Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Akademia handlowa
Poznaj podstawowe informacje o naszej platformie i doskonal swoje umiejętności handlowe dzięki naszym filmom instruktażowym i innym materiałom edukacyjnym.

Instrumenty finansowe

Jak obliczane są ceny Plus500?

Plus500 podaje ceny w odniesieniu do ceny odpowiedniego instrumentu finansowego i jego spreadu.
Nasze ceny pochodzą od różnych zewnętrznych dostawców danych rynkowych, którzy otrzymują swoje transmisje cen z odpowiednich wymian. Dostosowanie (tzn. spread) jest następnie dostosowane automatycznie, aby osiągnąć cenę Plus500.Spread jest opłacany przez Ciebie, ale jest wliczony w podane stawki i nie jest dodatkową opłatą lub opłatą należną od powyżej wymienionych stawek.
Obliczanie spreadu można przeprowadzić poprzez odjęcie ceny sprzedaży od ceny zakupu instrumentu. Informacje dotyczące spreadu na dany instrument można znaleźć na naszej stronie internetowej lub na platformach handlowych w zakładce "Szczegóły" obok nazwy instrumentu.
Wycena wygenerowana dla naszych CFD kryptowalut pochodzi od konkretnych wymian kryptowalutami. Pamiętaj, że ceny kryptowalut mogą różnić się znacznie pomiędzy wymianami kryptowalut.

Dowiedz się więcej

Czy oferujecie przetrzymanie (Rollover) pozycji?

Większość oferowanych przez nas instrumentów, które są oparte na kontraktach terminowych, ma datę przetrzymania (rollover) pozycji. Możesz znaleźć te informacje, klikając link "Szczegóły" na głównym ekranie platformy transakcyjnej obok każdego instrumentu.
Ilekroć kontrakt terminowy osiągnie datę automatycznego przetrzymania (rollover) pozycji zdefiniowanej dla instrumentu, wszystkie otwarte pozycje i zlecenia są automatycznie przetrzymywane do następnego kontraktu terminowego przez Plus500, bezpłatnie.
W celu unieważnienia wpływu na wycenę otwartej pozycji, uwzględniając zmianę bazowej stopy instrumentu (ceny) w nowym okresie obowiązywania kontraktu, wprowadza się korektę rekompensującą, aby utrzymać pozycje otwarte bez wpływu na poziom kapitału własnego. Zlecenia Stop i Zlecenia Limit są również korygowane proporcjonalnie, aby odzwierciedlić stawkę nowego kontraktu. Wartość twojej pozycji nadal odzwierciedla wpływ ruchu na rynku w oparciu o twój pierwotny poziom otwarcia.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obliczania korekt przetrzymania (rollover) pozycji, przeczytaj: "Czym jest Korekta przetrzymania (rollover) pozycji?"

Dowiedz się więcej

Czy dywidendy są dodawane?

Dywidendy są częścią zysków przedsiębiorstw, które są przeznaczone dla akcjonariuszy. Dniem dywidendy określa się datę podsumowania własności akcji w odniesieniu do zakwalifikowania się do dywidendy.
Na platformie Plus500 handlujesz kontraktami CFD na kapitały, w związku z czym nie posiadasz samej akcji. Jeśli w dniu dywidendy posiadasz otwartą pozycję kontraktu CFD lub ETF na akcje zwykłe, korekta Twojego konta zostanie dokonana w odniesieniu do tej dywidendy płatna w oparciu o dany instrument bazowy. Jeśli posiadasz pozycję kupna, otrzymasz dywidendę jako korektę swojego konta "na plus". Jeśli jednak posiadasz pozycję sprzedaży, korekta będzie ujemna. Należy pamiętać, że nabywanie kontraktów CFD nie jest równoważne z nabyciem prawa głosu.

Dowiedz się więcej

Jak reagujecie na działania korporacyjne spółek?

Działanie korporacyjne to zdarzenie zainicjowane przez spółkę akcyjną mające wpływ na emitowane przez nią akcje. Na przykład:

Dywidenda - część zysków korporacyjnych przyznawana akcjonariuszom. Kiedy wypłacona zostaje dywidenda, wartość akcji spada.

Przedsiębiorstwo odpryskowe (spinoff) - sytuacja, w której tworzy się niezależne przedsiębiorstwo poprzez dystrybucję nowych akcji firmy macierzystej. Akcje firmy macierzystej stracą wartość po spinoffie, a akcjonariusze otrzymają odpowiednią ilość udziałów nowego przedsiębiorstwa jako rekompensatę.

Emisja praw poboru - dotychczasowi akcjonariusze otrzymują możliwość zakupu akcji przedsiębiorstwa ze zniżką. Zazwyczaj obniża to cenę akcji przedsiębiorstwa.

Split akcji - zwiększenie liczby istniejących akcji poprzez podzielenie każdej akcji, podczas gdy limit rynkowy pozostaje ten sam. Wartość akcji spada, gdyż zwiększa się ich liczba.

Odwrotny split akcji - zmniejszenie liczby pozostałych akcji poprzez konsolidację istniejących akcji, podczas gdy kapitał rynkowy pozostaje ten sam. Akcje zyskują na wartości, kiedy ich liczba maleje

Ponieważ w czasie handlowania CFD nie posiadasz fizycznych akcji, nie nabywasz ani prawa głosu, ani żadnych praw wynikających z prawa poboru lub podobnego zdarzenia, takiego jak podział akcji itp.
W związku z tym, aby zapewnić, że wydarzenie korporacyjne nie wpłynie w istotny sposób na Twoją otwartą pozycję lub pozycje, Plus500 dokona automatycznej korekty Twojego konta. Na przykład w przypadku wypłaty dywidend, Plus500 może dodać/odjąć z Twojego salda kwotę, która stanowiłaby dodatkową stratę/zysk (w zależności od kierunku Twojej pozycji). W przypadku splitu akcji lub odwrotnego splitu akcji, liczba akcji i ich cena zostaną zaktualizowane, kiedy będzie to konieczne. Określane to jest jako "Korekta".

Dowiedz się więcej

Co może spowodować niedostępność instrumentu?

Czasami, kiedy informacje o rynkach i notowaniach giełd są ograniczone z powodu podejmowanych działań korporacyjnych, obrót instrumentami jest chwilowo niedostępny. Taką sytuację mogą powodować między innymi : skrajna niestabilność, brak płynności, zawieszenie rynków bazowych itd.

Dowiedz się więcej

Czym jest data ważności instrumentu?

Instrumenty bazujące na kontraktach terminowych posiadają albo datę ważności, albo datę przetrzymania (rolowania). Możesz dowiedzieć się, które to instrumenty klikając odnośnik "Szczegóły" znajdujący się na głównym ekranie platformy handlowej obok nazwy każdego instrumentu. Ilekroć nadchodzi data ważności kontraktu terminowego, wszystkie otwarte pozycje oraz Zlecenia dla tego instrumentu zostają zakończone, niezależnie od związanych z nimi wcześniejszych Zleceń.

Dowiedz się więcej

Czym jest Korekta przetrzymania (rollover) pozycji?

Po osiągnięciu daty ważności kontraktu terminowego oraz w przypadku zdefiniowanego automatycznego przetrzymania dla instrumentu, wszystkie otwarte pozycje i zlecenia zostają automatycznie przetrzymane do następnego kontraktu terminowego. Aby zniwelować wpływ na wycenę pozycji otwartej w związku ze zmianą kursu (ceny) instrumentu bazowego dla nowego okresu kontraktowego, na rachunku dokonywana jest korekta wyrównawcza. Zlecenia stop i limit są również korygowane, aby odzwierciedlać kurs (cenę) instrumentu obowiązujący dla nowego kontraktu.

Wartość twojej pozycji nadal odzwierciedla wpływ ruchu na rynku w oparciu o twój pierwotny poziom otwarcia, wielkość i spread. Jeśli nowy kontrakt będzie sprzedawany po wyższej cenie, pozycje Kup otrzymają korektę ujemną, a pozycje Sprzedaj otrzymają korektę dodatnią. I odwrotnie, jeśli nowy kontrakt sprzedawany jest po niższej cenie, pozycje kupna otrzymają dodatnią korektę, a pozycje sprzedaży otrzymają korektę ujemną.

Dowiedz się więcej

Czym jest Spread?

"Spread" określany jest jako różnica pomiędzy cenami "Kupna" i Sprzedaży" danego instrumentu w danym momencie.

Plus500 oferuje dwa mechanizmy spreadów na swoje instrumenty: dynamiczny spread, który jest nieustannie korygowany zgodnie ze spreadem rynkowym w czasie, gdy pozycja jest otwarta oraz spread, który zazwyczaj nie zmienia się zgodnie ze zmianami na rynku w czasie, gdy pozycja jest otwarta, ale kiedy rynek jest zmienny i niewypłacalny, może zmienić się na nowy poziom, żeby warunki na rynku bazowym były lepiej odzwierciedlone. Niemniej jednak Plus500 ma na celu dostarczanie jak najwęższych spreadów przez cały czas.

Powinieneś zawsze sprawdzić zastosowany spread i upewnić się, że znasz właściwości instrumentu zanim zaczniesz handel. Informacje dotyczące spreadu na dany instrument można znaleźć na naszej stronie internetowej lub na platformach handlowych w zakładce "Szczegóły" obok nazwy instrumentu.

Dowiedz się więcej

Gdzie znajdę informacje o poszczególnych instrumentach?

Przydatne informacje na temat instrumentów można znaleźć w zakładce "Szczegóły” dostępnej dla każdego instrumentu na platformie handlowej. Czasami informacje te mogą ulegać zmianie, przed przeprowadzeniem transakcji należy więc je zweryfikować (zmiany będą dotyczyć tylko nowych pozycji).

Dowiedz się więcej

Jakie rodzaje instrumentów handlowych oferujecie?

Plus500 oferuje możliwość handlu kontraktami CFD na ponad 2800 instrumentów finansowych takich jak akcje, waluty Forex, indeksy, kryptowaluty, towary, fundusze ETF i opcje.

Dowiedz się więcej
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!

Plus500 nie twierdzi, że jest oficjalną instytucją akademicką, która została uznana przez jakiekolwiek państwo/rząd.

Przetestuj swoją wiedzę

Gotowy na następny krok w Twojej podróży?

Dlaczego Plus500?

Ochrona i bezpieczeństwo

Twoje dane są bezpieczne, a Twoje fundusze są przechowywane na segregowanych kontach bankowych, zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi.

Profesjonalne wsparcie

Korzystaj z całodobowej, dedykowanej obsługi klienta, dostępnej w wielu językach.

Regulacje prawne

Firma Plus500EE AS jest autoryzowana i regulowana przez Estoński Urząd Nadzoru Finansowego i Restrukturyzacji (Licencja Nr 4.1-1/18).

Niezawodność

Plus500 Ltd jest firmą FTSE 250 notowaną na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla spółek giełdowych.