Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Dostarczenie dokumentów identyfikacyjnych

Jak wysłać mój dokument tożsamości ze zdjęciem oraz inne dokumenty?

Aby przesłać dokumenty, przejdź do głównego ekranu handlowego i wybierz "Menu" → “Konto” → “Prześlij dokumenty” / “Zweryfikuj konto”. Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również wysłać dokumenty a pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej.

Dowiedz się więcej

Jakie muszę przesłać dokumenty?

Przed rozpoczęciem dokonywania transakcji przez klienta na nowym koncie (nawet jeżeli posiadał on już kiedyś konto) musimy przeprowadzić weryfikację jego tożsamości oraz adresu zamieszkania. Przepisy stosowane w niektórych jurysdykcjach umożliwiają elektroniczną weryfikację danych, w innych natomiast, konieczne jest dostarczenia stosownych dokumentów. Ponadto, w ramach procesu due diligence, możesz być zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających Twój adres zamieszkania oraz wybrane informacje dotyczące sposobu płatności, którego chcesz używać do zasilania swojego konta.

Dowiedz się więcej

Dlaczego muszę przesłać mój dokument tożsamości ze zdjęciem oraz inne dokumenty?

Zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi, Plus500 ma obowiązek weryfikacji Twojej tożsamości oraz adresu zamieszkania. Może to wymagać dostarczenia dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz dokumentu potwierdzającego Twój adres.
Zakładając konto na platformie Plus500, zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, w tym, ale nie ograniczając się do wymogu, aby dostarczyć wystarczający dowód potwierdzający Twoją tożsamość, adres zamieszkania, źródła finansowania, itp. Plus500 nie będzie nawiązywać stosunków handlowych z osobą dopóki jej tożsamość oraz adres zamieszkania nie zostaną pomyślnie zweryfikowane i/lub zostaną otrzymane i zweryfikowane wszystkie niezbędne dokumenty. Służy to ochronie obu stron przed nadużyciami, a także ma ustrzec Twoją prywatność, jest zatem częścią standardowej procedury due diligence. Tam, gdzie to konieczne, Plus500 zastrzega w sobie prawo do zastosowania dodatkowych wymogów procedury due dilligence.

Dowiedz się więcej
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!
E-mail

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.