Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

72% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Menu

Opłaty i prowizje

Czy istnieją ukryte opłaty?

Plus500 nie zawiera żadnych ukrytych opłat. Zysk platformy Plus500 pochodzi głównie ze spreadu pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Więcej informacji można

Dowiedz się więcej

Czy Plus500 pokrywa moje opłaty za przetwarzanie płatności?

W ramach naszego zobowiązania do oferowania najlepszych dostępnych warunków handlowych, pokrywamy większość opłat za przetwarzane płatności.

Dowiedz się więcej

Czy Plus500 pobiera opłaty za handel?

Zysk platformy Plus500 pochodzi głównie z widełek (market spread) pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Na przykład, handlując walutami EUR/USD, przy kursie wykupu wynoszącym 1,3128,

Dowiedz się więcej

Czy Plus500 pobiera opłatę za wymianę walut?

Plus500 pobierze opłatę za przeliczanie waluty dla wszystkich pozycji na instrumenty wyrażone w walucie innej niż ta na Twoim koncie.

Dowiedz się więcej

Czy Plus500 pobiera opłatę overnight?

Kwota nocnego finansowania jest dodawana lub odejmowana z konta za każdym razem, gdy pozycja pozostaje otwarta po określonym czasie granicznym ("Czas nocnego finansowania").

Dowiedz się więcej

W jaki sposób koszty i opłaty wpływają na moje konto?

Koszty i opłaty są tym, co płacisz Plus500 za dostarczone usługi inwestycyjne i instrumenty finansowe, a także za niektóre aspekty i funkcje powiązane z handlem. Istnieją koszty bieżące, jednorazowe, powiązane z transakcjami i nieprzewidziane, które pobierane są z Twojego konta i w odpowiedni sposób wpłyną na Twoje zyski/straty.

Dowiedz się więcej

W jaki sposób mogę otrzymać mój wyciąg kosztów i opłat?

Możesz przejrzeć swój wyciąg kosztów i opłat w ramach swojego rocznego raportu.

Dowiedz się więcej
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!
E-mail

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.