Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Co Porusza Cenę Indeksu?

Indeksy to narzędzia do pomiaru wyników, wzrostu i zdrowia gospodarki albo jej sektora. Dzieki przeglądowi całościowych wyników najlepszych firm, tworzymy migawkę całego rynku lub całego sektora, której może nie udać się uchwycić tylko przez przegląd pojedynczej spółki akcyjnej.

Na przykład inwestycja $1,000 dolarów w firmę z branży technologicznej przynosi roczny zwrot 12%. Aby zrozumieć czy była to dobra inwestycja, powinniśmy porównać te 12% wzrostu do Nasdaq 100 w tym samym okresie jako benchmark, co pozwoli ocenić czy nasz zwrot był dobry, przeciętny czy poniżej przeciętnej.

Do niektórych z najpopularniejszych CFD na indeksy Plus500 należy S&P500 (USA500), DAX40 (Germany40), oraz FTSE 100 (UK100). Plus500 oferuje także własne sektorowe CFD na indeksy takie jak Indeks Krypto 10*, Indeks Konopii Indyjskich, Indeks Gigantów Nieruchomości i inne.

Choć obserwowanie indeksów o najleszpych wynikach i ich podróży do wzrostów z pewnością jest ekscytujące, ważne jest aby zrozumieć co wpływa na cenę indeksu.

Ekran laptopa z indeksami

Ceny ilustarcyjne.

Jak zbudowany jest indeks

Kompilując indeks (grupę) firm, ważne jest aby zmierzyć je w sposób który będzie użyteczny dla inwestorów.

Na przykładm w 1984 roku inwestorzy byli zainteresowani śledzeniem 100 najlepszych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Prywatna organizacja Financial Times Stock Exchange (FTSE) wzięła na siebie zadanie przeglądu raportów o zarobkach i ksiąg firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE).

Ich badanie pomogło zrozumieć ogólną wartość (kapitalizację rynkową) każdej firmy na giełdzie. Następnie wybrali oni 100 największych firm bazując na kapitalizacji rynkowej i zebrali je na liście. W każdym kwartale członkowie FTSE zbierają się aby dokonać przeglądu raportów o zarobkach, by wyznaczyć które firmy mogą pozostać na liście 100 największych, które firmy odpadną, a które firmy wypełnią opuszczone miejsca.

Plus500 oferuje handlowcom okazję do handlu CFD na te indeksy.

Jak wyliczana jest wartość indeksu

Może być trudno zrozumieć wyniki indeksu 100 największych firm Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (FTSE 100), kompilując w czasie tylko jego całkowitą wartość. Istnieją dwa popularne narzędzia matematyczne, których używa się aby zamienić biliony na łatwiejsze do przetworzenia tysiące które dzisiaj znamy z tego indeksu.

Wycena Kapitalizacji Rynkowej Skorygowanej o Wolne Udziały

Jeśli firma początkowo emituje 1000 akcji, niekoniecznie musi to znaczyć, że 1000 akcji będzie dostępnych do zakupu lub do handlu na otwartym rynku. Firma może zdecydować, że 850 akcji (85%) będzie przeznaczona do obrotu na Giełdzie Londyńskiej, natomiast pozostałe 150 akcji (15%) będzie przeznaczone dla dyrektorów firmy. Wartość firmy, w odniesieniu do indeksu, będzie wyliczana w oparciu o te 850 akcji dostępnych na otwartym rynku, wyłączając 15% nie przeznaczone do handlu. Pojęcia używane na opisanie tych akcji to ‘Wolne Udziały’ or ‘Wolne Akcje’, lub krócej ‘Wolne’.

Można to zobrazować w następujący sposób:

(Wszystkie udziały firmy - zablokowane udziały) X wartość Akcji = Wartość Wolnych Udziałów

W 1984 roku, FTSE skompilowało FTSE100 i nadało mu początkową wartość 1000 punktów. Aby osiągnąć tą liczbę, wykonano proste równanie:

Połączona Kapitalizacja Rynkowa Skorygowana o Wolne Udziały (Kapitalizacja Rynkowa) 100 największych firm LSE =1000

W następnym kwartale dokonano innego obliczenia (Nowa Suma Kapitalizacji Rynkowej/ poprzednia Suma Kapitalizacji Rynkowej) x 1000= wartość punktowa Q2 FTSE100

Używając tej metody, można przekonać się że tak jak rośnie wartość firm, tak samo rośnie wartość punktowa FTSE100.

Uwaga: Aby fundusze były tak stałe jak to tylko możliwe, firmy muszą udowodnić, że kapitalizacja rynkowa która jest odpowiednikiem pozycji #90 może spaść do pozycji 111 przed jej usunięciem.

Wycena według Ceny Ważonej

Inną metodą jest wycena akcji według kapitalizacji rynkowej firmy.

Aby tego dokonać, kompilujemy listę grupy firm, tak samo jak zrobione zostało to dla FTSE, poza tym, że tym razem patrzymy na cenę akcji każdej pojedynczej spółki. Jest to system używany przez Charlesa Dow i Edwarda Jonesa w stworzonym przez nich indeksie Dow Jones Industrial Average (DJIA) w 1885 roku.

Rozpoczęli oni od wzięcia 30 największych firm, które notowane są na giełdzie w Stanach Zjednoczonych i nadali wage pojedynczemu udziałowi każdej z firm. Aby wyliczyć wartość tego indeksu, wzięto dzielnik i użyto go do sporządzenia średniej wszystkich akcji.

Całkowita wartość każdego pojedynczego udziało dodane razem / dzielnik (np. 1000) = Wartość Indeksu

Uwaga: Wartość dzielnika nie jest ujawniona i jest zmieniana regularnie aby uniknąć nadmiernej zmienności.

Choć DJIA oraz S&P 500 mają często trend o tym samym kierunku, nie można ich ze sobą porównywać. Niektórzy krytycy metody Ceny Ważonej zauważają, że nie bierze ona pod uwagę splitów akcji, wprowadzania nowych akcji, albo innych fluktuacji.

Plus500 oferuje handlowcom okazję aby otwierać zlecenia CFD bazujące na tych wskaźnikach.

Zrozumieć Fluktuacje Indeksów

Teraz gdy przedstawiliśmy już sposoby na jakie można wyliczać wartość indeksów, możemy zrozumieć ich wycenę i jak przesuwają się w górę i w dół.

W czasie znaczących wydarzeń rynkowych takich jak katastrofy naturalne, międzynarodowe dysputy handlowe, albo epidemia Koronawirusa, akcjonariusze boją się, że wartość ich inwestycji może spadać. To zdenerwowanie wyraża się przez wyprzedaż ich akcji. Niektórzy akcjonariusze mogą być zadowoleni z tego że sprzedają udziały, wiedząc że jeśli będą długo trzymali tą inwestycję, istnieje szansa na to, że firma może zbankrutować, a wartość ich inwestycji wyparuje. Gdy rynki zalewa fala sprzedających, kupujący mogą nadejść i kupić te akcje po niższej cenie.

Z drugiej strony, nowe technologie, umowy handlowe, pozytywne raporty o zyskach, albo dowolny inny powód aby być optymistycznym wobec rynku, może prowadzić inwestorów do poważnych inwestycji w firmę, zwiększając popyt na akcje które mają stałą podaż.

Podczas gdy rośnie wartość firmy, połączona z popytem i podażą na jej akcje, zmienia się równocześnie cena akcji.

Biorąc pod uwagę wartość indeksu, firmy codziennie zwiększają i zmniejszają swoją wartość, a średnia może się przy tym wyrównać. To dlatego mimo że niektóre najlepsze firmy tracą, a wartość innych rośnie, średnia wartość indeksu może pozostać taka sama.

*Oferta produktu jest zależna od operatora.
Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7