Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Czym są Towary?

Towary definiuje się jako produkty handlowe, które występują w naturalny sposób w ziemi, albo są uprawiane w ramach rolnictwa. Towary odgrywają kluczową rolę w określaniu cen na innych rynkach finansowych, gdyż są one używane jako wkład w procesach produkcyjnych - w szerszym kontekście w gospodarkach narodowych i wpływają szczególnie na ceny firm notowanych na giełdach. Zmiany w cenach towarów mają tendencję do wpływania na cały łańcuch dostaw. Dobrym tego przykładem jest wzrost cen ropy naftowej ze względu na geopolityczne zawirowania w krajach będących głównymi producentami ropy. Podczas kryzysu energetycznego w latach 70., ceny ropy naftowej wzrosły gwałtownie jako rezultat “embargo na ropę” nałożonego przez USA przez członków Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC). Rezultatem tego embargo był dramatyczny wzrost cen ropy naftowej, powodujący poważną inflację w globalnej gospodarce.

Historia Giełd Towarowych

Chicago Board of Trade (CBOT) została założona w 1848 roku i jest najstarszą na świecie giełdą futures i opcji. Giełda zajmuje się głównie obrotem takimi towarami jak kukurydza, etanol, złoto, owies, ryż, srebro, soja i pszenica. Tym niemniej, należy wziąć pod uwagę, że CBOT połączyła się z Chicago Mercantile Exchange (CME) w 2007 roku, tworząc CME Group.

Chicago Mercantile Exchange (CME) została założona w 1898 roku początkowo jako wiodąca rolnicza giełda towarowa znana jako Chicago Butter and Egg Board. CME jest dziś największą na świecie giełdą futures i opcji, oferującą różne kontrakty towarowe futures, jak również finansowe instrumenty pochodne na produkty, co obejmuje również waluty i stopy procentowe.

New York Board of Trade (NYBOT) została założona w 1870 roku jako New York Cotton Exchange. Później, w 2004 roku, została połączona z Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) aby utworzyć NYBOT. Dziś, NYBOT oferuje głównie kontrakty na futures i opcje dla fizycznych towarów takich jak kakao, kawa, bawełna, cukier i sok pomarańczowy. Zajmuje się ona także handlem walutowym, stopami procentowymi i indeksami rynkowymi.

Wczesna wersja New York Mercantile Exchange (NYMEX) założona w 1872 roku zajmowała się głównie produktami mlecznymi. Do 1994 roku, NYMEX połączył się z Commodity Exchange (COMEX) aby stać się największa giełdą fizycznych towarów swoich czasów. Jednakże w rezultacie globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku, połączyła się ponownie z CME Group z Chicago. Dla handlu towarowego poza USA, do głównych giełd należą London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), London Metal Exchange oraz Tokyo Commodity Exchange.

Podstawowy Podział Towarów

Towary mogą być najszerzej podzielone na dwa główne typy, 'Towary Twarde' oraz 'Towary Miękkie'. Pojęcie twardych towarów odnosi się do tych towarów, które wymagają wydobycia albo wykopania. Przykłady tych towarów obejmują rudę żelaza, ropę naftową i metale szlachetne. Z drugiej strony, miękkie towary to zazwyczaj produkty rolne takie jak kawa, kukurydza, bawełna, pszenica i zwierzęta gospodarskie, takie jak wieprzowina i żywe bydło.

Podklasyfikacja Towarów

Towary można następnie sklasyfikować w kilku podkategoriach takich jak towary rolnicze, (pszenica, soja i cukier). Podkategoria “Energie” odnosi się do towarów takich jak ropa naftowa, olej opałowa, benzyna i gaz ziemny. Metale towarowe mogą być pogrupowane na metale szlachetne takie jak Złoto, Srebro i Platyna, albo podstawowe (nieszlachetne) metale takie jak miedź i aluminium. “Towary zwierzęce” odnoszą się do produktów mięsnych, takich jak bydło mięsne, żywe bydło i wieprzowina.

W Jaki Sposób Handlować Towarami?

Ci którzy chcą handlować towarami, mogą to zrobić na kilka sposobów - na przykład możesz handlować kontraktami futures na Giełdzie Futures. Kontrakt futures wymaga od posiadacza kontraktu Kupna albo Sprzedaży towaru po określonej cenie, w przyszłej dacie dostawy.

Alternatywnie, możesz użyć kontraktów CFD aby spekulować na ruchach cenowych towaru, jak w przypadku platformy Plus500. Większość instrumentów towarowych oferowanych na Plus500, bazuje na kontraktach futures z głównych światowych giełd. Obejmuje to Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), i New York Board of Trade (NYBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) oraz Intercontinental Exchange (ICE).

Ekran laptopa WebTradera z najbardziej popularnymi towarami

Ceny ilustarcyjne.

Ten artykuł zawiera ogólne informacje, które nie biorą pod uwagę twoich osobistych okoliczności.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7