Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Jak reagujecie na działania korporacyjne spółek?

Działanie korporacyjne to zdarzenie zainicjowane przez spółkę akcyjną mające wpływ na emitowane przez nią akcje. Na przykład:

Dywidenda - część zysków korporacyjnych przyznawana akcjonariuszom. Kiedy wypłacona zostaje dywidenda, wartość akcji spada.

Przedsiębiorstwo odpryskowe (spinoff) - sytuacja, w której tworzy się niezależne przedsiębiorstwo poprzez dystrybucję nowych akcji firmy macierzystej. Akcje firmy macierzystej stracą wartość po spinoffie, a akcjonariusze otrzymają odpowiednią ilość udziałów nowego przedsiębiorstwa jako rekompensatę.

Emisja praw poboru - dotychczasowi akcjonariusze otrzymują możliwość zakupu akcji przedsiębiorstwa ze zniżką. Zazwyczaj obniża to cenę akcji przedsiębiorstwa.

Split akcji - zwiększenie liczby istniejących akcji poprzez podzielenie każdej akcji, podczas gdy limit rynkowy pozostaje ten sam. Wartość akcji spada, gdyż zwiększa się ich liczba.

Odwrotny split akcji - zmniejszenie liczby pozostałych akcji poprzez konsolidację istniejących akcji, podczas gdy kapitał rynkowy pozostaje ten sam. Akcje zyskują na wartości, kiedy ich liczba maleje

Ponieważ w czasie handlowania CFD nie posiadasz fizycznych akcji, nie nabywasz ani prawa głosu, ani żadnych praw wynikających z prawa poboru lub podobnego zdarzenia, takiego jak podział akcji itp.
W związku z tym, aby zapewnić, że wydarzenie korporacyjne nie wpłynie w istotny sposób na Twoją otwartą pozycję lub pozycje, Plus500 dokona automatycznej korekty Twojego konta. Na przykład w przypadku wypłaty dywidend, Plus500 może dodać/odjąć z Twojego salda kwotę, która stanowiłaby dodatkową stratę/zysk (w zależności od kierunku Twojej pozycji). W przypadku splitu akcji lub odwrotnego splitu akcji, liczba akcji i ich cena zostaną zaktualizowane, kiedy będzie to konieczne. Określane to jest jako "Korekta".

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!
E-mail

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.