Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Czym są Akcje?

Akcje to udziały, dzielone między udziałowców firmy. Ci, którzy posiadają akcje, nazywani są udziałowcami albo akcjonariuszami. Posiadanie akcji nadaje akcjonariuszom prawa do części majątku i zysków firmy (proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów). Akcjami na ogół handluje się na giełdach papierów wartościowych.

Firmy emitują akcje w ofercie publicznej, aby zyskać kapitał do inwestycji i ułatwić rozwój. Z drugiej strony, inwestorzy kupują akcje, próbują na tym zarobić i zdywersyfikować swoje inwestycje. Ceny akcji ulegają wahaniom, co powoduje, że wartość firmy spada albo rośnie.

Handel udziałami wiąże się z kupnem i sprzedażą akcji i innych instrumentów finansowych poprzez giełdę papierów wartościowych albo przez obrót pozagiełdowy (OTC), w zamian za opłatę lub prowizję.

Aby handlować akcjami, inwestorzy indywidualni zazwyczaj korzystają z usług brokerów (dziś to najczęściej brokerzy online), którzy wykonują handel w ich imieniu.

Kontrakty CFD na akcje, w odróżnieniu od zwykłych akcji, nie dają własności udziału. Jest to natomiast sposób na spekulację na przyszłym kierunku bazowej ceny akcji. Kontrakty na różnice pozwalają na ustalenie różnicy ceny pomiędzy wartością otwarcia i zamknięcia. Z tego powodu, handlowcy CFD nie mają ani praw posiadaczy, ani praw do głosowania.

Zarówno kontrakty na różnice, jak i handel akcjami oferują sposoby na zysk, dzięki ruchom cenowym na rynkach finansowych i obie te metody mogą stanowić część twojego portfolio.

Chmura słów z popularnymi pojęciami akcji

Rynki Akcyjne

Akcjami na ogół handluje się na giełdach papierów wartościowych, które zapewniają rynek na kupno i sprzedaż akcji. Giełdy papierów wartościowych śledzą popyt i podaż na akcje każdej korporacji, od czego wyznaczana jest cena określonych akcji. Oto największe giełdy papierów wartościowych i ich kapitalizacja rynkowa na maj 2019:

 • Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych - 23.21 trylionów dolarów amerykańskich.
 • Giełda Papierów Wartościowych NASDAQ - 11.22 trylionów dolarów amerykańskich.
 • Tokijska Giełda Papierów Wartościowych - 5.61 trylionów dolarów amerykańskich.
 • Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych - 5.01 trylionów dolarów amerykańskich.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu - 4.31 trylionów dolarów amerykańskich.
 • Euronext - 4.27 trylioa dolarów amerykańskich.
 • Londyńska Giełda Papierów Wartościowych - 3.97 trylionów dolarów amerykańskich.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Shenzen - 3.36 trylionów dolarów amerykańskich.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Toronto - 2.22 tryliony dolarów amerykańskich.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Bombaju - 2.18 trylionów dolarów amerykańskich.

Każda giełda ma swoją własną listę wymagań które muszą spełnić korporacje, aby być na niej notowane. Wymagania są najczęściej związane z liczbą akcji, kapitalizacją rynkową i zarobkami w kilku ostatnich latach.

Aby wybrać gdzie się zarejestrować, firmy muszą wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak:

 • Lokalizacja korporacji i giełdy;
 • Typ giełdy;
 • Koszty rejestracji i spełnienia wymogów;
 • Przystosowanie do zasad giełdy.

Giełda, na której akcje są notowane, wyznacza godziny handlu konkretnych akcji. Większość giełd ma ustalony terminarz z określonymi godzinami otwarcia i zamknięcia, zaadaptowanymi do czasu lokalmego. Niektóre rynki oferują również handel przed otwarciem i po godzinach.

Popyt i Podaż

Ceny akcji są wyznaczane przez popyt i podaż. Jak wskazują te pojęcia, podaż wiąże się z dostępnością określonej akcji, a popyt to życzenie jej zakupu. Niska podaż i wysoki popyt podnoszą cenę akcji, a wysoka podaż i niski popyt ją obniżają.

Ważne Pojęcia Wykorzystywane w Handlu Akcjami

 • Raport Roczny - raport zawierający informacje o zarządzaniu firmą i o jej sytuacji finansowej.
 • Cena Ask - Cena po której sprzedający zamierza sprzedać swoje akcje.
 • Rynek Niedźwiedzi - odnosi się do rynku akcji znajdującego się podczas okresu spadku cen.
 • Cena Bid - Cena którą kupujący chce zapłacić za akcje.
 • Broker - Osoba która zawiera transakcje (kupna lub sprzedaży) w twoim imieniu za opłatą.
 • Rynek Byków - odnosi się do rynku akcji znajdującego się podczas okresu wzrostu cen.
 • Dywidenda - Cześć zysków, która wypłacana jest okresowo przez korporację swoim udziałowcom.
 • Wyniki Finansowe - Kwartalne oświadczenie przedstawiające szczegóły zysków lub strat korporacji.
 • Giełda - Miejsce w którym odbywa się handel
 • Pierwsza Oferta Publiczna(IPO) - Pierwsza publiczna oferta akcji firmy.
 • Płynność - Reprezentuje wolumen dostępny do kupna lub sprzedaży akcji.
 • Portfolio - Kolekcja instrumentów które posiada określony inwestor.
 • Sektor - Grupa akcji z tej samej branży.
 • Spread - Różnica między cenami kupna i sprzedaży określonych akcji.
 • Symbol - Skrót (najczęściej od jednego do czterech znaków) który reprezentuje określoną akcję na rynku.
 • Zmienność - Prędkość z jaką instrument porusza się w dowolnym kierunku. Im większe i szybsza są wahania cen akcji, tym jest ona bardziej zmienna - i ryzykowna.
 • Wolumen - Liczba akcji firmy, którymi handluje się w określonym czasie.

W Jaki Sposób Handlować Kontraktami CFD na Akcje?

Plus500 oferuje alternatywny sposób na handel Akcjami, przez Kontrakty na Różnice (CFD). To pozwala handlowcom na używanie dźwigni do spekulacji na ruchach cenowych wiodących firm, bez potrzeby inwestowania dużych kwot w instrument bazowy. To pozwala na wzmocnienie wszystkich zysków, ale oznacza też, że straty również są zwiększone. W przypadku niektórych dostawców kontraktów CFD, może to wiązać się z utratą więcej niż początkowego depozytu. Tym niemniej, zgodnie z wymaganiami FCA dla wszystkich firm oferujących kontrakty CFD, Plus500 oferuje ochronę przed ujemnym saldem, co oznacza, że maksmalna kwotą jaką ryzykujesz top twoje saldo konta.

Handlując kontraktami CFD na akcje możesza otworzyć albo pozycję KUP albo pozycję SPRZEDAJ, w zależności od tego, czy uważasz, że cena wzrośnie, czy spadnie. To zapewni możliwość zarabiania zarówno na rynkach rosnących, jak i opadających. Tym niemniej należy pamiętać, że kontrakty CFD to złożone instrumenty które wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy ze względu na dźwignię.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7