Menu

Co Wpływa na Cenę NASDAQ?

Nasdaq 100 (US-Tech 100) to indeks który obejmuje 100 największych firm spoza branży finansowej, którymi handluje się na Giełdzie Nasdaq. Wybiera się je pod względem wielkości kapitalizacji rynkowej i nadaje się im różne wagi w indeksie, w zależności od ich wielkości.

Na cenę tego Indeksu mają ostatecznie wpływ te same wydarzenia gospodarcze, które wpływają na cenę samych akcji znajdujących się w tym Indeksie. Zyski firmy, potencjał wzrostu, siła dolara amerykańskiego oraz aktualności to tylko kilka czynników które handlowcy zazwyczaj rozważają, przygotowując się do handlu kontraktami CFD na US-Tech 100.

Jak wyliczany jest Nasdaq 100?

Działając jako zmodyfikowany ważony indeks kapitalizacji rynkowej, 10 największych firm Nasdaq 100 obejmuje około 54.6% (w listopadzie 2020) wartości indeksu. W ciągu ostatnich 20 lat, te najwyższe pozycje zostały zdominowane przez sektor technologii, który urósł w szybszym tempie niż jakikolwiek inny sektor.

Ten proces ważenia ogranicza wpływ największych firm wchodzących w skład indeksu, co różni Nasdaq100 od klasycznych indeksów kapitalizacji rynkowej, takich jak S&P 500 albo FTSE100 (UK100), albo indeksów ważonych cenowo, takich jak Dow Jones Industrial Average (US 30 - Wall Street).

Chmura słów o Nasdaq.

Co Wpływa na Cenę Indeksu Nasdaq 100?

Istnieją różne czynnii, które mają wpływ na ruch cenowy Nasdaq 100.

Cena Akcji

Waga nadawana każdej firmie obecnej w Nasdaq100 wpływa na to, jak indywidualna cena akcji zmienia ogólną wartość indeksu. Ten indeks jest ważonym zbiorem cen akcji; ogólnie rzecz biorąc, rosnące ceny akcji zwiększą wartość tego indeksu, a opadające ceny akcji go zmniejszą. To ważne, aby pamiętać że w przypadku Nasdaq100, akcje firm są ważone w różny sposób, w zależności od ich kapitalizacji rynkowej.

Na przykład, jeśli ceny akcji Apple, Microsoft oraz Amazon wzrosną jednocześnie jednego dnia, ich łączny wpływ na Nasdaq100 może przesunąć wyżej wartość indeksu, ponieważ zazwyczaj te trzy firmy mają najwyższą wagę. Jednocześnie jednak, jeśli ceny akcji wszystkich innych firm spadną tego samego dnia, możliwe będzie, że wartość indeksu spadnie, ponieważ bazuje on na zbiorowej wycenie bazowych akcji.

Opinie Handlowców

Opinie handlowców wpływają na Nasdaq 100 poprzez wpływ na wartości bazowych akcji. Uwaga handlowców wpływa na możliwe zmiany cen akcji akcji będących podstawą Nasdaq 100. Ceny akcji mogą także wzrosnąć po obwieszczeniu wyników kwartalnych lub oczekiwanego wzrostu ze względu na nieoczekiwane zdarzenie.

Sprzedaż lub kupno dużej ilości akcji wybranej firmy może być wystarczającym czynnikiem do ruchu cenowego, ponieważ przyciąga uwagę większej liczby handlowców. Gdy cena instrumentu bazowego zaczyna się zmieniać, wartość indeksu także się przesuwa.

Ponieważ jest to indeks ważony, znaczący wzrost lub spadek ceny akcji tylko jednej z 10 największych firm może potencjalnie zmienić cenę całego indeksu.

Wydarzenia polityczne

Wydarzenia polityczne mają potencjał wsparcia lub utrudnienia aktywności biznesowej. Nowa polityka może mieć potencjał wpływu na zdolność branży do prowadzenia interesów, co może mieć wpływ na cały indeks, jeśli firmy wchodzące w jego skład będące skoncentrowane w tej branży.

Na przykład, jeśli rząd Stanów Zjednoczonych nagle zadeklaruje, że firmy działające w USA nie mogą już sprzedawać swoich produktów do krajów zagranicznych, może to negatywnie wpłynąć na cenę akcji w całej branży.

Istnieje wiele sił które wpływają na indeks Nasdaq 100 oraz na firmy, które są w nim notowane. Zysk, opinie handlowców, siła, jak również inne czynniki, wszystko to ma potencjał do zmiany cen tego modyfikowanego indeksu ważonego cenowo kapitalizacją rynkową.

To ważne dla handlowców, aby mieli świadomość ruchów cenowych i aktualności ze świata, dzięki czemu mogą być na bieżąco z wahaniami rynku.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7