Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Jakie są Główne Czynniki Wpływające na Ceny Towarów?

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, wzrost w globalnej gospodarce wywołał także wzrosty na rynku towarowym. Dzięki temu, że rynki finansowe stały się bardziej dostępne, wielu handlowców zwróciło się w stronę rynków towarowych aby szukać nowych okazji tradingowych. Rynek towarowy ma tendencję do doświadczania wysokiej zmienności, która może mieć wpływ na strategie handlowe używane przez handlowców. Istnieje kilka czynników kryjących się za wysoką zmiennością doświadczaną przez rynki towarowe; kluczowe czynniki obejmują popyt i podaż towaru, ruchy walutowe, sytuacje geopolityczne, politykę rządów i wzrost ekonomiczny.

Chmura słów o Towarach - popyt, podaż, ruchy cenowe i inne

Popyt i Podaż

Podczas gdy popyt i podaż na towary się zmienia, cena towarów równiez ulega zmianie. Fundamentalna zasada głosi, że ceny towarów rosną ze zwiększającym się popytem. Ceny rosną także w sytuacji, w której nastąpił spadek ogólnej podaży lub zapasy towaru. Z drugiej strony, cena towaru będzie spadać, gdy wystąpi zmniejszający się popyt i rosnąca podaż.

Ruchy Cenowe

Towary są generalnie wyceniane w USD. Podczas gdy szersza wartość USD rośnie lub spada, tak samo może zmieniać się cena towarów. Na przykład, jeśli USD doświadcza gwałtownego wzrostu wobec koszyka głównych walut, co zostaje wyrażone w towarach, może to spowodować spadek cen towarów takich jak Ropa Naftowa, jak również innych Surowce Energetycznych, Metali Szlachetnych i Produktów Rolnych. Oczywiście, rynki nie zawsze operują tak jednolicie, tym niemniej, takie czynniki zewnętrzne powinny być brane pod uwagę podczas handlu.

Sytuacje Geopolityczne

Niektóre towary są produkowane w regionach, które doświadczają dużej dozy politycznej niepewności. Na przykład, ropa naftowa jest w większości produkowana przez kraje Bliskiego Wschodu. To oznacza, że na ceny ropy Brent i WTI mocno wpływają napięcia występujące historycznie w tym regionie. Na przykład, gdy USA nakłada sankcje ekonomiczne na Iran, ceny ropy naftowej na rynku generalnie idą w górę ze względu na oczekiwane odcięcie dostaw irańskiej ropy na rynek.

Wzrost Ekonomiczny

Dobrobyt kraju także może wpływać na ceny towarów. Dzieje się tak, ponieważ dobrobyt gospodarczy kraju determinuje możliwości nabywcze jego populacji. Ten efekt jest najlepiej widoczny, gdy dany kraj jest głównym producentem albo użytkownikiem tego towaru. Dobrym tego przykładem jest przypadek Wenezueli. Choć jest to duży producent ropy naftowej, jego rządz zniszczył sektor naftowy przez brak inwestycji, korupcję i niedobory gotówki. To z kolei sparaliżowało gospodarkę i doprowadziło do hiperinflacji. Co więcej, ekonomiczne sankcje nałożone na Wenezuelę jeszcze bardziej ograniczyły produkcję ropy, jej eksport i dochód krajowy.

Matka Natura

Matka Natura także odgrywa decydującą rolę w wyznaczaniu cen towarów, szczególnie w sektorze rolnym. Korzystna pogoda może wywołać bogate zbiory, prowadzące do nadpodaży towaru, podczas gdy zła pogoda zniszczy żniwa, prowadząc do braków w podaży towaru na rynku. Niekorzystna pogoda może także wpływać na cenę oleju opałowego i Gazu Ziemnego na rynku. Chłodne dni mogą skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne, co z kolei podniesie ceny.

Koszty Przechowywania i Transportu

Choć zazwyczaj nie jest to główny czynnik, koszty transportu mogą także odgrywać rolę w ruchu cenowym towarów. Na przykład, tankowce ropy naftowej czasem funkcjonują jako jej magazyny w okresach nadpodaży. Skutkiem takiego działania jest zebranie dostępnych tankowców z rynku transportowego, czego rezultatem są wyższe ceny dostaw.

Podsumowanie

Jak powyżej wykazano, istnieje wiele czynników które odgrywają rolę w wyznaczaniu cen towarów. Niektóre z tych czynników, takie jak polityki rządów, są przewidywalne, a inne czynniki, takie jak Matka Natura, są nieprzewidywalne. To bardzo ważne, aby zapoznać się ze wszystkimi głównymi czynnikami, takimi jak wymienione powyżej, dzięki czemu będziecie mogli być lepiej przygotowani do handlu na rynku towarowym. Handel towarami cechuje wysokie ryzyko, a więc ważne jest użycie strategii zarządzania ryzykiem i wybór niezawodnego i doświadczonego dostawcy takiego jak Plus500, który działa profesjonalnie i według ścisłych reguł regulacyjnych. Dostawcy tacy jak Plus500 oferują handel towarowy na platformie online w formie kontraktów na różnice (CFD).

Ten artykuł zawiera ogólne informacje, które nie biorą pod uwagę twoich osobistych okoliczności.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7