Menu

Czołowe Akcje Europejskie

Przeciwnie do wielu innych obszarów, Europa nie posiada giełd, które obejmują cały region. Zamiast tego, akcjami europejskich spółek można handlować na kilku giełdach regionalnych: Giełdzie Londyńskiej, Euronext oraz Giełdzie Six Swiss i innych. To może czasem utrudnić porównanie przedsiębiorstw z różnych lokalizacji. Przedstawiliśmy przegląd kilku czołowych europejskich spółek pod względem kapitalizacji rynkowej i pochodzenia znajdujących się wśród największych notowanych publicznie giełd regionu.

Akcje Royal Dutch Shell

 • Własność Firmy:Właścicielami Royal Dutch Shell są zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni, a ci ostatni posiadają 61% akcji w obrocie. W obrocie jest około 3.916 miliarda akcji (w marcu 2021 roku).

 • Główna Siedziba: Haga, Holandia

 • Notowania Giełdowe na Świecie: Akcje spółki są notowane na Giełdzie Londyńskiej, Euronext Amsterdam oraz na Giełdzie w Nowym Jorku.

 • Przychód: $180,540 milionów (w 2020 roku)

 • Całkowita liczba pracowników: 87,000 (w grudzniu 2020 roku)

 • Kapitalizacja rynkowa: $108.12 miliarda (na I kwartał 2021 roku)

Royal Dutch Shell plc (RDSA-L) to spółka poszukiwań Ropy i gazu, zlokalizowana w Holandii, która poszukuje złóż zarówno w konwencjonalnych polach, jak i w skałach, łupkach oraz w formacjach węglowych. Jej główne segmenty oferują Zintegrowany Gaz, Przypływ, Odpływ oraz Odnawialne Źródła Energii i Rozwiązania Energetyczne (poprzednio Nowe Energie). Segment Zintegrowanego Gazu upłynnia i transportuje gaz, zmienia gaz ziemny w inne płyny, które zapewniają paliwa i inne produkty i nadzoruje projekty ze zintegrowaną aktywnością, takie jak produkcja lub marketing gazu. Segment Wpływu poszukuje i wydobywa ropę naftową, gaz ziemny oraz skroplony gaz ziemny, prowadzi marketing i transportuje ropę i gaz, w tym piaski roponośne, wydobywając bitumen z piasków i zamieniając go na syntetyczną ropę naftową. Segment Wypływu wytwarza produkty z ropy naftowej oraz chemikalia i jest zaangażowany w działalność marketingową.

Europejskie Akcje

Ceny ilustarcyjne.

Akcje ING

 • Własność Firmy: Dwóch największych inwestorów w ING to BlackRock, Inc. oraz Artisan Investments GP LLC. BlackRock, Inc. posiada około 7.4% akcji w obrocie ING na 29 stycznia 2021 roku. W obrocie jest około 3.9 miliarda akcji (na 29 stycznia 2021 roku).

 • Główna Siedziba: Amsterdam, Holandia

 • Notowania Giełdowe na Świecie: Akcje tej spółki są notowane na Euronext Amsterdam oraz Euronext Bruksela.

 • Przychód: $1.43 miliarda (dane z 1 kwartał 2021 roku)

 • Całkowita liczba pracowników: 57,000 (na 20 czerwiec 2021 roku)

 • Kapitalizacja rynkowa: $52 miliardy (na czerwiec 2021 roku)

ING Groep N.V. (INGA.AS) to instytucja finansowa dostarczająca usług bankowych. Segmenty Firmy obejmują Detal Holandia, Detal Belgia, Detal Niemcy i Detal Inne Kraje. Każdy dział jest odpowiedzialny głównie za konta oszczędnościowe, pożyczki dla firm, hipoteki oraz inne usługi pożyczkowe dla konsumentów w wyznaczonych obszarach. Linia dla firm Bankowości Detalicznej zapewnia produkty i usługi dla osób prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz dla średnich korporacji. Dodatkowo, segment Bankowości Hurtowej oferuje hurtowe usługi bankowe (pełny zakres produktów od zarządzania gotówką do finansów korporacyjnych), nieruchomości i leasing. W Australii, operacje bankowe tej firmy są dostarczane przez ING Bank (Australia) Limited (handlujący jako ING Direct) oraz przez ING Bank NV Oddział w Sydney.

Akcje Nestle

 • Własność Firmy: Właścicielem Nestlé są zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni, z instytucjonalnymi inwestorami posiadającymi 56% całkowitych akcji dopuszczonych do obrotu. W obrocie jest około 2.82 miliard akcji (w czerwcu 2021 roku).

 • Główna Siedziba: Vevey, Szwajcaria

 • Notowania Giełdowe na Świecie: Akcje tej spółki są notowane na giełzie SIX Swiss.

 • Przychód: $90,321 milionów (dane z 2020 roku)

 • Całkowita liczba pracowników: 273,000 (na 31 grudnia 2020 roku)

 • Kapitalizacja rynkowa: $270 miliardów (w czerwcu 2021 roku)

Nestle S.A. (NESN.VX) oferuje produkty w sferach żywienia, zdrowia i wellness. Segmenty firmy obejmuję Strefę Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (EMENA); Strefę Ameryk (AMS); Strefę Azji, Oceani i Afryki Sub-Saharyjskiej (AOA); Nestle Woda; Nestle Odżywianie oraz Inna Działalność. Firma prowadzi działalność międzynarodową w około 190 krajach na całym świecie i oferuje produkty w kategoriach, które obejmują zarówno napoje płynne i w proszku; wodę; produkty mleczne i lody; odżywianie i produkty lecznicze; dania gotowe i pomoce kuchenne; wyroby cukiernicze oraz dla zwierząt. Inna działalność biznesowa, w której uczestniczy firma, obejmuje operacje Nestle Professional, Nespresso, Nestle Health Science oraz Nestle Skin Health.

Akcje BP

 • Własność Firmy: Właścicielami BP są zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni, z inwestorami instytucjonalnymi posiadającymi 11% akcji w obrocie firmy. Około 3.4 miliarda akcji jest w obrocie (na marzec 2021 roku).

 • Główna Siedzina: Londyn, Anglia

 • Notowania Giełdowe na Świecie: Akcje tej spółki notowane są na Giełdzie Londyńskiej, Giełdzie we Frankfurcie oraz na Giełdzie w Nowym Jorku.

 • Przychód: $183.5 miliarda (w 2020 roku)

 • Całkowita liczba pracowników: 63,600 (na 31 października 2020 roku)

 • Kapitalizacja rynkowa: $91.06 miliardów (w lipcu 2021 roku)

BP p.l.c. (BP-L) to część globalnego przedsiębiorstwa, działającego na całym świecie. Firma oferuje klientom paliwa do transportu, energię dla ciepła i światła, zasilanie dla przemysłu i kilka produktów petrochemicznych, używanych w procesach tworzenia codziennych produktów, takich jak farby, ubrania oraz opakowania. Niektóre z segmentów BP obejmują Wpływ, Wypływ, Rosneft, a także Inna działalność biznesowa i korporacyjna. Działalność w eksploracji ropy i gazu ziemnego, rozwoju złóż i produkcji jest wykonywana w segmencie Wpływu. Segment Wypływu obejmuje globalny marketing i produkcję paliw, smarów i przemysł petrochemiczny Firmy. Rosneft to główna rosyjska działalność Firmy, z około 13 rafineriami w Rosji, a także trzema udziałami w trzech rafineriach w Niemczech, jednej w Indii, oraz jednej na Białorusi.

Akcje HSBC

 • Własność Firmy:Akcje HSBC mają zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni, z inwestorami instytucjonalnymi będącymi właścicielami 1.29% wszystkich akcji dopuszczonych do obrotu. W obrocie znajduje się około 4.08 miliarda akcji (na czerwiec 2021 roku).

 • Główna Siedziba: Londyn, Anglia

 • Notowania Giełdowe na Świecie: Akcje dostępne są na Giełdzie Londyńskiej, Giełdzie w Hongkongu, Giełdzie na Bermudach i na Giełdzie w Nowym Jorku.

 • Przychód: $66.2 miliarda (dane za 2020 rok)

 • Całkowita liczba pracowników: 226,059 (na 31 grudnia 2020 roku)

 • Kapitalizacja rynkowa: $117.8 miliarda (na lipiec 2021 roku)

HSBC Holdings plc (HSBA-L) to firma usług bankowych i finansowych, która zarządza produktami i usługami w trzech segmentach: Majątek i Bankowość Osobista (WPB), Bankowość Komercyjna (CMB) oraz Bankowość Globalna i Rynki (GBM). Działa w różnych regionach świata, w tym w Europie, w Azji, Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, w Ameryce Północnej i w Ameryce Łacińskiej. Segment WPB zapewnia Bankowość Detaliczną, Zarządzanie Ryzykiem, Zarządzanie Instrumentami oraz Ubezpieczenia. CMB dostarcza usług bankowych klientom komercyjnym, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom oraz średnim korporacjom i firmom. Niektóre z jego produktów obejmują kredyty i pożyczki, międzynarodowy handel i finanse, zarządzanie skarbcami i rozwiązania z zakresu płynności, ubezpieczenia komercyjne i inwestycje. GBM współpracuje z wieloma klientami rządkowymi, korporacyjnymi i instytucjonalnymi, oraz z prywatnymi inwestorami na całym świecie.

Akcje Linde

 • Własność Firmy: Właścicielem Linde plc są zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni, z inwestorami instytucjonalnymi będącymi właścicielami 78.4% wszystkich akcji w obrocie firmy. W obrocie znajduje się około 527 milionów akcji (na marzec 2021 roku).

 • Główna Siedziba: Dublin, Irlandia

 • Notowania Giełdowe na Świecie: Giełda w Nowym Jorku, Giełda we Frankfurcie

 • Przychód: $7.243 miliarda (dane za 1 kwartał 2021 roku)

 • Całkowita liczba pracowników: 74,207 (na 31 grudnia 2020 roku)

 • Kapitalizacja rynkowa: $152.21 miliarda (na lipiec 2021 roku)

Założony w 1879 roku Linde plc (LIN) działa jako spółka inżynieryjna i gazu przemysłowego, z zakładami zlokalizowanymi na świecie. Oferuje szeroki wybór produktów gazowych i usług na kilka rynków końcowych, w tym chemikalia i rafinowanie, żywność & napoje, elektronika, służba zdrowia, produkcja i metale. Dział inżynierii specjalizuje się w separacji i oczyszczaniu gazów, skraplaniu gazów, procesach termicznych oraz w częściach fabrycznych i maszynach turbo.

Europejskie akcje odzwierciedlają szeroki zakres działalności i branż które działają w tym regionie. Ta lista obejmuje kilka spośród dużych korporacji według kapitalizacji rynkowej, które mogą pomóc ci zaznajomić się z akcjami firm z różnych obszarów.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7