Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Czym jest “Zamknięcie w momencie zysku” ?

Funkcja ta pozwala określić kurs (cenę) po osiągnięciu którego pozycja ma zostać zamknięta, w celu ochrony Twoich zysków. Po osiągnięciu tego kursu, pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Funkcja ta jest darmowa, nie gwarantuje natomiast, że Twoja pozycja zostanie zamknięta dokładnie na takim pułapie cenowym, jaki określiłeś.

Na przykład: Stawki Sprzedaży/Kupna spółki Alphabet wynoszą $500/$498.
Kupujesz 10 CFD spółki Alphabet. Składasz zlecenie “Zamknięcie w momencie zysku” dla kursu sprzedaży $550.
Kurs sprzedaży spółki Alphabet zwiększa się do $550 → zatrzymanie zostaje uruchomione, a pozycja zostaje zamknięta przy cenie $550. Jeżeli kurs sprzedaży spółki Alphabet wzrośnie do poziomu wyższego, niż $550, pozycja zostanie zamknięta przy kolejnym możliwym kursie stawce, który przekroczy kurs wyznaczony przez Ciebie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!
E-mail

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.