Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Budowanie Towarowej Strategii Handlowej

Budując strategię handlową dla towarów, powinieneś rozpocząć od dokładnego zbadania towaru w które chcesz zainwestować. Dobrym miejscem aby zacząć jest przeczytanie raportów, skompilowanych przez firmy badawcze i brokerskie. Powinieneś także śledzić codzienne wiadomości związane z towarem, dostarczane przez renomowanych dostawców usług finansowych.

Typy Towarowych Strategii Handlowych

Decydując kiedy wejść i wyjść z rynku, większość handlowców polega na analizach technicznych które pomogą im uchwycić idealny czas, aby wykonać odpowiedni ruch. Jednakże analiza techniczna to tylko część wizji. Należy także polegać na analizie fundamentalnej wydarzeń makroekonomicznych oraz na zasadach popytu i podaży, które mogą dostarczyć krytycznych analitycznych informacji , które pomogą ci podjąć najlepsze decyzje handlowe. Gdy zdecydujesz się już na strategię handlową, możesz przetestować ją na Darmowym Koncie Demo Plus 50, aby zobaczyć jak sprawdzi się ona w symulacji. Platforma tradingowa Plus500 oferuje ponad 90 zaawansowanych wskaźników technicznych, wliczając w to wskaźniki obrotów, jak również Kalendarz Ekonomiczny w czasie rzeczywistym obejmujący ważne wydarzenia i oświadczenia, które mogą być użyte do analizy fundamentalnej.

Ekran Aplikacji iPhone z gazetą o tytule ‘Handluj Towarami’

Ceny ilustarcyjne.

Strategie Handlowe Ograniczonego Zasięgu

W handlu ograniczonego zasięgu, zasadniczo próbujesz wykonać handel (otwieranie lub zamykanie twoich pozycji rynkowych) blisko końcowego dna, na poziomie wsparcia zakresu cenowego albo sprzedać w górnym końcu, na poziomie oporu tego zasięgu. Kluczem do sukcesu w strategii tradingowej zasięgu jest zdolność do prawidłowego zidentyfikowania warunków rynkowych wykupu i wyprzedaży. Aby tego dokonać, handlowcy mogą użyć wskaźników technicznych takich jak Relative Strength Index (RSI), Wskaźniki Stochastyczne i Wskaźniki Momentum, aby pomóc zmierzyć warunki rynkowe poziomów wyprzedaży i wykupu.

Strategie Handlowe Wybicia

Handel z wybiciem to próba wejścia w rynek gdy cena akcji wykracza poza zdefiniowany zakres cenowy. Wybicie następuje wtedy, gdy cena akcji wykracza poza zakres zdefiniowanego poziomu wsparcia lub oporu przy zwiększonych obrotach i handel z wybiciem jest ogólnie określany jako ten, w którym handlowiec przyjmuje pozycję długą po tym jak cena akcji "wybija się" powyżej oporu lub gdy przyjmuje krótką pozycję po tym jak akcja “przebija się” poniżej wsparcia. Jeśli rynek handluje powyżej dobrze zdefiniowanych poziomów oporu (handel na nowe maksima), silne pokrycie krótkich pozycji będzie skutkowało w rynku handlującym znaczącym wzrostem. I przeciwnie, jeśli cena instrumentu przebija się przez dobrze zdefiniowanie wsparcie (nowe minima), likwidacja pozycji długich będzie skutkować gwałtownym ruchem w dół.

Jeśli widzisz nowe maksima, będziesz zmierzać do otwarcia pozycji kupna towaru (‘idź długo’). Z drugiej strony, jeśli widzisz, że cena towaru osiąga nowe minima, będziesz zmierzać do otwarcia pozycji sprzedaży towaru tzn. ‘iść krótko’.

Analiza techniczna używana jest do zidentyfikowania określonych poziomów “Wybicia”.

Strategie Handlowe Bazujące na Analizie Fundamentalnej

Handlując za pomocą wybicia lub zasięgów, handlowcy powinni starać się przestrzegać określone zasady w odniesieniu do określenia czasu Kupna lub Sprzedaży, aby osiągnąć pewien poziom sukcesu. Ta sama zasada wiąże się z analizą fundamentalną. W analizie fundamentalnej twoja uwaga powinna kierować się na popyt i podaż towaru którego handlem jesteś zainteresowany. Na przykład, przyjmijmy że chcesz handlować Ropą zgodnie z wiadomościami, że wybuchła wojna w kraju Bliskiego Wschodu, który jest głównym producentem ropy naftowej. Twoja analiza fundamentalna może wskazywać, że podaż ropy naftowej będzie ograniczona, prowadząc do możliwych niedoborów na rynku i z tego powodu do wzrostu cen. Analiza fundamentalna może okazać się odrobinę wymagająca, jako że wymaga podstawowego rozumienia zasad makroekonomicznych.

Zarządzanie Ryzykiem w Handlu Towarami

Oprócz przyjęcia odpowiedniej strategii handlowej, ważne jest także, abyś przyjął odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem by spróbować zminimalizować twoje potencjalne straty. Rynki towarowe są wysoce zmienne i niekorzystne ruchy cenowe mogą skasować cały twój stan konta, jeśli nie uda ci się monitorować znaczących zagrożeń dla twojej otwartej pozycji. Niektóre z narzędzi, jakie możesz w tym celu użyć, które pomogą ci zarządzać ryzykiem w handlowaniu kontraktami CFD na towary, to zlecenie ‘Stop Strata’ oraz ‘Zlecenie Stop Kroczące’. Z ustawioną Stop Stratą, twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte po tym, gdy rynek osiągnie wyznaczoną cenę. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że ‘Stop Strata’ nie gwarantuje wykonania po dokładnie wyznaczonej przez ciebie cenie, ponieważ cena potrafi czasem osiągną “lukę” ze względu na poślizg cenowy. Jeśli chcesz upewnić się, że twój handel zamknie się dokładnie w wyznaczonej cenie, Plus500 zapewnia także ‘Zatrzymanie Gwarantowane’, który może być aktywowany za dodatkową opłatą. ‘Zlecenie Stop Kroczące’ działa podobnie jak zlecenie ‘Stop Strata’, poza tym, że limit jest ustawiony jako procentowy w punktach (lub w pipsach) - w przeciwieństwie do wartości bezwzględnych.

Ten artykuł zawiera ogólne informacje, które nie biorą pod uwagę twoich osobistych okoliczności.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7