Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jakie są Główne Czynniki Wpływające na Ceny Towarów?

Data modyfikacji: 07.04.2024

Rynek towarów, jak inne sektory rynku, doświadcza zmienności i silnie wpływa na niego wiele czynników. W związku z tym w niniejszym artykule przyjrzymy się temu, co wpływa na ten sektor rynku i na co należy zwracać uwagę przy handlu towarami. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, wzrost w globalnej gospodarce wywołał także wzrosty na rynku towarowym. Dzięki zwiększeniu dostępności rynków finansowych, wielu traderów zainteresowało się rynkami surowcowymi, aby na nich szukać możliwości tradingowych. Rynek surowcowy cechuje wysoka zmienność, która może mieć wpływ na strategie handlowe stosowane przez traderów. U podstaw wysokiej zmienności charakteryzującej rynki surowcowe leży kilka czynników. Do najważniejszych należą: popyt i podaż surowca, ruchy walutowe, sytuacje geopolityczne, politykę władz i wzrost gospodarczy.

Chmura słów o Towarach - popyt, podaż, ruchy cenowe i inne

Popyt i Podaż

Popyt i podaż na surowce zmieniają się, podobnie jak cena surowców. Fundamentalna zasada głosi, że ceny surowców rosną wraz ze zwiększającym się popytem. Ceny rosną także w sytuacji, w której nastąpił spadek ogólnej podaży lub zapasów surowca. Z drugiej strony, cena surowców będzie spadać, gdy popyt zacznie się zmniejszać, a podaż - rosnąć.

Na przykład w 2020 roku, wraz z wybuchem pandemii koronawirusa, świat zatrzymał się, gdyż fala lockdownów na całym świecie zmusiła ludzi do pozostania w domu. To z kolei spowodowało obniżenie popytu na benzynę, w wyniku czego ceny ropy spadły. W pewnym momencie cena WTI spadła aż do 18 $ za baryłkę 20 kwietnia 2020 roku.

Ruchy Cenowe

Surowce są zazwyczaj wyceniane w USD. Kiedy wartość USD rośnie lub spada, to samo może nastąpić w przypadku cen surowców. Na przykład, jeśli USD doświadczy gwałtownego wzrostu w stosunku do koszyka głównych walut, wyrażonego w towarach, może to spowodować spadek cen takich towarów jak ropa naftowa, a także innych produktów energetycznych, metali szlachetnych i rolniczych. W związku z tym rozważne jest obserwowanie rynku Forex, a także zrozumienie szerszego rynku towarów. Niemniej jednak, oczywiście, rynki nie zawsze działają tak równomiernie. Jednakże takie zewnętrze czynniki należy wziąć pod uwagę podczas handlu. Na przykład, cena dolara amerykańskiego wpływa na takie surowce jak złoto (XAU), ponieważ złoto jest aktywem, które posiada wewnętrzną wartość. Jego wartość może wzrastać i spadać, a kiedy dolar amerykański umacnia się w stosunku do innych walut, ceny złota mają tendencję do spadania w relacji do dolara. Co więcej, mówi się, że ceny surowców i inflacja wywierają na siebie wzajemny wpływ.

Sytuacje Geopolityczne

Niektóre towary są produkowane w regionach, które doświadczają dużej dozy politycznej niepewności. Na przykład, ropa naftowa jest w większości produkowana przez kraje Bliskiego Wschodu. To oznacza, że na ceny ropy Brent i WTI mocno wpływają napięcia występujące historycznie w tym regionie. Na przykład, gdy USA nakłada sankcje ekonomiczne na Iran, ceny ropy naftowej na rynku generalnie idą w górę ze względu na oczekiwane odcięcie dostaw irańskiej ropy na rynek. Innym wyraźnym przykładem jest wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą, która wybuchła w lutym 2022 roku. Wyraźnie wstrząsnęła ona rynkiem towarów i według perspektyw dotyczących rynku towarów Banku Światowego, spowodowała drastyczne zakłócenia w produkcji towarów, zwłaszcza tych eksportowanych z Rosji i Ukrainy. Rosja jest uważana za jednego z największych eksporterów węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, pszenicy i aluminium. W związku z tym napięcia geopolityczne spowodowały zarówno faktyczne zniszczenie produkcji na ziemiach post-sowieckich i zakłócenie w handlu i eksporcie towarów w wyniku sankcji nałożonych na Rosję.

Wzrost Ekonomiczny

Dobrobyt kraju także może wpływać na ceny towarów. Dzieje się tak, ponieważ dobrobyt gospodarczy kraju determinuje możliwości nabywcze jego populacji. Ten efekt jest najlepiej widoczny, gdy dany kraj jest głównym producentem albo użytkownikiem tego towaru. Dobrym tego przykładem jest przypadek Wenezueli. Choć jest to duży producent ropy naftowej, jego rządz zniszczył sektor naftowy przez brak inwestycji, korupcję i niedobory gotówki. To z kolei sparaliżowało gospodarkę i doprowadziło do hiperinflacji. Co więcej, ekonomiczne sankcje nałożone na Wenezuelę jeszcze bardziej ograniczyły produkcję ropy, jej eksport i dochód krajowy.

Matka Natura

Matka Natura także odgrywa decydującą rolę w wyznaczaniu cen towarów, szczególnie w sektorze rolnym. Korzystna pogoda może wywołać bogate zbiory, prowadzące do nadpodaży towaru, podczas gdy zła pogoda zniszczy żniwa, prowadząc do braków w podaży towaru na rynku. Niekorzystna pogoda może także wpływać na cenę oleju opałowego i Gazu Ziemnego na rynku. Chłodne dni mogą skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne, co z kolei podniesie ceny. Na przykład w kwietniu 2021 roku, Brazylia, jeden z największych producentów kawy i kukurydzy, ucierpiała z powodu fali susz, po których nastąpił mróz. Nie trzeba dodawać więc, że te niefortunne warunki pogodowe spowodowały wzrost cen zasobów kawy i kukurydzy.

Koszty Przechowywania i Transportu

Choć zazwyczaj nie jest to główny czynnik, koszty transportu mogą także odgrywać rolę w ruchu cenowym towarów. Na przykład, tankowce ropy naftowej czasem funkcjonują jako jej magazyny w okresach nadpodaży. Skutkiem takiego działania jest zebranie dostępnych tankowców z rynku transportowego, czego rezultatem są wyższe ceny dostaw.

Podsumowanie

Jak powyżej wykazano, istnieje wiele czynników które odgrywają rolę w wyznaczaniu cen towarów. Niektóre z tych czynników, takie jak polityki rządów, są przewidywalne, a inne czynniki, takie jak Matka Natura, są nieprzewidywalne. To bardzo ważne, aby zapoznać się ze wszystkimi głównymi czynnikami, takimi jak wymienione powyżej, dzięki czemu będziecie mogli być lepiej przygotowani do handlu na rynku towarowym. Handel towarami cechuje wysokie ryzyko, a więc ważne jest użycie strategii zarządzania ryzykiem i wybór niezawodnego i doświadczonego dostawcy takiego jak Plus500, który działa profesjonalnie i według ścisłych reguł regulacyjnych. Dostawcy tacy jak Plus500 oferują handel towarowy na platformie online w formie kontraktów na różnice (CFD).

Ten artykuł zawiera ogólne informacje, które nie biorą pod uwagę twoich osobistych okoliczności.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7