Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Czym są Towary?

Rynek towarów jest jednym z najstarszych istniejących rynków. I faktycznie, Amsterdamską Giełdę Papierów Wartościowych, która powstała w 1530 roku, uważa się za pierwszą giełdę w historii i często postrzega się jako rynek towarów. Jak ten starodawny sektor ewoluował? Jaka jest jego historia i jak możesz handlować towarami? W tym artykule odpowiemy na te pytania.

Na co wpływają towary?

Towary definiuje się jako produkty handlowe, które występują w naturalny sposób w ziemi, albo są uprawiane w ramach rolnictwa. Towary odgrywają kluczową rolę w określaniu cen na innych rynkach finansowych, gdyż są one używane jako wkład w procesach produkcyjnych - w szerszym kontekście w gospodarkach narodowych i wpływają szczególnie na ceny firm notowanych na giełdach. Zmiany w cenach towarów mają tendencję do wpływania na cały łańcuch dostaw. Dobrym tego przykładem jest wzrost cen ropy naftowej ze względu na geopolityczne zawirowania w krajach będących głównymi producentami ropy. Podczas kryzysu energetycznego w latach 70., ceny ropy naftowej wzrosły gwałtownie jako rezultat “embargo na ropę” nałożonego przez USA przez członków Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC). Rezultatem tego embargo był dramatyczny wzrost cen ropy naftowej, powodujący poważną inflację w globalnej gospodarce. Nowszym przykładem tego efektu jest gaz ziemny osiągający najwyższy poziom w przeciągu 13 lat w dniu 18 kwietnia 2022 roku w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę.

Historia Giełd Towarowych

Chicago Board of Trade (CBOT) została założona w 1848 roku i jest najstarszą na świecie giełdą futures i opcji. Giełda zajmuje się głównie obrotem takimi towarami jak kukurydza, etanol, złoto, owies, ryż, srebro, soja i pszenica. Tym niemniej, należy wziąć pod uwagę, że CBOT połączyła się z Chicago Mercantile Exchange (CME) w 2007 roku, tworząc CME Group.

Chicago Mercantile Exchange (CME) została założona w 1898 roku początkowo jako wiodąca rolnicza giełda towarowa znana jako Chicago Butter and Egg Board. CME jest dziś największą na świecie giełdą futures i opcji, oferującą różne kontrakty towarowe futures, jak również finansowe instrumenty pochodne na produkty, co obejmuje również waluty i stopy procentowe.

New York Board of Trade (NYBOT) została założona w 1870 roku jako New York Cotton Exchange. Później, w 2004 roku, została połączona z Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) aby utworzyć NYBOT. Dziś, NYBOT oferuje głównie kontrakty na futures i opcje dla fizycznych towarów takich jak kakao, kawa, bawełna, cukier i sok pomarańczowy. Zajmuje się ona także handlem walutowym, stopami procentowymi i indeksami rynkowymi.

Wczesna wersja New York Mercantile Exchange (NYMEX) założona w 1872 roku zajmowała się głównie produktami mlecznymi. Do 1994 roku, NYMEX połączył się z Commodity Exchange (COMEX) aby stać się największa giełdą fizycznych towarów swoich czasów. Jednakże w rezultacie globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku, połączyła się ponownie z CME Group z Chicago. Dla handlu towarowego poza USA, do głównych giełd należą London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), London Metal Exchange oraz Tokyo Commodity Exchange.

Podstawowy Podział Towarów

Towary mogą być najszerzej podzielone na dwa główne typy, 'Towary Twarde' oraz 'Towary Miękkie'. Pojęcie twardych towarów odnosi się do tych towarów, które wymagają wydobycia albo wykopania. Z drugiej, towary miękkie są zazwyczaj produktami rolnymi, takimi jak kawa, kukurydza, bawełna, pszenica oraz zwierzętami hodowlanymi, takimi jak chude świnie i żywe bydło. Co więcej, towary miękkie uważane są za najstarszy rodzaj znajdujących się w obrocie towarów i są też nazywane "softs" (towary miękkie), "towary tropikalnie" albo "towary żywnościowe i włókniste".

Podklasyfikacja Towarów

Towary można dalej podzielić na kilka podkategorii, takich jak towary rolnicze: (pszenica, soja i cukier). Podkategoria "energia" odnosi się do takich towarów jak ropa naftowa, olej opałowy, benzyna i gaz ziemny. Towary metalowe mogą być włączone do grupy metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro i platyna lub metali podstawowych (nieszlachetnych), takich jak miedź i aluminium. "Towary bydła hodowlanego" odnoszą się do takich produktów mięsnych jak bydło paszowe, żywe bydło i chude świnie.

W Jaki Sposób Handlować Towarami?

Ci którzy chcą handlować towarami, mogą to zrobić na kilka sposobów - na przykład możesz handlować kontraktami futures na Giełdzie Futures. Kontrakt futures wymaga od posiadacza kontraktu Kupna albo Sprzedaży towaru po określonej cenie, w przyszłej dacie dostawy.

Alternatywnie, możesz użyć kontraktów CFD aby spekulować na ruchach cenowych towaru, jak w przypadku platformy Plus500. Większość instrumentów towarowych oferowanych na Plus500, bazuje na kontraktach futures z głównych światowych giełd. Obejmuje to Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), i New York Board of Trade (NYBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) oraz Intercontinental Exchange (ICE).

Możesz także handlować CFD na akcje powiązane z towarmi, aby zyskać dostęp do rynku towarów. Na przykład możesz handlować CFD na takie firmy jak Exxon Mobil Corporation, Newmont Corporation, Rio Tinto, Southern Copper Corporation i inne.

Ekran laptopa WebTradera z najbardziej popularnymi towarami

Ceny ilustarcyjne.

Ten artykuł zawiera ogólne informacje, które nie biorą pod uwagę twoich osobistych okoliczności.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7