Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Czym jest indeks Nasdaq 100?

Data modyfikacji: 16.04.2024

Indeks Nasdaq jest bardzo często wykorzystywanym indeksem giełdowym i może dostarczyć cennych informacji na temat kondycji różnych rynków i gospodarki.

W związku z tym być może warto poznać go bardziej szczegółowo i dowiedzieć się więcej o zasadach jego funkcjonowania.

Oto, co należy wiedzieć o indeksie Nasdaq 100:

Ekran transakcyjnej aplikacji telefonu, na którym widać indeks Nasdaq.

Czym jest Nasdaq i kiedy powstał Nasdaq 100?

Aby zrozumieć, czym jest indeks Nasdaq 100 trzeba dowiedzieć się, czym jest giełda Nasdaq, z której ów indeks się wyłonił.

Giełda Papierów Wartościowych Nasdaq została założona w 1971 roku przez Krajowe Stowarzyszenie Dealerów Papierów Wartościowych [ang. National Association of Securities Dealerów (NASD)] i wprowadziła pierwszy na świecie skomputeryzowany system transakcyjny umożliwiający realizację transakcji w sposób szybki i przejrzysty. Innymi słowy, Nasdaq umożliwia realizację transakcji takich jak nabywanie i sprzedaż akcji w trybie online.

Indeks Nasdaq 100 został stworzony przez stowarzyszenie NASD w 1985 roku, a z jego historią można się zapoznać bardziej szczegółowo sięgając do naszego artykułu zatytułowanego „Historia Nasdaq 100.

Co mierzy indeks Nasdaq 100?

Nasdaq 100 jest indeksem, który śledzi zmiany wartości akcji 100 największych spółek o dużej kapitalizacji na świecie, podobnie jak indeksy S&P 500 (S&P500) i Dow Jones Industrial Average (USA 30).

Ponadto należy zauważyć, że Nasdaq uważa się za wskaźnik mocno ukierunkowany na spółki technologiczne, które śledzi największe spółki branż innych, niż finansowa, notowane na giełdzie Nasdaq według kapitalizacji rynkowej.

W związku z tym traderzy uzyskują możliwość przyglądania się zbiorowym ruchom akcji największych spółek notowanych na tej giełdzie, zwłaszcza w sektorze technologicznym, który od początku XXI wieku wykazuje zdecydowany wzrost po okresie tzw. bańki internetowej [ang. dot-com bubble].

Jak mierzy się NASDAQ 100?

Nasdaq 100 jest zmodyfikowanym indeksem ważonym kapitalizacją rynkową. W ramach tego rodzaju kalkulacji większą wagę przyznaje się spółkom o większej kapitalizacji rynkowej w wachlarzu spółek.

Jakie spółki znajdują się w Nasdaq 100?

W skład indeksu Nasdaq100 wchodzą największe i najbardziej znane spółki na świecie.

Według danych z marca 2024 r. do najwyżej notowanych spółek Nasdaq 100 według kapitalizacji rynkowej zalicza się:

Spółka Sektor rynku Przybliżona wartość kapitalizacji rynkowej

Microsoft (MSFT)

Technologiczny

2,9 biliona USD

Apple (AAPL)

Technologiczny

2,6 biliona USD

NVIDIA (NVDA)

Technologiczny

2,2 biliona USD

Amazon (AMZN)

Technologiczny

1,8 biliona USD

Alphabet (GOOG)

Technologiczny

1,6 biliona USD

Meta (META)

Technologiczny

1,2 biliona USD

Broadcom (AVGO)

Technologiczny

631,9 miliarda USD

Tesla (TSLA)

Dobra luksusowe

562,2 miliarda USD

Costco (KOSZT)

Dobra luksusowe

343,4 miliarda USD

Advanced Micro Devices (AMD)

Technologiczny

340,3 miliarda USD

*W zależności od dostępności operatora.

Jak już wspomniano, Nasdaq uważa się za indeks mocno ukierunkowany na branżę technologiczną z uwagi na fakt, że w większości składają się na niego akcje spółek branży technologicznej.

W sumie indeks składa się ze 102 symboli, mimo że w indeksie znajduje się tylko 100 firm. Dzieje się tak, gdy spółka ma podwójne notowania, takie jak spółka matka Alphabet spółki Google.

Na przykład spółka Alphabet ma notowania „Klasy A” (GOOGL) i „Klasy C” (GOOG). Mogą one również funkcjonować pod nazwą „akcje zwykłe” i „akcje uprzywilejowane”. Takie warianty zapewniają akcjonariuszowi różne przywileje takie jak prawa głosu oraz uprawnienia do wypłaty dywidendy.

Jakie sektory mierzy się przy pomocy indeksu Nasdaq 100?

Chociaż większość spółek notowanych na giełdzie Nasdaq 100 pochodzi z sektora technologicznego, indeks ten mierzy również wyniki akcji uzyskiwane w następujących sektorach:

 • Opieka zdrowotna
 • Dobra i usługi konsumpcyjne
 • Branża przemysłowa
 • Finanse
 • Podstawowe materiały
 • Podstawowe dobra konsumenckie
 • Nieruchomości
 • Energetyka
 • Infrastruktura techniczna
 • Telekomunikacja

Wykres cen i dochodów Nasdaq 100 w podziale na lata

Wykres ceny Nasdaq

Wprawdzie wykres cen Nasdaq 100 wskazuje na zmienność, jednak ogólna trajektoria tego indeksu mocno ukierunkowanego na branżę technologiczną wskazuje na ogromny wzrost wartości w latach 1978-2023.

Wykres średniej wartości cen w przeszłości NASDAQ 100

Roczne zwroty Nasdaq

Roczne zwroty stanowią wynik obliczenia relacji ceny zamknięcia Nasdaq 100 w ostatnim dniu transakcyjnym roku do ceny zamknięcia ostatniego dnia transakcyjnego następnego roku. Na poniższym wykresie przedstawiono roczne zwroty Nasdaq w latach 1986-2023.

Rok Zwrot

2023

53,81

2022

-32,97

2021

26,63

2020

47,58

2019

37,96

2018

-1,04

2017

31,52

2016

5,89

2015

8,43

2014

17,94

2013

34,99

2012

16,82

2011

2,7

2010

19,22

2009

53,54

2008

-41,89

2007

18,67

2006

6,79

2005

1,49

2004

10,44

2003

49,12

2002

-37,58

2001

-32,65

2000

-36,84

1999

101,95

1998

85,3

1997

20,63

1996

42,54

1995

42,54

1994

1,5

1993

10,58

1992

8,86

1991

64,99

1990

-10,41

1989

26,17

1988

13,54

1987:

10,5

1986

6,89

Nasdaq w porównaniu do innych indeksów

Nasdaq 100 często porównuje się do indeksów S&P 500 i Dow Jones Industrial Average, które również są amerykańskimi indeksami giełdowymi.

Przedstawiamy zasadnicze różnice między tymi trzema indeksami:

Nasdaq 100 w porównaniu do S&P 500

O ile indeks Nasdaq 100 jest w większym stopniu ważony pod kątem technologiczym i jako taki przedstawia bardziej zróżnicowany obrazu rynku technologicznego, S&P 500 jest indeksem bardziej ogólnym, ponieważ mierzy 500 najbardziej wiodących amerykańskich spółek z różnych branż.

Nasdaq 100 a Dow Jones Industrial Average

Nasdaq oznacza zarówno indeks giełdowy, jak i giełdę, natomiast Dow Jones Industrial Average stanowi wyłącznie indeks. Poza tym Nasdaq określa tylko akcje notowane na giełdzie Nasdaq, natomiast Dow Jones Industrial Average mierzy akcje notowane na giełdzie Nasdaq i nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE).

Jak realizować transakcje dotyczące indeksu Nasdaq 100

Z uwagi na istotne znaczenie tego indeksu dla rynków finansowych i gospodarki, realizacja transakcji dotyczących indeksu Nasdaq lub inwestowanie w Nasdaq rodzi duże zainteresowanie.

Jednym z głównych sposobów realizacji transakcji dot. Nasdaq mogą być kontrakty na różnice kursowe US-TECH 100 (NQ) Plus500 (CFD), które są kontraktami pochodnymi, pozwalającymi traderom spekulować na rosnących i spadających cenach Nasdaq bez faktycznego posiadania własności indeksu bazowego.

Oferta Plus500 na NASDAQ 100 nosi nazwę US Tech 100. Traderzy CFD mogą również realizować transakcje na kontrakty CFD na QQQ*, popularny fundusz ETF, który śledzi cenę kontraktów terminowych NASDAQ 100.

*Dostępność zależy od operatora.

Zmienność i ryzyko związane z indeksem Nasdaq 100

Poza tym, że ogólnie rzecz biorąc, Nasdaq przyniósł wiele zwrotów na przestrzeni lat, należy zauważyć, że indeks ten jest niestabilny, a rynek może być nieprzewidywalny.

Co więcej, ponieważ jest to wskaźnik mocno ukierunkowany na branżę technologiczną, w czasach niepewności gospodarczej i wysokiej inflacji może doświadczać pewnych spadków, biorąc pod uwagę podatność akcji spółek branży technologicznej na takie spowolnienia gospodarcze

Często zadawane pytania

Jak obliczany jest Nasdaq?

Nasdaq 100 jest ważony kapitalizacją rynkową. Oznacza to, że wartość Nasdaq opiera się na całkowitej wartości akcji spółek Nasdaq 100 pomnożonej przez ich ceny zamknięcia.

Jakie spółki wchodzą w skład Nasdaq 100?

Według danych z marca 2024 r. do 100 spółek na Nasdaq zaliczają się, między innymi Amazon, Alphabet, Apple, NVIDIA, oraz Netflix i więcej.

Jakie czynniki wpływają na wyniki Nasdaq 100?

Do czynników mogących wpływać na zmianę Nasdaq 100 można zaliczyć, między innymi: nastroje rynkowe, zyski spółek i informacje polityczne.

Które sektory kluczowe są reprezentowane w Nasdaq 100?

Do sektorów Nasdaq 100 zalicza się: sektor dóbr luksusowych, materiałów podstawowych, technologiczny, opieki zdrowotnej, podstawowych artykułów konsumenckich, przemysłu, telekomunikacji i infrastruktury technologicznej.


Uzyskaj więcej od Plus500

Poszerz swoją wiedzę

Poznaj spostrzeżenia dzięki pouczającym filmom, artykułom i przewodnikom znajdującym się w naszej kompleksowej Akademii handlowej.

Zapoznaj się z +Insights

Odkryj, co zyskuje na popularności w Plus500 i poza platformą.

Przygotuj się na handel

Nasz kalendarz ekonomiczny pomoże Ci odkryć wydarzenia na rynku globalnym.

US-TECH 100 - FAQ

US-TECH 100, indeks kontraktów CFD na futures, oparty o indeks futures NASDAQ-100, jest koszykiem akcji zawierającym 100 największych firm spoza branży finansowej notowanych na giełdzie NASDAQ. Indeksem handluje się jako "NQ".

NASDAQ-100 to zmodyfikowany indeks ważony kapitalizacją rynku, w wyniku czego takie firmy jak Apple, Microsoft, Meta i Intel - mają większy wpływ na cenę indeksu niż mniejsze firmy.

Na cenę Nasdaq 100 wpływa wiele czynników.

Należą do nich między innymi perspektywy gospodarcze dla USA, włączając w to zmianę procentową produktu krajowego brutto (PKB), mierzącego produkcję krajową, zmiany w dochodach budżetowych, a także stopy procentowe, inflacja oraz stopy zatrudnienia i bezrobocia. Dodatkowo, wydarzenia makroekonomiczne i zmiany w umowach handlowych, zarówno na poziomie regionalnym, jak i światowym, mogą spowodować ruchy cenowe amerykańskiego indeksu giełdowego futures.

Poznaj więcej czynników, które mogą wpływać na jego cenę w artykule „Co wpływa na zmiany na giełdzie Nasdaq”.

Na amerykańskiej giełdzie najczęściej handluje się 4 indeksami futures:

Te indeksy futures są dostępne do handlu od niedzieli, od 22:00, do piątku, do 20:15, z 15-minutową przerwą pomiędzy 20:15 i 20:30, a także 1 godziną od 21:00 do 22:00*.

* Godziny handlowe podane są dla czasu UTC i mogą od czasu do czasu ulegać zmianie, w zależności od swoich giełd.

Aby zacząć handel kontraktami CFD na indeks futures US-TECH 100 z Plus500, należy wykonać 5 kroków:

 1. Jeśli nie masz jeszcze konta, otwórz konto handlowe tutaj.
 2. Ukończ rejestrację konta i zweryfikuj wszystkie stosowne dokumenty zgodnie z wymaganiami. Kiedy to zrobisz, możesz zacząć wpłacać fundusze.
 3. Wyszukaj US-TECH 100 w kategorii "Indeksy" lub w pasku wyszukiwania platformy.
 4. Sprawdź aktualne i przeszłe ceny US-TECH 100, korzystając z naszych zaawansowanych narzędzi do tworzenia wykresów.
 5. Kliknij przycisk "Kup", jeśli uważasz, że wartość US-TECH 100 wzrośnie lub przycisk "Sprzedaj", jeśli uważasz, że spadnie.

Dowiedz się więcej o transakcji na indeksie US-Tech 100 w naszym artykule „Jak realizować transakcje na ruchach indeksu Nasdaq 100”.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7