, że raport ekonomiczny będzie korzystny (zanim ten raport zostanie opublikowany), wpływ tego raportu będzie już ‘wzięty pod uwagę w cenie’ na rynku.

2. Analiza techniczna używa wskaźników na wykresach i poprzednich wzorców ruchów i kierunków cenowych, aby określić czy para walutowa, taka jak Euro do Dolara Amerykańskiego (EUR/USD), jest w wykupie, czy w przecenie. Polegając na statystycznych trendach lub wzorcach, takich jak obrót lub ruchy cenowe (wzrost wartości/spadek wartości), handlowcy próbują przewidzieć, w którą stronę może zmienić się para walutowa.

Dla Analizy Technicznej istnieje wiele dostępnych typów wykresów, a Plus500 oferuje wykresy Liniowe, wykresy Kolumnowe i wykresy Świecowe na platformie handlowej.

Oczywiście, nie istnieje jeden właściwy wykres, którego należy używać. Z tego powodu handlowcy mogą użytkować mieszanki analizy technicznej i fundamentalnej, aby ocenić potencjalne okazje inwestycyjne.

Gazeta z nagłówkiem “Handluj Forex” i z telefonem z wykresem forex

Ceny ilustracyjne.

Podejścia i Wskaźniki Używane do Handlu Forex:

Oprócz wymienionych powyżej metodologii, poniżej zamieszczone zostało omówienie kilku podejść i wskaźników, które mogą być używane w handlu Forex.

 • Handel Pozycjami - Handel Pozycjami to strategia, w której handlowcy trzymają pozycje przez dłuższe okresy czasu, na ogół przez tygodni albo miesiące. Handlowcy pozycjami na ogół używają analizy fundamentalnej i danych ekonomicznych. Jednakże otwierając nową pozycję, handlowcy pozycjami mogą używać analizy technicznej. Co więcej, handlowiec pozycjami może czekać, aż para walutowa osiągnie (z góry określony) poziom wsparcia, zanim zajmie pozycję długą, utrzymując ją przez kilka tygodni. Ten typ handlu jest z założenia mniej natychmiastowy, dlatego że handlowcy nie muszą koniecznie przejmować się cenami w ciągu dnia i generalnie otwierają mniej pozycji (w porównaniu z innymi strategiami handlowymi). Bez względu na to, jak w przypadku każdego innego rodzaju handlu, handlowcy muszą mieć dobre pojęcie o fundamentach rynkowych i handel pozycjami w dużym stopniu opiera się na analizie fundamentalnej.

  Handel pozycjami może wykorzystywać trendy rynkowe, powtarzające się style i poprzednie ruchy cenowe, aby przewidzieć i wykonać ruchy. Tak więc handlowcy pozycjami są często określani jako 'podążający za trendami'.

 • Proste Średnie Kroczące (SMA) - Prosta Średnia Krocząca, Simple Moving Average (SMA) to ważny wskaźnik techniczny i jeden z najczęściej używanych wskaźników handlowych. SMA jest używana do określenia, czy cena instrumentu wzrośnie, czy spadnie, co jest korzystne dla określenia zmienności instrumentu w kierunku w którym zmierza. Tak więc, jeśli SMA wskazuje na zwyżkę, oznacza to, że cena instrumentu rośnie, natomiast jeśli wskazuja na zniżkę, oznacza to, że cena instrumentu spada. Tak więc podążający za trendami, albo handlowcy pozycjami często korzystają z SMA podczas handlu, starając się kupić instrumenty, które rosną, albo sprzedać te, które spadają. Co więcej SMA jest wyliczane przez wzięcie dziennej ceny zamknięcia instrumentu i podzielenie jej przez całkowitą liczbę dni, aby uzyskać średnią. Używana jest wówczas linia stworzona przez SMA, wraz z innymi wskaźnikami technicznymi, pozwalającymi ocenić ruchy cenowe. Linia SMA może mieć dowolną długość, jednak handlowcy techniczni obserwują średnie kroczące 50, 100 i 200-dniowe. Wykorzystując nasz system wykresów, możesz przetestować różne strategie.

 • Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) - W porównaniu z Prostą Średnią Kroczącą, Wykładnicza Średnia Krocząca (Exponential Moving Average) ma większe znaczenie dla ostatni cen zamknięcia i aktywności rynkowej handlowca, dzięki czemu zapewnia bardziej szczegółowy i aktualny obraz rynku, w porównaniu z Prostą Średnią Kroczącą, reakcje Wykładniczej Średniej Kroczącej na fluktuacje cenowe są łatwiejsze do zaobserwowania. To sprawia, że rezultaty EMA są bardziej efektywne i jest to jeden z powodów, dla którego są to średnie preferowane przez handlowców. Używając linii Wykładniczej Średniej Kroczącej, ważne jest branie pod uwagę, że są to wskaźniki opóźnione, które mogą nie odpowiadać szybko na gwałtowne zmiany. Kótkoterminowe okresy handlu mogą nie mieć wystarczających wskaźników cenowych, aby były niezawodne. Tym niemniej, zapewnia jednoznaczny graficzny obraz ogólnych trendów i może być bardzo użyteczna w handlu walutami.

 • Indeks Siły Zmiennej (RSI) - Indeks Siły Zmiennej, Relative Strength Index może być używany w tandemie z linią SMA dla dodatkowej klaryfikacji możliwych trendów instrumentu. RSI demonstruje, czy instrument jest w wykupie, czy w wyprzedaży, bazując na indeksie 0 - 100. Handlowcy mogą odnieść się do RSI, aby określić trendy rynkowe. Używając tego wykresu, handlowcy mogą określić, czy formuje się trend zwyżkowy, czy zniżkowy. Ogólnie mówiąc, jeśli RSI jest powyżej 50 wówczas na ogół występuje trend zwyżkowy, natomiast jeśli wynosi poniżej 50, wówczas bezpiecznie można powiedzieć, że występuje trend zniżkowy. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko ogólny wskaźnik, który musisz często dostosować do twojej strategii handlowej forex, zależnie od analizowanego instrumentu.

 • Wstęgi Bollingera - Wstęgi Bollingera, Bollinger Bands są często używane z liniami SMA, jako jedna z wielu strategii handlowych. Wstęgi Bollingera obejmują górne, dolne i środkowe linie i linie każdego ze wskaźników. Ale Wstęgi Bollingera są nierozdzielne od linii SMA. Tworzy się je przez wylicznie odchylenia standardowego od danej linii SMA. Odchylenie standardowe to po prostu miara zmienności. Kiedy wstęgi się poszerzają, jest to wskaźnik, że rynek stał się bardziej zmienny. Kiedy się kurczą, staje się one bardziej stabilny. Wstęgi Bollingera mają górny i dolny prób powyżej i poniżej linii SMA. Linia SMA jest czasem nazywaną ‘środkową’ Wstęgą Bollingera.

 • Dwyergencja/Konwergencja Średniej Kroczącej (MACD) - MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest używany, aby zmierzyć pęd pary walutowej i robi się to przez wyliczenie różnicy pomiędzy dwoma oddzielnymi okresami albo długoterminowymi, albo krótkoterminowymi, stąd dywergencja. Używa się go często w statystykach zarówno do zidentyfikowania trendu zwyżkowego lub zniżkowego, jak również do pomiaru siły trendu.

Wskaźniki w WebTrader, z wykresem USD/JPY w tle.

Ceny ilustracyjne.

To zaledwie kilka różnych strategii handlowych i wskaźników, które handlowcy przyjęli, aby zwiększy szansę na sukces w handlu, istnieją niezliczone kombinacje strategii handlowych FX i nie ma ograniczeń w liczbie wskaźników technicznych, jakie możesz użyć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaawansowanych strategiach handlowych, wówczas rozważ naszą platformę handlową kontraktów CFD, zawierającą ponad 90 wskaźników technicznych, zaawansowane narzędzia do rysowania na wykresach i narzędzia do głębokiej analizy, które pomogą ci poznać niuanse handlu Kontraktami CFD na Forex. Możesz także podszkolić umiejętności na naszym nieograniczonym koncie demo bez ryzyka.

Aby wypróbować nasze wskaźniki, po prostu zarejestruj się/zaloguj się, wybierz instrument, przejdź na jego wykres i kliknij w ikonę (Fx).

*Ten artykuł zawiera ogólne informacje, które nie biorą pod uwagę twoich osobistych okoliczności.


Uzyskaj więcej od Plus500

Poszerz swoją wiedzę

Poznaj spostrzeżenia dzięki pouczającym filmom, artykułom i przewodnikom znajdującym się w naszej kompleksowej Akademii handlowej.

Zapoznaj się z +Insights

Odkryj, co zyskuje na popularności w Plus500 i poza platformą.

Przygotuj się na handel

Nasz kalendarz ekonomiczny pomoże Ci odkryć wydarzenia na rynku globalnym.

Forex - FAQ

Handel Forex (powszechnie znany również jako Foreign Exchange, handel walutami lub FX) to światowy rynek, na którym wymienia się walutę jednego kraju na walutę innego kraju. Służy on jako podstawa międzynarodowego handlu i inwestycji: import i eksport towarów i usług; transakcje finansowe przeprowadzane przez rządy, instytucje ekonomiczne lub osoby prywatne; światowa turystyka i podróże - wszystkie te aspekty wymagają użycia kapitału w formie zamiany jednej waluty na pewną ilość innej waluty.

Podczas handlu kontraktami CFD na Forex, zasadniczo spekulujesz zmianami cenowymi w ich kursie wymiany. Na przykład, w parze EUR/USD wartość jednego euro (EUR) jest określana w porównaniu do dolara amerykańskiego (USD), a w parze GBP/JPY wartość brytyjskiego funta szterlinga (GBP) jest podawana w stosunku do jena japońskiego (JPY).

Jeśli myślisz, że kurs wymiany wzrośnie możesz otworzyć pozycję "Kupna". I odwrotnie, jeśli myślisz, że kurs wymiany spadnie możesz otworzyć pozycję "Sprzedaży".

Aby dowiedzieć się więcej o transakcjach na rynku Forex, przeczytaj nasz artykuł pod tytułem „Co to jest Forex” i aby zobaczyć pełną listę par walutowych oferowanych przez Plus500, kliknij tutaj.

Na kursy Forex wpływa szereg czynników politycznych i ekonomicznych powiązanych z różnicą w wartości waluty lub regionu ekonomicznego w porównaniu do waluty innego kraju, jak na przykład dolar amerykański (USD) przeciw Offshore Chinese yuan (CNH) - to waluty dwóch największych gospodarek na świecie.

Pośród czynników, które mogą wpłynąć na kursy Forex znajdują się warunki handlowe, stosunki polityczne i ogólne wyniki ekonomiczne pomiędzy dwoma krajami lub regionami ekonomicznymi. Obejmują one również ich stabilność ekonomiczną (na przykład stopa wzrostu GDP), stopy procentowe i poziom inflacji, produkcja towarów i usług oraz bilans płatniczy.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym artykułem „Jakie wydarzenia wpływają na transakcje na rynku Forex” i skorzystaj z naszego Kalendarza ekonomicznego , aby znaleźć dane w czasie rzeczywistym na temat szerokiej gamy wydarzeń i publikacji, które wpływają na rynek Forex.

4 główne różnice pomiędzy handlem Forex i akcjami to:

 • Wolumen obrotu – rynek Forex ma większy wolumen obrotu niż rynek akcji.
 • Zróżnicowanie instrumentu – istnieją tysiące akcji do wyboru, w przeciwieństwie do kilku tuzinów par walutowych.
 • Zmienność rynku – ceny akcji mogą ulegać dużym wahaniom z dnia na dzień i te wahania są zazwyczaj ostrzejsze niż te na rynkach Forex.
 • Poziomy dźwigni – dźwignia dostępna dla kontraktów CFD na Forex na platformie Plus500 wynosi 1:30, podczas gdy dźwignia dla kontraktów CFD na akcje wynosi 1:5.

Zwróć uwagę, że kiedy handlujesz kontraktami CFD na Forex lub akcje, nie posiadasz instrumentu bazowego, ale raczej handlujesz przewidywaną zmianą jego ceny.

Handel kursem wymiany walut posiada pewne ryzyka, których powinieneś być świadomy przed otwarciem pozycji. Obejmują one:

 • Ryzyko związane z dźwignią – w zmiennych warunkach rynkowych, handel z dźwignią może przynieść większe straty (jak również większy wzrost kapitału).
 • Ryzyko związane z krajem emitującym – stabilność polityczna i ekonomiczna kraju może wpłynąć na siłę jego waluty. Ogólnie, waluty głównych gospodarek mają większość płynność finansową i zazwyczaj niższą zmienność niż waluty krajów rozwijających się.
 • Ryzyko związane ze stopami procentowymi – polityka danego kraju dotycząca stóp procentowych ma duży wpływ na kursy wymiany jego waluty. Kiedy kraj podnosi lub obniża stopy procentowe, w odpowiedzi jego waluta zazwyczaj wzrasta lub spada.

Oferujemy narzędzia zarządzania ryzykiem, które mogą pomóc Ci zminimalizować Twoje ryzyko handlowe.

Jeśli jesteś gotowy, by zacząć handel Forex z Plus500, kliknij tutaj.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7