Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

Plus500 nie oferuje produktów i usług dla mieszkańców Stany Zjednoczone.

77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Podatek u źródła (withholding tax) na pochodne kapitałów amerykańskich - 871(m)

W wyniku rozporządzenia wydanego przez Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych ("IRS") w ramach Sekcji 871(m) kodeksu podatkowego Stanów Zjednoczonych, nieamerykańscy właściciele pochodnych kapitałów amerykańskich podlegają opodatkowaniu z tytułu korekty dywidend w ten sam sposób, jak nieamerykańscy posiadacze realnych amerykańskich dywidend.

Plus500 jest zobligowane w ramach tego amerykańskiego rozporządzenia podatkowego do zebrania dokumentacji od swoich klientów, których handlują instrumentami odnoszącymi się do kapitałów amerykańskich. Jeśli handlujesz lub chcesz handlować instrumentami, które odnoszą się do kapitałów amerykańskich, wypełnij wymagany formularz.

Informacyjne pytania i odpowiedzi

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7