Menu

Czym są Indeksy?

Wskaźniki to zbiór instrumentów giełdowych, używanych do obserwacji wzrostu lub trajektorii branży lub sektora. Te całosektorowe narzędzia pozwalają nam spojrzeć na wyniki części rynku, aby lepiej poznać okazje inwestycyjne jakie tworzą się wraz z fluktuacjami rynkowymi.

S&P 500 (USA), DAX 40 (Niemcy) oraz FTSE 100 (Wielka Brytania) to zbiór największych firm każdego kraju, bazujący na ich kapitalizacji rynkowej. Podczas gdy indeks śledzi koszyk cen akcji, poprzez obserwację indeksu, handlowcy mogą zrozumieć szerokie ruchy rynkowe i zaplanować odpowiednio strategie inwestycyjne.

W jaki sposób wyliczane są indeksy giełdowe?

Aby lepiej zrozumieć jak wyliczane są indeksy, należy najpierw przekonać się w jaki sposób są zbudowane.

Każda giełda wymaga od notowanych na niej firm utrzymywanie wysokich standardów rachunkowości i sprawozdawczości. Firmy takie jak Standard & Poor's (S&P), Xetra, Financial Times Stock Exchange Group (FTSE) i inne oceniają te opublikowane raporty, po to aby dokonać audytu sytuacji i wzrostu firm notowanych na giełdach.

Po skompilowaniu, te firmy publikują swoje wnioski, na których od dziesięcioleci polegają globalni inwestorzy. S&P 500, DAX 40 Xetra i FTSE 100 w wiarygodny sposób przeprowadzają inwestorów zarówno przez czasy prosperity, jak i wyzwań, dostarczając uczciwego wglądu w sytuację największych firm na świecie.

Telefon komórkowy ze wskaźnikiem sektora

Ceny ilustarcyjne.

Czy mogę zarabiać na handlu indeksami?

Indeksy spadają i rosną codziennie. Wyliczane przez pogrupowanie podobnych sobie firm, handlowcy mogą używać tych narzędzi jako wskaźników całego rynku lub jego sektorów aby lepiej zrozumieć ruchy rynkowe.

Na przykład, po oświadczeniu wydanym przez Netflix, przewidujesz, że będzie miało ono pozytywny wpływ na całą branżę technologii. Możesz wtedy otworzyć pozycję Kup na US-Tech 100 w Plus500, mając nadzieję na zysk dzięki ruchom tego indeksu. Jeśli ten indeks rzeczywiście wzrośnie, możesz zamknąć swoją pozycję i zyskać na różnicy pomiędzy ceną zakupu i ceną zamknięcia. Z drugiej strony, jeśli indeks spadnie i zamkniesz swoją pozycję, poniesiesz stratę.

Jeśli przewidujesz, że wywoła to negatywny efekt na indeks, możesz otworzyć pozycję Sprzedaj. Jeśli cena rzeczywiście spadnie, możesz zamknąć swoją pozycję i osiągnąć zysk na tej różnicy. Ale jeśli wartość indeksu wzrośnie i zamkniesz swoją pozycję, poniesiesz stratę.

Korzyści z handlu indeksami

Handel indeksami może być efektywnym sposobem na dywersyfikację ryzyka handlowca, ponieważ dostarcza on szerszego dostępu do rynku w porównaniu z handlem indywidualnymi akcjami.

W handlu akcjami, fluktuacje w cenie akcji bazują na dużej liczbie czynników takich jak wydajność, dochód i pewność, że firma ma zdolność do wytworzenia ekscytujących produktów. Handlując indeksem, kilka jego składowych firm osiągających słabe wyniki niekoniecznie musi wpływać na wartość indeksu w jedną lub drugą stronę. Jeśli kilka składowych firm przedstawi straty lub słabe wyniki, indeks wciąż może wzrosnąć, co zależy od wagi tych firm. I jednocześnie, jeśli niektóre firmy przedstawią zyski, może spaść, jeśli mocniej ważone firmy odnotują straty.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7