Menu

Czym jest S&P 500?

Indeks Standard & Poor's 500, lepiej znany jako S&P500 albo po prostu S&P, to zbiór 500 największych korporacji notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych, ważonych według ich kapitalizacji rynkowej. Rzeczywiście obejmuje on 505 pozycji, ponieważ kilka z tych firm ma kilka klas akcji na liście. Na przykład, Alphabet obejmuje zarówno notowania akcji Class A (GOOGL), jak i Class C (GOOG). Ten indeks zostaje mierzony przez kapitalizację ważoną akcji w wolnym obrocie od 2005 roku. To oznacza, że tylko akcje każdej firmy, które są dostępne na rynku publicznym są wliczane w notowaniach pod względem kapitalizacji rynkowej. Składniki tego indeksu są notowane na Giełdzie w Nowym Jorku lub na NASDAQ, na którym obraca się od 9:30 do 16:00 czasu EST, za wyjątkiem świąt wolnych od handlu.

Firmy S&P 500 (USA 500) są podzielone na 11 sektorów: Usługi Telekomunikacyjne, Produkty Luksusowe, Produkty Konsumpcyjne, Energia, Usługi Finansowe, Służba Zdrowia, Przemysł, Materiały, Nieruchomości, Technologia i Usługi Komunalne. Pozwala to handlowcom obserwować nie tylko indeks jako całość, ale także wyniki firm w obrębie pojedynczych branż. Zapewnia to większy poziom dywersyfikacji niż handle akcjami pojedynczych spółek.

Smartfon z ekranem S&P 500.

Ceny ilustracyjne.

Kto jest odpowiedzialny za S&P 500?

S&P 500 jest utrzymywany przez S&P Dow Jones Indices, spółkę joint venture pomiędzy S&P Global, która dawniej nazywała się McGraw Hill Financial, News Corp., która jest właścicielem Dow Jones, a CME Group. Poza operowaniem indeksem S&P500, S&P Dow Jones Indices obsługuje także S&P 1500, S&P Global 1200 oraz S&P 100. Ten indeks jest czołowym indeksem na świecie, mierzonym pod względem kapitalizacji znajdujących się w nim firm.

W 1941 roku, Standard Statistics Company połączyła się z firmą Poor’s Publishing tworząc Standard & Poor’s. S&P najpierw poszerzyło się do 500 firm w 1957 roku, choć firma Standard Statistics najpierw opracowała mniejszy indeks giełdowy w 1923 roku. Fundusze wspólne były dostępne do handlu bazując na tych notowania od 1976 roku.

Czy S&P 500 jest Wyliczany?

Obliczając wartość indeksu S&P 500, po pierwsze wyliczana jest kapitalizacja rynkowa w wolnym obrocie dla każdego komponentu. To oznacza, że akcje które są publicznie dostępne dla każdej firmy są mnożone przez wartość akcji, aby uzyskać akpitalizacje rynkowe tych firm. Następnie kapitalizacje rynkowe są do siebie dodawane, aby stworzyć indeks kapitalizacji rynkowej. W końcu, kapitalizacja rynkowa każdej firmy jest dzielona przez kapitalizację rynkową indeksu, aby stworzyć średnią ważoną dla tej firmy. Im większa waga firmy, tym większy wpływ będzie miała na indeks, gdy jej cena się zmieni. Jest to podobne do innych indeksów rynkowych o wartości ważonej, takich jak FTSE 100 (UK 100) i NASDAQ (US-TECH 100).

Wartości S&P 500 są obliczane co 15 sekund przez Ultronics Systems Corp., która robi to od 1962 roku. Aby zostać włączoną do indeksu, firma musi być dostępna do handlu na NYSE lub NASDAQ. Jednakże w 2019 roku, średnio tylko około 70% przychodów każdej z firm pochodziło z działalności w Stanach Zjednoczonych. Na 4 marca 2021 roku, 10 największych firm na tej liście obejmuje około 27% kapitalizacji rynkowej tego indeksu.

Czy S&P 500 Można Handlować jak Instrumentem?

S&P 500 można handlować albo jako funduszem wzajemnym, albo funduszem ETF na który składają się akcje lub kontrakty futures. Może być także używany jako instrument bazowy dla handlu kontraktami CFD. W handlu kontraktami CFD, zamiast kupować bezpośrednio akcje wchodzące w jego skład lub kontrakty futures, możesz albo otworzyć pozycję Kup, jeśli uważasz, że wartość indeksu wzrośnie, lub możesz otworzyć pozycję Sprzedaj, jeśli czujesz, że wartość indeksu spadnie.

Handlowcy mogą używać także Opcji na Kontrakty CFD*, aby spekulować na S&P 500, składając zlecenia kupna i sprzedaży oraz Zlecenia Put i Call na Opcje na Kontrakty CFD. Zlecenie sprzedaży na Opcję Put na Kontrakt CFD jest składane, jeśli handlowiec uważa, że wartość indeksu osiągnie lub przekroczy cel lub cenę “wykonania” w z góry określonym czasie. Zlecenie sprzedaży na Opcję Call na Kontrakt CFD jest składane, jeśli handlowiec wierzy, że indeks będzie dostępny do handlu poniżej ceny wykonania po tym jak Opcja wygaśnie.

*Dostępność instrumentu zależna od regulacji.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7