Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Jak Handlować S&P 500?

Na S&P 500 składa się 500 firm o największej kapitalizacji rynkowej, które są w obrocie w Stanach Zjednoczonych. Indeksem S&P 500 (USA 500) można handlować pośrednio za pomocą funduszy wzajemnych, albo poprzez fundusze ETF na które składają się akcje lub kontrakty futures, albo można nim handlować za pomocą Kontraktów na Różnice (CFD).

Handlowcy mogą wybrać odpowiednik handlu S&P 500 przez zakup akcji lub kontraktów futures każdej z 500 firm. Tym niemniej, byłoby trudne i czasochłonne utrzymywać odpowiednią mieszankę takich akcji w koszyku.

Handlowcy mogą także współpracować z brokerem, kupując fundusze wzajemne lub fundusze ETF, w skład których wchodzi reprezentacja akcji z S&P 500, albo kontraktów futures w ich koszyku. Zostały one już przygotowane w taki sposób, aby reprezentować skład tego indeksu. Jednakże brokerzy mają tendencję do naliczania dużych opłat w formie prowizji i mają niższe czasy wykonania niż inne alternatywy.

Chmura słów S&P 500.

Handel na S&P 500

Handlowcy mogą wybrać kontrakty CFD do handlu S&P 500 na platformie Plus500. W ten sposób może handlować na ruchach cenowych S&P 500 bez potrzeby zakupu żadnego z instrumentów bazowych. Handel CFD pozwoli ci na handlowanie tym indeksem przy użyciu dźwigni, co oznacza, że musisz złożyć tylko część wartości twojej pozycji gdy dokonujesz handlu, zamiast całej wartości pozycji, tak jak w przypadku, gdy kupujesz fundusze wzajemne lub fundusze ETF.

Platforma Plus500 oferuje szybkie wykonanie handlu, co potencjalnie zmniejsza poślizg. Dodatkowo, handel kontraktami CFD z Plus500 na indeksy nie powoduje naliczenia prowizji, a instrumenty są oferowane z niewielkimi spreadami.

Handlowcy kontraktami CFD mogą potencjalnie zyskiwać na spadający rynkach. Na platformie Plus500, handlowcy mogą otwierać pozycji Kup lub Sprzedaj (iść ‘długo’ lub iść ‘krótko’). Gdy handlowcy idą długo, wierzą, że cena tego indeksu w przyszłości wzrośnie. Tym niemniej, inaczej niż w przypadku funduszy wzajemnych i funduszy ETF, handlowcy mogą także iść krótko, jeśli wierzą, że cena indeksu spadnie w przyszłości. W obu przypadkach, handlowcy powinni pamiętać, że handel kontraktami CFD jest ryzykowny i może skutkować stratą ich całego kapitału.

Używają platformy Plus500, istnieją dwa sposoby na handel S&P 500 używając kontraktów CFD, kontraktów futures CFD i opcji na kontrakty CFD.*

Kontrakty Futures CFD - Handel kontraktami futures wiąże się z otwieranim pozycji kupna i sprzedaży na instrument, a następnie ze zdobyciem zysku lub poniesieniem straty na różnicy w cenie instrumentu od początku do końca transakcji. Handlowcy otwierają pozycje Kup (lub Długie), jeśli wierzą, że cena instrumentu wzrośnie w przyszłości. Handlowcy otwierają pozycję Sprzedaj (lub Krótką) jeśli wierzą, że cena instrumentu spadnie w przyszłości.

Opcje na Kontrakty CFD* - Handlując opcjami na kontrakty CFD, handlowcy spekulują na przyszłej cenie (cenie wykonania) instrumentu bazowego takiego jak akcja, indeks lub towar. Aby uzyskać więcej informacji o handlu opcjami, możesz przeczytać więcej tutaj.

Korzyści z handlu kontraktami CFD na S&P 500

Dźwignia

Handel kontraktami CFD z dźwignią i niewielkimi spreadami może dostarczyć większego potencjału zarówno dla zysków, jak i dla strat w porównaniu z tradycyjnymi funduszami wzajemnymi i funduszami ETF, które pozyskuje się bez dźwigni przez brokerów. Z funduszami wzajemnymi i funduszami ETF, musisz kupować pozyche S&P 500 w skali 1:1, używając pełnej wartości tego instrumentu. Z drugiej strony kontrakty CFD, wymagają od ciebie wyłożenia tylko małego procenta wartości indeksu. Jednakże każdy zysk lub strata jest taka sama, jakbyś odłożył pełną wartość pozycji.

Jeśli indeksem handluje się z dźwignią 1:5, musisz odłożyć 20% wartości instrumentu, a jeśli dźwignią 1:20, musisz odłożyć tylko 5% wartości otwarcia tego instrumentu. Gdy handel się zamknie, twój zysk lub strata są obliczane na bazie całej wartości twojej pozycji, a nie kwoty, która została odłożona do otwarcia tej transakcji handlowej. To ważne, aby pamiętać, że zarówno twoja okazja do zarobku, jak i twoje potencjalne straty są wzmacniane gdy używasz dźwigni.

Na przykład, jeśli chcesz otworzyć 10 pozycji Kup na S&P 500, w czasie gdy idneks osiągnął cenę $3840 z dźwignią 1:20, musisz odłożyć tylko $192 za każdą pozycję którą chcesz zlecić, zamiast pełnego $3840. Jeśli cena pójdzie w górę do $4000, zarobisz $1600. Jeśli jednak cena spadnie do $3680, stracisz $1600.

Błyskawiczne wykonanie

Handel kontraktami CFD może być otwarty w ciągu kilku sekund na platformie Plus500, potencjalnie zmniejszając znacznie efekt poślizgu. Dzięki temu łatwiej jest poznać cenę, po której twoja pozycje rzeczywiście się otworzy lub zamknie. Fundusze wzajemne i fundusze ETF na ogół cechuje zwiększone ryzyko poślizgu, ponieważ ich czas rozliczenia jest dłuższy, a ceny mogą zmieniać się w czasie jaki mija od złożenia twojego zlecenia do jego wykonania. Poślizg moze być albo negatywny, jeśli otrzymasz gorszą cenę niż żądana, albo pozytywny, jeśli otrzymasz lepszą cenę niż żądana.

*Dostępność instrumentów podlega regulacji.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7