Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Co Wyznacza Ceny Akcji?

Ogólnie mówiąc, cena akcji firmy ciągle ulega zmianom i mają na nią wpływ wyniki i zyski firmy, jak również ogólne rynkowe i publiczne nastawienie względem firmy.

Popyt i podaż

Głównym czynnikiem określającym cenę akcji jest popyt i podaż. Jak wskazuje to pojęcie, podaż odnosi się do dostępności określonych akcji, a popyt to zapotrzebowanie na nie. Niska podaż i wysoki popyt podnoszą cenę akcji, a wysoka podaż i niski popyt obniżają ją.

Gdy aktualności i raporty wskazują na dobre wyniki firmy albo przewidują wzrosty w jej sektorze, popyt na jej akcje rośnie, a równocześnie wzrasta cena akcji. Z drugiej strony, negatywne wiadomości i prognozy sprawiają, że popyt się zmniejsza; inwestorzy będą mniej skłonni kupować akcje i bardziej skłonni je sprzedawać, co z kolei zwiększy podaż akcji na rynku i odpowiednio obniży jej cenę.

Na popyt i podaż akcji ma wpływ wiele czynników. Zobaczmy kilka z nich:

Finanse i Wyniki Korporacji

Firmy notowane na giełdach muszą publikować raporty w których znajdują się ich obecne zyski, przepływy pieniężne i prognozy wyników. Raporty i następujące ruchy cen po opublikowaniu tych raportów mogą wpłynąć na popyt i podaż na akcje spółki; dobre wyniki zwiększą popyt na jej akcje, a złe wyniki go zmniejszą.

Ogłoszenia o dywidendach mogą także wpłynąć na cenę akcji. Jeśli dywidendy będą wyższe niż się oczekuje, wówczas ceny akcji mają tendencje wzrostowe i na odwrót.

Zarządzanie i relacje wewnętrzne także odgrywają rolę w nastawieniu inwestorów do spółki, co z kolei wpływa na cenę akcji firmy. Jeśli zarządzanie jest stabilne i skuteczne, a firma jest znana z porządnej polityki odpowiedzialności społecznej, wówczas uznaje się ją za firmę, która będzie kontynuować rozwój i sukcesy rynkowe.

Ekonomia

Ceny akcji rosną zazwyczaj podczas ekonomicznego boomu i spadają w trakcie recesji. Stopy procentowe mogą także wpływać na ceny akcji. W warunkach niższych stóp procentowych, inwestorzy zazwyczaj szukają lepszych zwrotów w instrumentach o wyższym ryzyku. To generalnie prowadzi do większych wpływów na rynki papierów wartościowych. I jednocześnie, gdy stopy procentowe są wyższe, inwestorzy skorzystają z oferty wyższych stóp, ponieważ wiąże się to z mniejszym ryzykiem. To na ogół prowadzi do niższego popytu na papiery wartościowe. Oprócz tego uważa się, inflacja wpływa na możliwości zakupowe i wydawania środków spółki, jak również jej klientów i z tego powodu może wywoływać odpowiadające ruchy cenowe.

Siatka z ikonami dla finansów korporacyjnych, ekonomii, polityki i wyników

Polityka

Czynnik polityczne także odgrywają swoją rolę w kształtowaniu cen akcji, ponieważ w którym działają przedsiębiorstwa jest kształtowane przez rządy. Polityka wywiera bezpośredni wpływ na stosunki międzynarodowe, regulacje, politykę monetarną i fiskalną, tworzenie prawa, opodatkowanie i wiele innych aspektów gospodarki. To z kolei może wpływać na zdolność spółki do prowadzenia interesów, cenę podstawowych materiałów, procesy marketingu i dystrybucji oraz inne. I wszystkie te czynniki mogą mieć mocny wpływ na wyniki firmy.

Sentyment Rynku

Sentyment rynku to zbiorowa psychologia inwestorów, określająca co oni mogą myśleć o zmianach zachodzących na rynku. Sentyment rynku jest zazwyczaj określany na podstawie czynników wymienionych powyżej, jak również przez aktualności i reputację spółki, a cena akcji może znacząco wzrosnąć lub obniżyć się jeśli ogólny sentyment podąża w określonym kierunku.

Inwestorzy często wyznaczają swoje decyzje handlowe w oparciu o trendy, albo jadąc na fali trendu, albo tworząc pęd, albo wierząc, że trend się wkrótce odwróci i wychodząc przeciw niemu. Umiejętność odczytywania w którą stronę rynek się kieruje, bazująca na zamiarach inwestorów, może pozwolić na osiągnięcie zysku ze zmiany kierunku rynkowego.

Podsumowując

Na ceny akcji mają wpływ różnorodne czynniki, ale ostatecznie cena w danym momencie zależy od popytu i podaży w tym punkcie rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy krótkoterminowi będą ściśle śledzili trendy, inflację i czynniki ekonomiczne aby podjąć decyzje handlowe, a inwestorzy długoterminowi będą się skupiać na wynikach firmy i jej dochodowości.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7